مطالب آموزشی رایگان مربوط به اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس

مطالب آموزشی رایگان مربوط به اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس

لینک‌های مطالب آموزشی رایگان مربوط به اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس

 

مطالب مربوط به اسپیکینگ آیلتس (IELTS Speaking)

مطالب مربوط به اسپیکینگ آیلتس (IELTS Speaking)

توضیحات تکمیلی و اولیه اسپیکینگ آیلتس

تکنیک‌های اسپیکینگ آیلتس

لینک‌های زیر جدیدترین نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس به‌همراه پاسخ‌هایی به نگارش اساتید آیلتس دید هستند.

نمونه اسپیکینگ 1

نمونه اسپیکینگ 2

نمونه اسپیکینگ 3

نمونه اسپیکینگ 4

نمونه اسپیکینگ 5

نمونه اسپیکینگ 6

نمونه اسپیکینگ 7

نمونه اسپیکینگ 8

نمونه اسپیکینگ 9

نمونه اسپیکینگ 10

نمونه اسپیکینگ 11

نمونه اسپیکینگ 12

نمونه اسپیکینگ 13

نمونه اسپیکینگ 14

نمونه اسپیکینگ 15

نمونه اسپیکینگ 16

نمونه اسپیکینگ 17

نمونه اسپیکینگ 18

نمونه اسپیکینگ 19

نمونه اسپیکینگ 20

نمونه اسپیکینگ 21

نمونه اسپیکینگ 22

نمونه اسپیکینگ 23

 

مطالب مربوط به رایتینگ آیلتس (IELTS Speaking)

مطالب مربوط به رایتینگ آیلتس (IELTS Speaking)

چگونگی مقابله با بخش نوشتاری آیلتس: تسک 1 رایتینگ آیلتس

بخش یک رایتینگ آیلتس آکادمیک – چگونگی توصیف نمودار، نقشه و جدول

تکنیک‌های رایتینگ آیلتس تسک دوم | Consumerism

تکنیک‌های تسک 2 رایتینگ آیلتس – نمونه سوال سال 2019

تکنیک‌های رایتینگ آیلتس – چگونگی مقابله با بخش نوشتاری آیلتس

تکنیک‌های تسک دوم رایتینگ آیلتس

رایتینگ تسک 2 آیلتس | موضوع Space Exploration

رایتینگ تسک دوم آیلتس | موضوع سلامت

بایدها و نبایدهای بخش رایتینگ آیلتس تسک دوم برای نمره بالای 7

رایتینگ تسک دوم: موضوع دانشگاه‌ها، موسسات آکادمیک و نقش آنها در موفقیت در دنیای مدرن

چگونگی استفاده از اصطلاحات در تسک 2 رایتینگ آزمون آیلتس (Essay Writing IELTS)

توصیه‌هایی برای بخش اول writing  آزمون آیلتس – توصیف نمودار

سوالات رایتینگ درباره Global Warming

نامه نگاری آیلتس | آیلتس جنرال

IELTS Writing Sample 8