نه کاربرد فعل ser در زبان اسپانیایی – تقویت مکالمه زبان اسپانیایی

نه کاربرد فعل ser در زبان اسپانیایی – تقویت مکالمه زبان اسپانیایی

نه کاربرد فعل ser در زبان اسپانیایی – تقویت مکالمه زبان اسپانیایی

قبلاً در مطلبی به کاربردهای فعل estar پرداختیم. فعل‌های ser و estar با توجه به اینکه هردو را به «بودن» ترجمه می‌ کنند، بسیار برای زبان‌آموزان سردرگم‌ کننده هستند. اما باید توجه داشت که به‌جز موارد معدود، این دو فعل به هیچ وجه معادل یکدیگر نیستند و نباید به جای یکدیگر به کار روند. لذا یادگیری صحیح آن‌ ها می‌ تواند گامی بسیار مثبت در یادگیری این زبان زیبا باشد. در این مطلب به نه کاربرد فعل ser در زبان اسپانیایی می‌پردازیم. 

 

برای بیان وجودداشتن

فعل ser در ساده‌ترین کاربرد خود به وجود یک چیز اشاره دارد. البته نباید آن را با hay اشتباه گرفت، چون hay به معنای در مکان خاصی وجود داشتن است، اما ser به معنای کلی وجود داشتن است. مثلاً:

Ser o no ser, esa es la pregunta.    

بودن یا نبودن، مسئله این است. 

Pienso, luego soy.                

من فکر می‌کنم، پس هستم.

تقویت مکالمه زبان اسپانیایی

برای بیان برابری

فعل ser برای پیونددادن دو مفهوم یا هویت استفاده می‌شود، یعنی وقتی می‌خواهیم بگوییم A و B یک چیز هستند.

Este es el nuevo modelo.    

این همان مدل جدید است.

La causa de la guerra era el temor de la libertad de las colonias.

علت جنگ، ترس از آزادی مستعمرات بود.

Ese será mi casa.      

این خانۀ من خواهد بود.

Lo importante no es la idea, sino cómo la ejecutas.      

  مسئلۀ مهم ایده نیست، بلکه اجرای آن است.

 

 

برای بیان صفت‌های ذاتی و اساسی

فعل ser برای بیان ماهیت و صفت‌های ذاتی یک چیز هم استفاده می‌شود، اما نه برای صفت‌های موقتی (که برای آن‌ها از estar استفاده می‌کنیم):

La casa es grande.    

خانه بزرگ است.

Soy feliz.        

ذاتاً آدم شادی هستم.

Las hormigas son negras.   

مورچه‌ها سیاه هستند.

La nieve es fría.        

برف سرد است.

 

برای بیان زادگاه، ماهیت یا هویت

این کاربرد هم با مورد سوم مرتبط است، و برای طبقه‌بندی‌هایی که افراد یا چیزها به آن‌ها تعلق دارند به کار می‌رود، مثلاً شغل یک فرد، جنس یک شی، زادگاه یک فرد، یا هویت قومیتی یا مذهبی یک فرد. دقت داشته باشید که هرچند این ویژگی‌ها ممکن است به مرور زمان تغییر کند، اما معمولاً آن‌ها را بخشی از ماهیت فرد در زمان سخن‌گفتن به شمار می‌آورند:

Somos de Argentina.           

ما اهل آرژانتین هستیم.

No soy policía, soy profesor.          

من پلیس نیستم، معلم هستم.

Es Pablo.        

او پابلو است.

Los billetes son de Papel.   

بلیط‌ها کاغذی هستند.

Espero que no seas de esas personas.     

امیدوارم که از آن افراد نباشی.

El papa es católico.              

بابا کاتولیک است.

Su hermano es joven.         

برادرش جوان است. 

Mi amiga es muy inteligente.         

دوستم خیلی باهوش است.

 

برای بیان مالکیت

مالکیت چیزها را هم با فعل ser بیان می‌کنیم.

El coche es mío.       

ماشین مال من است.

Es mi casa.                

خانۀ من است.

Es siglo XXI es de china.      

قرن 21 متعلق به چین است.

 

برای بیان حالت مجهول جمله

البته استفاده از حالت مجهول در اسپانیایی خیلی رایج نیست، اما برای ساخت جملات مجهول از فعل ser به علاوۀ حالت مفعولی فعل (که با ado یا ido بیان می‌شود) استفاده می‌گردد.

La canción fue oída.            

ترانه شنیده شد.

Son usados para comer.     

این‌ها برای غذاخوردن استفاده می‌شوند. 

El gobernador fue arrestado en su propia casa.            

  حاکم در خانۀ خودش دستگیر شد.

 

برای بیان ساعت و زمان

برای بیان ساعت هم از فعل ser استفاده می‌شود که برای ساعت 1 می‌شود es و برای ساعات دیگر از son استفاده می‌گردد. برای زمان هم بستگی به این دارد که گذشته، حال یا آینده باشد:

Es la una.       

ساعت یک است.

Son las dos.  

ساعت دو است.

Era la tarde de un domingo típico.           

بعدازظهر یک روز یکشنبۀ عادی بود.

 

برای بیان مکان یک رویداد

گرچه برای بیان مکان از فعل estar استفاده می‌شود، اما مکان رویدادها استثناست و از فعل ser استفاده می‌گردد.

El concierto es en la playa.             

کنسرت در ساحل است. 

La fiesta será en mi casa.                

جشن در خانۀ من خواهد بود.

 

برای بیان جملات غیرشخصی

در زبان اسپانیایی با توجه به اینکه فاعل معمولاً صریحاً بیان نمی‌شود (توضیحات بیشتر را در این مطلب بخوانید)، جمله می‌تواند با ser آغاز گردد:

Es importante.          

مهم است.

Será mi elección.      

انتخاب من خواهد بود.

Fue difícil pero necesario.   

سخت، اما لازم بود. 

Es sorprendente que no puedas hacerlo.            

عجیب است که نمی‌توانی انجامش دهی.

 

به‌طور خلاصه، اگر بخواهیم در یک جمله کاربرد فعل ser را در زبان اسپانیایی بگوییم، باید گفت که این فعل به صفات و ویژگی‌هایی دارد که غالباً ثابت است، مثل رنگ یک چیز، ملیت یک فرد، جنس یک ماده و …


برای مشاوره و هماهنگی کلاس‌های خصوصی آموزش اسپانیایی تماس بگیرید