preloader
  • 09332061561 | 02166895207
  • info@deedlanguage.ir
مضارع استمراری در زبان انگلیسی

مضارع انگلیسی چه هستند و چرا در انگلیسی مهم اند ؟ زبان انگلیسی سه نوع مضارع دارد : مضارع حال، گذشته و کامل . در این مقاله قصد داریم تا درباره انواع مضارع در زبان انگلیسی صحبت کنیم پس همراه ما باشید.

مضارع در زبان انگلیسی - مضارع استمراری

به جمله زیر نگاهی بندازید :

This movie is very boring.

حال به جمله زیر نگاهی بیندازید :

This book is boring me.

به نظر شما کلمه boring  و boring چه چیز مشترکی با هم دارند ؟

احتمالا کلمه boring را در جمله اول می دانید چیست ؟ کاربردش صفت است.

کتاب ها می توانند کسل کننده باشند ، درس ها می توانند کسل کننده باشند ، حتی مردم می توانند کسل کننده باشند.

احتمالا زمان حال استمراری را در جمله انگلیسی را می شناسید. کلمه Boring در این جمله فعل است.

 

مضارع انگلیسی چه هستند و چرا در انگلیسی مهم اند؟

دیکشنری مریآم وبستر مضارع را با ویژگی هم فعل و هم صفت تعریف می کند. کلماتی از قبیل written, played, interesting، understood  نمونه هایی از مضارع اند .

 

انواع مضارع در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی سه نوع مضارع دارد : مضارع حال، گذشته و کامل .

مضارع کلمات فوق العاده ای هستند چون یک لحظه به عنوان فعل، و لحظه دیگر به عنوان صفت مورد استفاده قرار می گیرند .

 

مضرع زمان حال در زبان انگلیسی

راه ساده تعریف مضرع حال این است که بگوییم این نوع فعل است که به ing ختم می شود. وقتی کلماتی مثل finding, loving, drinking or watering  را استفاده می کنیم، در اصل از مضارع استفاده می کنیم. کلمات زیر نمونه هایی از مضارع اند :

interesting, boring, exhausting, Frightening

شاید باورش سخت باشد که همه این کلمات در یک گروه قرار دارند، خصوصاً به این دلیل که احتمالاً به شما آموزش داده شده است که چهار نمونه آخر صفت هستند. آنها صفت هستند ، به شما دروغ گفته نشده است. اما قبل از آن ، آنها مضارع بودند.
چه طور ممکن است؟

همانطور که در مقدمه ذکر کردم، مضارع می توانند عملکردهای مختلفی در جمله داشته باشند، به این معنی که یک کلمه بسته به شرایط مختلف از چند طریق مختلف می تواند عملکرد داشته باشند.
بنابراین می تواند هم مضارع و هم صفت باشد!

مضارع زمان استمراری در زبان انگلیسی

این احتمالاً عملکرد فعلی است که شما بهتر می دانید.
ما از آن برای درست کردن زمانهای پیوسته (استمراری) استفاده می کنیم. فرمول را دنبال کنید: فعل to be + فعل هایی که در جملات زیر به ing  ختم می شوند :


We are drinking tea at the moment.

They were singing all night long.

She will be sleeping by then.


در ادامه بخوانید :

قید در زبان انگلیسی

افعال در زبان انگلیسی | انواع زمان ها در زبان انگلیسی

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی


Scroll to Top
آیکون تماس با ما