قید در زبان انگلیسی

قید در زبان انگلیسی

قید در زبان انگلیسی

قیدها کلماتی هستن که درمورد افعال و صفات و سایر قیدها توضیح می‌دن، قیدها به این سوالات پاسخ می‌دن: کِی؟ کجا؟ چطور؟ تا چه حد؟ قید در زبان انگلیسی

کِی؟                 دیروز رفت / الان شروع می‌شه

کجا؟                افتاد پایین / رفت بالا

چطور؟              با خوشحالی آواز خواند / بد رقصید

تا چه حد؟         تقریباً تموم شده / غذاشو کامل خورد

 

بیشتر قیدها از اضافه‌کردن -ly به صفت تشکیل می‌شن. مثلاً:

صفت قید
سریع به‌سرعت
دقیق بادقت
درست به‌درستی

 

یه‌سری از پرکاربردترین قیدهایی که -ly ندارن رو براتون اینجا آوردیم:

afterward ,  almost  ,  already  ,  also  ,  back    ,   even

far , fast ,  hard , here  ,  how , late

long , low , more , near ,  never ,  next

now , often , quick , rather , slow , soon

still  , then , today ,  tomorrow ,  too , when

where , yesterday

 

وقتایی که می‌خواید از قید استفاده کنید به این نکات توجه کنید:

استفاده از قید برای توضیح یک فعل در زبان انگلیسی:

Experiments using dynamite must be done (فعل) carefully (قید). 

آزمایش‌هایی که در آن از دینامیت استفاده می‌شه باید بادقت انجام بشه.

قید در زبان انگلیسی

استفاده از قید برای توضیح یک صفت در زبان انگلیسی:

Sam had an unbelievably (قید) huge (صفت) appetite for chips.

سم به طرز غیرقابل باوری چیپس رو خیلی دوست داره.

 

استفاده از قید برای توضیح یک قید دیگر در زبان انگلیسی :

They sang so (قید) clearly (قید).   

آن‌ها خیلی واضح آواز خواندند.

 

نکته:

قیدهای ربطی وقتی استفاده می‌شن که بخوایم کلمات و پاراگراف‌هامونو به هم ربط بدیم.

accordingly ,  again , also , besides

consequently ,  finally , for example ,  furthermore

however , indeed ,  moreover   ,  on the other hand

otherwise , nevertheless , then , therefore

 

حروف ربط در زبان انگلیسی

حروف ربطی کلمات و یا گروهی از کلمات رو به هم ربط می‌دن و ربطشون رو به هم نشون می‌دن. 3 مدل حرف ربط داریم:

حرف ربط هم‌رتبه coordinating conjunctions

حرف ربط فرعی correlative conjunctions

حرف ربط وابسته conjunctions subordinating

  Coordinating conjunctions

کلمات یا گروهی از کلمات مشابه رو به هم ربط می‌ده. 7تا حرف ربط هم رتبه داریم:

for ,  and , nor , but  , or  , yet , so

قید در زبان انگلیسی

نکته: برای اینکه این 7تا رو یادتون بمونه یه رمز برای خودتون بزارید:

FANBOYS (for, and, nor, but, or, yet, so)

 

Correlative conjunctions

هم کلمات یا گروهی از کلمات مشابه رو به هم ربط می‌ده، ولی همیشه دوتایی با هم استفاده می‌شن. خودتون ببینید:

both . . .and  ,  either . . . or

neither . . . nor  ,   not only . . . but also  ,  whether . . . or
 

Subordinating conjunctions میاد یه عبارت مستقل (همون جمله اصلی) رو به یه عبارت فرعی ربط می‌ده. پرکاربردترین‌هارو براتون اینجا آوردیم:

After  ,  although  ,  as  , as if

as long as ,  as soon as as  , though , because

before  , even though  ,  if ,  in order that

since  ,  so that , though  ,  till

unless  , until  , when , whenever

, where  , wherever

 

حروف ندا در زبان انگلیسی

حروف ندا احساسات قویمونو نشون می‌دن. چون حروف ندا از نظر گرامری به سایر کلمات جمله ربطی ندارن، به‌واسطه یه کاما یا نقطه‌ویرگول از بقیه جمله جدا می‌شن. مثلاً:

Oh! What a shock you gave me with that gorilla suit. 

اوه! با این لباس گوریل که پوشیدی چه شوکی به من وارد کردی.             

Wow! That’s not a gorilla suit!

واو! این لباس گوریل نیست!


لینک های مرتبط :

 

اقسام کلمه در زبان انگلیسی : انواع صفات و حروف تعریف

 

زمان حال ساده در زبان انگلیسی