اقسام کلمه در زبان انگلیسی : انواع صفات و حروف تعریف

اقسام کلمه در زبان انگلیسی

تو این درس اقسام کلمه در زبان انگلیسی رو مرور می‌کنید، بعدش می‌تونید یه راه استاندارد داشته باشید برای اینکه توضیح بدید چطور کلمات تو جمله کنار هم میان و جمله معنا پیدا می‌کنه. اقسام کلمه رو به‌ترتیب حروف الفبا نوشتیم تا بتونید راحت‌تر پیداشون کنید. تو این درس یاد می‌گیرید که چطور خطاهایی که قبلاً تو ترتیب اقسام کلمه داشتید رو تصحیح کنید.

اقسام کلمه در زبان انگلیسی

 

صفات در زبان انگلیسی

صفات کلماتی هستن که اسامی و ضمایر رو توضیح می‌دن. صفت‌ها میان به این سوال‌ها تو جمله جواب می‌دن: چه مدل؟ چقدر؟ کدام؟ چندتا؟ مثلاً:

چه مدل؟             red nose                     gold  ring

چقدر؟                more sugar                  little effort

کدام؟          second chance          those chocolates

چندتا؟             several chances                 six books

5 مدل صفت داریم ما: صفات عمومی، صفات خاص، صفات ترکیبی، حروف تعریف، صفات نامعین.

  1. صفات عمومی اسامی و ضمایر رو توضیح می‌دن: 

strong man          مرد قوی

green plant          گیاه سبز

beautiful view     منظره زیبا

  1. صفات خاص از اسمی خاص تشکیل شدن:

California vegetables (from the noun “California”)   سبزیجات کالیفرنیا (برگرفته از اسم “کالیفرنیا”)

 

Mexican food (from the noun “Mexico”) غذای مکزیکی (برگرفته از اسم “مکزیک”) 

  1. صفات ترکیبی از بیش از یک اسم تشکیل می‌شن:

far-off country                    دور از شهر

teenage person                 فرد نوجوان

  1. حروف تعریف نوع خاصی از صفات هستن. سه تا حرف تعریف داریم: a, an, the

به The می‌گن حرف تعریف معرفه، چون به چیز خاصی اشاره می‌کنه که ما می‌دونیم.

به  و  an می‌گن حرف تعریف نکره، چون به چیزای کلی اشاره می‌کنن. از  قبل از صامت‌ها استفاده می‌شه، و از an قبل از مصوت‌ها. 

  1. صفات نامعین مقدار خاصی از چیزی رو نشون نمی‌ده:

all                    another                  any                   both

each                either                     few                   many

more                most                     neither              other

several             some

 

وقتی می‌خواید از صفت استفاده کنید، این موارد رو رعایت کنید:

  • وقتی از صفت استفاده کنید که می‌خواید درمورد یک اسم یا ضمیر توضیح بدید:

Jesse was unwilling to leave the circus. .جسی تمایل نداشت سیرک رو ترک کنه

اسم                       صفت                ضمیریا اسم

  • وقتی می‌خواید نوشته‌هاتون خاص و توصیفی باشه از صفات واضح استفاده کنید:

Take a larger slice of the luscious cake.  .یه قاچ بزرگتر از این کیک خوشمزه بردار

             صفت+اسم                   صفت+اسم

  • بعد از افعال ربطی از صفت استفاده کنید. فعل ربطی میاد فاعل رو به کلمه توصیفی ما وصل می کنه. رایج ترین افعال ربطی:

be (is, am, are, was, were, and so on), seem, appear, look, feel, smell, sound, taste, become, grow, remain, stay, turn.

Chicken made this way tastes more delicious (not deliciously).

(وقتی مرغ رو اینجوری درست می‌کنی خیلی مزش بهتر میشه (دیگه نمی‌گیم خوشمزه

 

نکته مهم

صفات مسندی صفاتی هستن که یه فعل ربطی اونارو از اسم و ضمیر جدا کرده. صفات مسندی درمورد فاعل جمله توضیح می‌دن.

The weather was cold all week.     .هوا کل هفته سرد بود


لینک های مرتبط :

انواع قید ها در زبان انگلیسی