تلفظ حروف مصوت (صدادار) در زبان فرانسوی

تلفظ حروف مصوت (صدادار) در زبان فرانسوی

تلفظ حروف مصوت (صدادار) در زبان فرانسوی

انگلیسی و فرانسوی الفبای یکسانی دارند اما نحوۀ تلفظ حروف، مخصوصاً حروف صدادار در زبان فرانسوی و در زبان انگلیسی متفاوت است. وقتی شما زبانی را یاد می‌گیرید، تسلط بر روی تلفظ بسیار ضروریست چرا که تمام کلمات دنیا اگر درست تلفظ نشوند هیچ معنایی نخواهند داشت! مهم‌ترین چالش‌های موجود در زبان فرانسوی موارد زیر هستند:

  • ادای حروف صدادار در زبان فرانسوی  از جمله حرف u و حروف تو دماغی (که از بینی تلفظ می‌شوند).
  • ارتباط بین املا و صدای حروف و دانستن اینکه چگونه یک صدا می‌تواند املاهای گوناگونی داشته باشد و چگونه آکسان‌گذاری و دیگر علائم دیاکریتیک می‌توانند نحوه تلفظ برخی از حروف را تغییر دهند.
  • ریتم یک جمله یا چگونگی دسته‌بندی سیلاب‌ها و ارتباط بین کلمات براساس صداهایشان که حتی گاهاً در متون نوشتاری دیده نمی‌شوند.

در این بخش، چگونگی تلفظ حروف مصوت در زبان فرانسوی را یاد‌ می‌گیرید.

حروف مصوت در فرانسوی

شما ابزار فوق‌العاده‌ای برای کشف نحوۀ تلفظ کلمات فرانسوی در اختیار دارید. ابزاری که ممکن است از وجود برخی از آن‌ها بی‌خبر باشید! داریم درمورد سیستم صوتی در بدن صحبت می‌کنیم. هربار که شما به کسی می‌گویید سلام (hi) یا صبح‌بخیر(good morning)، فک، زبان، لب، و تارهای صوتیتان را به‌طور همزمان تکان می‌دهید. فک شما بسته به صدایی که می‌خواهید تولید کنید می‌تواند زیاد یا کم باز شود. لب‌های شما می‌توانند صداهای مختلفی ایجاد کنند. مثلاً زمانی که جمع می‌شوند، گرد می‌شوند، یا کشیده می‌شوند، لب‌هایتان کمک می‌کنند تا جریان مستقیم هوا، از بالا یا پایین سقف دهان شما عبور کند و گلویتان هوای کم یا زیاد را برای تولید صداهای مختلف آزاد کند. پیشنهاد می‌کنیم زمانی که دارید روی صدای کلمات در زبان فرانسوی کار می‌کنید، از یک آینه استفاده کنید تا بتوانید نحوۀ حرکت دهان و لب‌های خود را هنگام ادای حروف مصوت در زبان فرانسوی ببینید. همچنین شما می‌توانید وبسایت‌های بیشماری را پیدا کنید که می‌توانید به کمک آن‌ها کلمات فرانسوی را بشنوید. مثل سایت‌های:

www.frenchlanguageguide.com/french/pronunciation/lette re.asp or www.forvo.com/languages-pronunciations/fr

یا کتاب‌های آواشناسی فرانسوی(دوره ی تخصصی قوانین مربوط به تلفظ ))

حروف مصوت (صدادار) در زبان فرانسوی

حروف صدادار فرانسوی همگی ساده و کوتاهند. (زبان فرانسوی صداهای ترکیبی (diphthongs) ندارد. که به‌معنای نوسان صدا، مانند موج هستند. مانند face یا mule در انگلیسی) درواقع، زبان فرانسوی اصلاً صدای کشیده (صدایی مثل صدایی که هنگام تلفظ beach و freeze در انگلیسی می‌شنوید) ندارد. در بخش‌های زیر مروری می‌کنیم بر تلفظ هریک از حروف صدادار در زبان فرانسوی و سپس نحوۀ ترکیب این حروف و ساخت صداهای جدید را یاد می‌گیریم. همچنین به حروفی که از بینی تلفظ می‌شوند نیز اشاره خواهیم کرد. مطمئنیم که از پس یادگیری آن‌ها بر می‌آیید.

تلفظ حروف صدادار مستقل

همانطور که در زیر می‌بینید هر یک از حروف صدادار در فرانسوی یک یا چند صدا دارند.

حرف a

حرف a در فرانسوی صدای ah دارد. مثل father ، که در آن آرواره‌ها به‌آرامی باز می‌شوند اما دهان کاملاً باز می‌شود. ( آروارۀ شما باید کمتر از زمانی که می‌گویید father باز شود.) این حرف هرگز صدای (نوسانی) a هنگامی‌که diphthong هایی مثل face را تلفظ می‌کنیم ندارد. کلمات فرانسوی که این صدا را دارند مثل:

 machine (mah-sheen) (machine) ماشین

 madame (mah-dahm) (Mrs.) مادام

 façade (fah-sahd) (facade) نمای ساختمان

حرف e

حرف e در فرانسوی چندین صدا دارد. برای تلفظ آن باید هر دو لبتان را تقریباً باهم اندکی به جلو بیاورید و نوک زبانتان را پشت دندان‌های جلویی در ردیف پایین قرار دهید. مثل زمانی که هنگام تلفظ the (thee نه)، e را ادا می‌کنید. این حرف در زبان فرانسوی به دو روش کلی استفاده می‌شود:

E معمولاً هنگامی‌که در آخر یک کلمۀ مفرد یا جمع بیاید، بی‌صداست. مثل کلمات la table یا les tables (the table, the tables)، و تمام فعل‌هایی که در زمان حال ساده به –er ختم می‌شوند، مثل:

 je parle (I speak) من صحبت می‌کنم

tu manges (you eat) تو می‌خوری

 il joue ( he plays ) او بازی می‌کند

elles écoutent (they listen) آن‌ها می‌شنوند

شما هنگام بیان این کلمات، صدایتان را دقیقاً قبل از ادای صدایe  متوقف می‌کنید. مثلاً کلمۀ table در فرانسوی tah-bl تلفظ می‌شود.

E در دو حالت uh تلفظ می‌شود:

در آخر هشت کلمۀ کوتاه فرانسوی:

 de (of), le (the), je (I), me (me), se (oneself), que (that), ce (this), and ne (not).

در وسط کلمات. مثال:

 venir (vuh-neer) (to come) آمدن

jeter (zhuh-tey) (to throw away) پرتاب کردن

 and leçon (luh-soh) (lesson) شنیدن

زمانی که e بعد از دو حرف صامت پشت سر هم بیاید (مثل get)، صدای eh می‌دهد. مثل:

 belle (behl) (beautiful) زیبا  

cette (seht) (this) این 

chaussette (shoh-seht) (sock) جوراب

حرف i

حرف i در فرانسوی صدای ee دارد. مثل ski یا sea اما خیلی خلاصه و کوتاه و در حالی‌که لب‌ها به کناره‌ها کشیده می‌شوند. این حرف هرگز صدای i در diphthong ها، مثل کلمۀ cries را ندارد. مثال:

 petit (puh-tee) (small)  کوچک

assis (ah-see) (seated) نشسته

برای تولید صدای i نوک زبانتان را پشت دندان‌های پایینی ردیف جلو بگذارید و لبهایتان را به حالت کشیده در بیاورید به گونه‌ای که انگار می‌خواهید یک لبخند مصنوعی بزرگ بزنید!

حرف o

حرف o در فرانسوی دو صدا دارد:

O می‌تواند صدای ohh (مثل glove) داشته باشد، که در این حالت لب‌ها تقریباً گرد می‌شوند. مثل تلفظ o اول در کلمۀ octobr (که کوتاه است.) اما بدون تبدیل آن به diphthong. مثال:

 octobre (ohhk-tohh-br) (October) اکتبر

 comme (kohhm) (like)دوست‌داشتن

 bonne (bohhn) (good)خوب

O می‌تواند صدایی مانند صدای o در کلمۀ Halloween داشته باشد. فقط نباید آن را مثل تلفظ hello کش بدهیم. در این حالت نسبت به حالت اول لب‌ها گردتر می‌شوند. این حرف صدای oh (مثل تلفظ go) دارد. مثال:

 mot (moh) (word) کلمه

 gros (groh) (fat)چاق

 moto (moh-toh) (motorcycle)موتور سیکلت

 chose (shohz) (thing)چیز

حرف u

صدای u در فرانسوی صدای خاصی محسوب می‌شود. نزدیک‌ترین صدایی که می‌توان این حرف را به آن تشبیه کرد، صدای Ew اما نه مانند حروف diphthong است. شاید بوسیدن یک mutant کمک‌کننده باشد! اگر شما کلمۀ mutant را بدون دخالت‌دادن diphthong تلفظ کنید، به تلفظ u در فرانسوی نزدیک می‌شوید. شما می‌توانید این صدا را در کلمات فرانسوی زیر بشنوید:

 fume (fewm) (smoke) دود

musique (mew-zeek) (music) اهنگ

اگر تلفظ mutant درحالتی که لب‌هایتان را به شکل بوسیدن درآورده‌اید برایتان راحت نیست، می‌توانید u را با گذاشتن نوک زبان پشت دندان‌های پایینی ردیف جلو، و جمع‌کردن لب‌ها دقیقاً مثل زمانی که می‌خواهید از دور بوسه‌ای بفرستید، تلفظ کنید! اگر برایتان سخت است سعی کنید حرف i فرانسوی را (که صدای ee دارد) درحالتی تلفظ کنید که لبهایتان را گرد کرده‌اید.

سعی کنید این حروف دوتایی را چندین بار در یک ردیف بخوانید تا موقعیت زبانتان را در جاهای مختلف دهان تمرین کنید (در اشکال مختلف، از حالتی که که لب‌ها کشیده می‌شوند تا جایی‌که لب‌ها جمع می‌شوند.):

si-su; ti-tu; pi-pu

حروف صدادار ترکیبی

حالا که شما بر روی تلفظ تک تک حروف صدادار مسلط شده‌اید، آمادگی این را دارید که آن‌ها را با یکدیگر ترکیب کرده و صداهای جدیدی تولید کنید. همانطور که در بخش‌های زیر می‌بینید، ترکیب‌های زیادی امکان‌پذیر است: دو یا سه حرف صدادار با همدیگر یا یک حرف صدادار با یک صامت. اما هر بار یک حرف صدادار تولید می‌شود. حتی زمانی‌که یک صامت دخیل باشد.

ترکیب‌های ساخته‌شده با a

ترکیب حروف a+i صدایی شبیه به صدای (eh) در اولین حرف صدادار کلمۀ pleasure تولید می‌کند. مثال:

 mais (meh) (but) اما

 faire (fehr) (to do) انجام‌دادن 

jamais (jah-meh) (never) هرگز

ترکیب حروف a+u و e+a+u صدای oh تولید می‌کنند. مانند o در کلمۀ Halloween. مثال:

 cadeau (kah-doh) (gift) هدیه

 l’eau (loh) (the water)آب

ترکیب‌های ساخته‌شده با e

ترکیب حروف e+t صدایی شبیه به صدای e در کلمۀ ceremony در انگلیسی تولید می‌کند. این صدا همان صدای é در فرانسوی است. ( e با نشان آکسان، که در بخش‌های بعدی درمورد آن صحبت خواهیم کرد.) مثال:

 bonnet (bohh-ney) (wool cap) کلاه پشمی

 sonnet (soh-ney) (sonnet)غزل

 cadet (kah-dey) (youngest son)جوانترین پسر

ترکیب حروف e+u صدای uh تولید می‌کنند. مثل e در کلمۀ the. مثال:

 jeu (juh) (game) بازی

 peu (puh) (a little)کمی

 deux (duh) (two) دو

و تمام صفت‌هایی که با eux تمام می‌شوند مثل:

heureux (uh-ruh) (=happy). خوشحال 

ترکیب حروف e+z نیز صدایی شبیه به E در e اول کلمۀ ceremony در انگلیسی تولید می‌کند. این صدا همان صدای é در فرانسوی است. مثال:

 nez (ney) (nose) بینی

 chez (shey) (at the house of) در خانۀ...

و اکثر فعل‌هایی که در زمان حال ساده با vous تمام می‌شوند. مثل:

 jouez (zhooh-ey) (you play). تو بازی می‌کنی

ترکیب‌های ساخته شده با o

ترکیب حروف o+i و o+y صدایی مانند wah تولید می‌کنند. مثل این صدا در کلمۀ watt. مثال:

 quoi (kwah) (what) چه

 foire (fwahr) (fair)لطیف

  moi (mwah) (me)من

و کلماتی با یک y مانند: voyager (vwah-yah-zhey) (to travel).سفرکردن

ترکیب حروف o+u صدای ooh تولید می‌کنند. مثل این صدا در کلمۀ sushi . اما این ترکیب اصلاً صدایی شبیه به صدای ou در کلمۀ you  نیست، صدایی که modulate شده است و حالت موجی و نوسانی دارد! درواقع، تفاوتی که لازم است هنگام تلفظ این صدا از آن آگاه باشید این است که نباید آن را modulate کنید. یعنی نباید به صدای آن نوسان دهید. مثال:

 mousse (moohs) (foam) کف

 coude (koohd) (elbow)آرنج

chou (shooh) (cabbage) کلم

یادگیری صداهای تو دماغی (صداهایی که از بینی خارج می‌شوند):

زمانی که حروف n و m کنار حرف a می‌نشینند، اتفاقی جالبی برایشان می‌افتد،آن‌ها ناپدید می‌شوند! و ترکیبی که از کنارهم قرارگرفتن حروف m/n و هر حرف مصوتی ساخته شود، حروف مصوت جدیدی پدید می‌آورند که در زبان انگلیسی این صداها را نداریم. نوعی صدای تودماغی که از بینی خارج می‌شود. ممکن است تلفظ برخی از این صداها برای شما سخت باشد و شما باید صبور باشید. اما بدانید که تحت هر شرایطی، باید n/m را حذف کنید مگر اینکه بلافاصله بعد از آن یک حرف صدادار بیاید.

ما سه صدای تودماغی اصلی داریم:

صدای تودماغی an(ahN) مثل صدای En در کلمۀ entourage.

املا: an, am, en, em

مثال:

 croissant (krwah-sahN) (croissant) کروسان(نوعی شیرینی)

 enfant (ahN-fahN) (child)بچه

 lampe (lahNp) (lamp)لامپ

 پول argent (ahr-zhahN) (money)

صدای تودماغی in(aN) که صدای آن مانند صدای an در کلمۀ anger در انگلیسی است.

املا: in, im, ym, en, ein, ain, un, um, ien, aim, é, en

مثال:

 vin (vaN) (wine) شراب

 plein (plaN) (full)پر

lundi (laN-dee) (Monday) دوشنبه

 parfum (par faN) (perfume)عطر

 faim (faN) (hunger).گرسنگی

صدای تودماغی on(ohN) که مانند صدای on در کلمۀtongue و song در انگلیسی است. در حالتی‌که لب‌ها حالت گرد‌تری به خود بگیرند.

املا: on, om

مثال:

 mouton (mooh-tohN) (sheep)گوسفند

 non (nohN) (no) نه

nom (nohN) (name)  اسم

یک استثنای قابل توجه وجود دارد و آن on  در کلمۀ

  monsieur (muhsee-uh) (mister) (آقا)

است که در آن on و eu هر دو صدایی شبیه به e در کلم لthe دارند. (صدای uh)

کلمات موجود در تمرینات زیر، یک یا بیش از یک صدای ترکیبی دارند (که زیر آن‌ها خط کشیده شده است). حرف اختصاص‌داده شده به هر صدا را با توجه به صدا(ها)ی موجود درکلمات، در مقابل آن‌ها بنویسید. قبل از شروع، به نمونۀ انجام‌شده توجه کنید.

مثال:

Chapeau: A

1. combien _____

2. loi _____

3. chambre _____

4. Europe _____

5. vendredi _____

6. pain _____

7. manteau _____

8. parlez _____

9. poussette _____

10. trois _____

پست های مرتبط