preloader
انواع سوالات ریدینگ آیلتس

انواع سوالات ریدینگ آیلتس

در ریدینگ آیلتس ۱۴ نوع سوال وجود دارد که ممکن است با هر کدام از آن ها در ازمون مواجه شوید. در بخش ریدینگ یا درک مطلب آیلتس آکادمیک به شما ۴۰ سوال در سه متنی که باید بخوانید داده می شود. این سوالات معمولا به ۳ نوع سوال تقسیم می شوند که شما بایستی تکمیلشان بکنید. هر متن معمولا ۳ الی ۴ نوع سوال برای پاسخ دادن به همراه دارد.
برای آمادگی صحیح برای آزمون، باید اطمینان حاصل کنید که هر سوال را بدرستی پاسخ دهید. در این مطلب اطلاعات و نکات مربوط به ۲ نوع سوال Matching Headings و Yes/No/Not Given و True/False/Not Given برای شما فراهم کرده ایم تا در آزمون برای کسب نمره بالا به شما کمک کنند.
در مقالات دیگر، انواع سوالات دیگر را با جزئیات آن ها برای شما فراهم کرده ایم.

انواع سوالات ریدینگ آیلتس

1. سوالات matching headings

وظیفه: شما بایستی عنوانی را از یک لیست عناوین انتخاب کرده و با بخشی از پاراگراف یا بخشی از متن مطابقت دهید. 

مهارت ها

1. درک از هدف یک بخش از متن
2. شناسایی بین ایده های اصلی و ایده های بسط دهنده متن
3. ‏درک اهداف پاراگراف ها بخش های مختلف متن
4. ‏درک محتوای کلی پاراگراف ها و بخش ها

نکات 

1. قبل از خواندن متن، عنوان ها را بخوانید
2. اغلب عنوان ها بیشتر از حد نیاز یا بیشتر از تعداد پاراگراف ها هستند
3. ‏قبل از مطابقت عنوان ها با پاراگراف های متن، آن ها را بررسی و موارد مشابه را باهم مقایسه کنید
4. ‏جواب ها قالبا بصورت عددی (i, ii, iii, iv) بوده و باید دستورالعمل های سوال را بخوبی بخوانید. 
5. ‏جواب ها به ترتیب ظاهر نمی شوند.

برای تمرین سوال matching heading، روی این لینک کلیک کنید. 
برای دسترسی به یک سمپل matching heading به همراه پاسخ و توضیح، روی این لینک کلیک کنید.

2. سوالات True False Not Given / Yes No Not Given
 ‏
وظیفه: تطابقت اطلاعات داخل سوال با اطلاعات داخل متن در یکی از پاراگراف های داخل متن 

مهارت ها

1. شناسایی اطلاعات خاص و ریز در متن
2. اسکن کردن و درک اطلاعات (سوالات T/F/NG)
3. ‏درک نظرات نویسنده (سوالات Y/N/NG)

نکات

1. معنی هر پاسخ را دقیق بفهمید

*. ‏کلمه های yes/true = همان اطلاعات در متن یافت می شوند
*. ‏کلمه های no/false= اطلاعات مغایر در متن یافت می شوند
*. ‏کلمه not given = اطلاعات در متن پیدا نمی شوند

2. قبل از گشتن برای پاسخ، جملات را برای خودتان بازگویی کنید
3. ‏جواب ها به ترتیب پشت سر هم در متن ظاهر می شوند

برای تمرین برای تمرین سوال T/F/NG و Y/N/NG، روی این لینک کلیک کنید
برای دسترسی به یک سمپل T/F/NG و Y/N/NG به همراه پاسخ و توضیح، روی این لینک کلیک کنید.
 


Scroll to Top