آشنایی با آداب غذاخوردن در آلمان

آشنایی با آداب غذاخوردن در آلمان

آشنایی با آداب غذاخوردن در آلمان

کسب اطلاعات دربارۀ عادات غذا خوردن در کشوری دیگر از جالب‌ترین روش‌های یادگیری دربارۀ فرهنگ آن‌ها نیز می‌باشد. زمانی که قصد غذاخوردن در آلمان را دارید، ممکن است متوجه شوید که تنوع غذایی تفاوت زیادی با عادت غذایی سابق شما ندارد. غذای معمولی در آلمان شامل گوشت، سیب زمینی و سبزیجات یا سالاد است. هرچند، دستپخت‌ها منطقه به منطقه فرق می‌کند. همچنین غذاهای بین المللی زیادی مانند اسپانیایی، پرتغالی، فیلیپینی، ترکی، تبتی و... در بین غذاهای آلمانی وجود دارد.

غذا هر چه که باشد به‌خاطر داشته باشید که هنگام  غذا خوردن در آلمان  عبارت Guten Appetit (gooh-ten âp-e-teet) (enjoy your meal) (از غذای خود لذت ببرید) را بیان کنید. آلمانی‌ها قبل از شروع غذا این جمله را به یکدیگر می‌گویند.

 

Hast du Hunger? Hast du Durst?

زمانی که بحث غذا مطرح می‌شود، اینکه بتوانید گشنگی یا تشنگی خود را به‌درستی مطرح کنید بسیار مهم است. در غیر این صورت هیچ درمانی برای گشنگی خود نخواهید داشت. در زبان آلمانی اینگونه دربارۀ گشنه‌بودن یا تشنه‌بودن خود حرف بزنید:

Ich habe Hunger / Durst. (iH hah-be hoong-er / doorst.) (I am hungry / thirsty. Literally: I have hunger/thirst.)(من گشنه/ تشنه هستم)

Ich bin hungrig / durstig. (iH bin hoong-riH / door-stiH.) (I am hungry / thirsty.) (من گشنه/ تشنه هستم.)

برای اینگه گشنگی یا تشنگی خود را برطرف کنید باید بخورید essen (ês-en) یا بنوشید trinken (trin-ken). در اینجا صرف فعل essen که فعلی بی‌قاعده در آلمانی است و فعل trinken را می‌بینید:

صرف فعل

تلفظ

ich esse

iH ês-e

du isst (مفرد، غیررسمی)

dooh ist

Sie essen (مفرد، رسمی)

zee ês-en

er, sie, es isst

êr, zee, ês ist

wir essen

veer ês-en

ihr esst (جمع، غیررسمی)

eer êst

Sie essen (جمع، رسمی)

zee ês-en

sie essen

zee ês-en

 

صرف فعل

تلفظ

ich trinke

iH trin-ke

du trinkst (مفرد، غیررسمی)

dooh trinkst

Sie trinken (مفرد، رسمی)

zee trin-ken

er, sie, es trinkt

êr, zee, ês trinkt

wir trinken

veer trin-ken

ihr trinkt (جمع، غیررسمی)

eer trinkt

Sie trinken (جمع، رسمی)

zee trin-ken

sie trinken

zee trin-ken

 

در اینجا مثال‌هایی از استفادۀ فعل essen (خوردن) و trinken (نوشیدن) در جمله را می‌بینید:

Wir essen gern Fisch. (veer ês-en gêrn fish.) (We like to eat fish.)(ما ماهی میل داریم.)

Trinkst du Bier? (trinkst dooh beer?) (Do you drink beer?)(تو آبجو میل داری/ می‌نوشی؟)

همه چیز دربارۀ غذاخوردن در آلمان

مانند اکثر کشورهای جهان وعده‌های غذایی در آلمان به سه شرح زیر است:

 • das Frühstück (dâs frue-shtuek) (صبحانه)
 • das Mittagessen (dâs mi-tahk-ês-en) (ناهار)
 • das Abendessen (dâs ah-bent-ês-en) (شام)

در اکثر کافه‌ها و هتل‌ها، صبحانه از ساعت 7 صبح تا 10 صبح و ناهار بین 11:30 صبح تا 2 بعد از ظهر سرو می‌شود. برای برخی از آلمانی‌ها، ناهار مهم‌ترین وعده در طول روز است، اما برای برخی دیگر وعدۀ اصلی شام است. در رستوران‌های آلمان، منوی کامل غذا از ساعت 6:30 عصر تا 9 شب موجود است. در شهرهای بزرگ‌تر و رستوران‌ها، منوی کامل ممکن است تا 11 شب سرو شود. به‌علاوه رستوران های فست فود زیادی وجود دارند که رستوران‌های زنجیره‌ای همبرگر آمریکایی نیز در بین آن‌ها هستند. شام سرد سنتی در آلمان شامل نان و گوشت سرد، پنیر، سالاد و غذاهای سرد دیگر است.

ممکن است گاهی اوقات هنگام خوردن ناهار عبارت  Mahlzeit! (mahl-tsayt) در شروع غذا بشنوید. ترجمۀ تقریبی آن: وقت غذا است/ غذا حاضره. این عبارت در محل کار بین همکاران نیز استفاده می‌شود. اگر کسی این عبارت را به شما بگوید شما نیز از همین عبارت استفاده می‌کنید و لبخند می‌زنید.

آماده‌کردن میز غذا در آلمان

غذاخورد در آلمان

 

میز غذا در آلمان تقریباً همۀ چیزهایی که شما برای غذاخوردن استفاده می‌کنید را دارد که شامل موارد زیر است:

 • das Glas (dâs glahs)  (لیوان)
 • die Tasse (dee tâs-e) (فنجان)
 • der Teller (dêr têl-er) (بشقاب)
 • der Suppenteller (dêr zoop-en-têl-er) (کاسۀ سوپ)
 • die Serviette (dee sêr-vee-êt-e) (دستمال سفره)
 • das Messer (dâs mês-er) (چاقو)
 • die Gabel (dee gah-bel) (چنگال)
 • der Löffel (dêr ler-fel) (قاشق)
 • das Besteck (dâs be-shtêk) (ست چاقو، چنگال و قاشق)

 

اگر در رستوران در آلمان هستید و چیزی که می‌خواهید روی میز نمی‌بینید گارسون را صدا بزنید:

Entschuldigen Sie bitte! (ênt-shool-di-gen zee bi-te!) (Excuse me, please!)

(معذرت می‌خوام/ ببخشید!)

بعد از اینکه گارسون صدای شما را شنید و سمتتان آمد، آن چیزی که می‌خواهید را بگویید:

Kann ich bitte einen Löffel / eine Gabel / ein Messer haben? (kân iH bi-te ayn-en ler-fel / ayn-e gah-bel / ayn mês-er hah-ben?) (Can I please have a spoon / a fork / a knife?)(می‌تونم یک قاشق/ چنگال/ چاقو داشته باشم؟)

پست های مرتبط