کتاب The Perks of Being a Wallflower

کتاب The Perks of Being a Wallflower

معرفی و دانلود کتاب The Perks of Being a Wallflower

این کتاب درباره یک نوجوان باهوش، با روابط اجتماعی پایین است که با بیماری ذهنی دست و پنجه نرم می‌کند و سعی دارد جایگاه خود را در دنیا پیدا کند. وقتی این کتاب را می‌خوانید، تعداد زیادی slang یا اصطلاح خیابانی یاد می‌گیرید. این کتاب به شما حس دوران نوجوانی را می‌دهد.