کتاب Step Up to IELTS Teacher’s Book

کتاب Step Up to IELTS Teacher’s Book

معرفی کتاب Step Up to IELTS Teacher’s Book

کتاب Step Up to IELTS تمام مهارت‌های زبانی و آزمونی مورد نیاز برای آزمون آیلتس را در حداکثر 60 ساعت آموزشی پوشش داده و شرکت‌کننده را سریعاً با آزمون آشنا می‌کند. این کتاب هر دو مدل آزمون آیلتس (جنرال و آکادمیک) را شامل می‌شود. تمرین‌های کوتاه و مشابه آزمون، مهارت‌های آزمونی افراد را پیش از اینکه تمرین‌های چالش برانگیزتری انجام دهند تقویت می‌کند. بخش نمونه سوال پایان هر درس، روی هم رفته یک نمونه از آزمون آیلتس را به نمایش می‌گذارند.

پست های مرتبط