کتاب Listening for IELTS (Collins English For Exams)

کتاب Listening for IELTS (Collins English For Exams)

معرفی و دانلود کتاب Listening for IELTS (Collins English For Exams)

اگر مهارت شنیداری‌تان (listening) از کسب نمرۀ دلخواه شما در آزمون آیلتس جلوگیری می‌کند، کتاب Listening For IELTS مجموعۀ Collins در این خصوص به شما کمک می‌کند. اجازه ندهید که یک مهارت شما را از موفقیت در آزمون منع کند. در کتاب Listening For IELTS مجموعۀ Collins مخصوصاً برای آن دسته از افرادی طراحی شده است که با شرکت در آزمون آیلتس قصد دارند توانایی خود را در برقراری ارتباط موثر به زبان انگلیسی چه در محیط کاری و چه در دانشگاه نشان دهند.

پست های مرتبط