کتاب IELTS on Track – Test Practice: Writing – General Training

کتاب IELTS on Track – Test Practice: Writing – General Training

معرفی و دانلود کتاب IELTS on Track – Test Practice: Writing – General Training

شش تست رایتینگ آیلتس : 12 تَسک

این کتاب دربرگیرنده تمرین‌های متنوع برای آمادگی آزمون آیلتس، تست‌های کامل تمرین رایتینگ آیلتس و بخش‌ها و استراتژی‌های حرفهای است. این کتاب برای داوطلبانی نوشته شده است که قصد شرکت در آزمون آیلتس جنرال (General Training) را دارند تا بتوانند از طریق کار مهاجرت کنند.