کتاب IELTS Speaking Essentials Book 5

IELTS Speaking Essentials Book 5

معرفی و دانلود کتاب IELTS Speaking Essentials Book 5

کتاب Speaking Essentials پنجمین و آخرین کتاب در مجموعۀ IELTS-Tech است و به‌طور موثری پاسخگوی اهداف شرکت‌کنندگان در هر دو آزمون جنرال و آکادمیک آیلتس به‌خصوص افرادی که نیازمند تقویت قدرت کلامی خود در مصاحبه‌های ایلتس هستند، می‌باشد. کتاب Speaking Essentials هر سه جنبۀ مهم بخش اسپیکنیگ آزمون آیلتس ( بخش 1: تعامل شخصی، بخش 2: کارت ها و بخش 3: ادامه ی بحث) را به‌طور کاملاً موثری پوشش می‌دهد.

پست های مرتبط