کتاب French Short Stories: Learn French with Stories for Beginners

کتاب French Short Stories: Learn French with Stories for Beginners

معرفی و دانلود کتاب French Short Stories: Learn French with Stories for Beginners

این کتاب برای یادگیری سریع زبان فرانسه فوق‌العاده است. کتاب French Short Stories: Learn French with Stories for Beginners سبک و شیوه‌های متنوعی را برای یادگیری زبان فرانسه دارد. در این کتاب افسانه‌ها و داستان‌های مختلف و معروف برایتان فراهم شده که می‌تواند انگیزه فوق‌العادهای برای یادگیری این زبان به شما ببخشد. داستان‌های اول ساده بوده و رفته‌رفته پیچیده‌تر می‌شوند.