کتاب French Grammar drills

کتاب French Grammar drills

معرفی و دانلود کتاب French Grammar drills

گرامر فرانسۀ خود را با تمرین‌های تقویتی توسعه دهید.
اگر می‌خواهید در زبان فرانسه حرفه‌ای باشید، باید در نهایت بار سنگین گرامر‌ آن را از دوش خود بردارید. بهترین روش برای برداشتن این مانع، قرارگرفتن در پروسهۀ عملی یادگیری است. کتاب French Grammar Drills با پوشش‌دادن تمام جنبه‌های زبان فرانسه (حروف اضافه، شکل و زمان افعال و ضمایر) به شما در یادگیری پیچیده‌ترین موضوعات گرامری با روش‌های جالب و سرگرم‌کننده کمک می‌کند.

این کتاب جامع شامل :

• بیش از 150 تمرین که نمایانگر چگونگی عملکرد سیستم گرامری زبان فرانسه به‌همراه تمرین‌های بازبینی جهت خودآزمایی.

• کلید پاسخنامه برای یافتن سریع پاسخ سوال‌های خود

• موضوعات گرامری عبارتند از: حرف تعریف معین و نامعین، صفت‌های نمایشی، ضمایر ملکی، حروف ربط، اصطلاحات فعلی و…