کتاب Essential Swedish Grammar

کتاب Essential Swedish Grammar

معرفی و دانلود کتاب Essential Swedish Grammar

این کتاب جنبه‌های اصلی گرامر زبان سوئدی را قدم به قدم پوشش می‌‌دهد که ابزار ضروری برای گفتار و درک هستند. این منبع یادگیری زبان سوئدی مختص افرادی است که برای یادگیری نکات پایۀ روزمره وقت کمی دارند. این کتاب گرامر میان‌برها و ابزارهای صرفه‌جویی‌کننده در زمان را ارائه می‌دهد. این کتاب، به عنوان مقدمه و مکمل فوق‌العاده است.