کتاب Beginning French for the utterly confused

کتاب Beginning French for the utterly confused

معرفی و دانلود کتاب Beginning French for the utterly confused

زمانی که با فهم یکی از دشوارترین دروس خود یعنی زبان فرانسه رو به رو می‌شوید نگران نشوید. حتی بهترین زبان‌آموزان نیز ممکن است سردرگم شوند. کتاب Beginning French for the utterly confused کلید موفقیت زبان آموزان مبتدی است. واژگان، گرامر، عبارات و اصطلاحات رایج زبان فرانسه به‌طور واضح و قابل فهمی طراحی شده‌اند و همچنین برقراری ارتباط راحت زبان‌آموز به این زبان را ممکن می‌سازند.
 پیام کتاب Beginning French for the utterly confused ساده است: دیگر نیازی به سردرگمی نیست. شما با داشتن توصیه‌های ارزشمند نویسندگان این کتاب که تجربۀ  تدریس به هزاران زبان‌آموز مبتدی را داشته‌اند، راه واضح‌تر و جدیدتری برای یادگیری این زبان پیدا خواهید کرد. پس منتظر نمانید. پیش به سوی نمرات بالاتر، اعتماد به نفس بیشتر، خروج از سردرگمی و کسب آمادگی کامل.