preloader
کارگاه رایتینگ آیلتس

کارگاه رایتینگ آیلتس تسک یک | آشنایی با انواع نمودارها، فرآیندها و نقشه‌ها

بی‌شک رایتینگ آیلتس چالش برانگیز است. متقاضیانی که قصد دارند در کارگاه رایتینگ آیلتس شرکت کنند یا بایستی 6 ترم PRE-IELTS آکادمی آیلتس دید را بگذرانند، یا در آزمون تعیین سطح مشخص شود که سطحشان Upper-Intermediate است. کارگاه رایتینگ آیلتس دید دربرگیرنده تَسک اول و تَسک دوم بوده، و ریزترین مهارت‌های رایتینگ را پوشش می‌دهد.

کارگاه رایتینگ آیلتس آکادمی دید

 

محتوای آموزشی رایتینگ تَسک یک آیلتس آکادمیک موسسه دید |‌ تخصصی‌ترین آکادمی آیلتس تهران

 کارگاه رایتینگ آیلتس

مرحله اول: آشنایی با موارد کلی و اولیه

 • آشنایی با رایتینگ تسک یک آیلتس
 • مواردی که با آنها روبرو می شویم
 • آشنایی با ساختار رایتینگ تَسک یک
 • ماکزیمم و مینیمم کلماتی که باید بنوسید
 • آموزش زمانبندی برای نوشتن حداقل 150 کلمه در 20 دقیقه
 • آموزش نوشتن طرح کلی (outline) قبل از شروع به نوشتن پاراگرافها
 • معرفی انواع نمودارها و گرافها: Bar chart (نمودار میلهای)، Pie Chart (نمودار دایرهای) و charts (چارتهای خطی یا فلوچارتها)
 • معرفی Tables (جدولها) کارگاه رایتینگ آیلتس
 • آشنایی و معرفی انواع سوالات ترکیبی: مثل یک نمودار میله‌ای و یک جدول
 • معرفی انواع Process (فرآیندها): فرآیندهای طبیعی مثل مراحل به‌وجودآمدن پروانه از مرحله تخم‌ریزی | پروسه‌های مصنوعی ساخت بشر مثل پروسه تولید مربا یا آجر در کارخانه کارگاه رایتینگ آیلتس

 

کارگاه مهارت های آیلتس آکادمی دید

 

مرحله دوم – بررسی موشکافانه روند‌ها

کلاس ها و دوره های تقویت مهارت رایتینگ آیلتس

 • آشنایی با upward trends (روندهای افزایشی) و گزارش آن‌ها با ساختار گرامری صحیح
 • معرفی انواع فعل‌ها و اسم‌هایی که روندهای افزایشی تند، آهسته، ناچیز و یا روندهای قابل ملاحظه را با دقت و ریز توصیف می‌کنند. کارگاه رایتینگ آیلتس
 • معرفی downward trends (روند های کاهشی) و شرح آن ها با دستورزبان مناسب
 • آشنایی با انواع فعل‌ها و اسم‌هایی که روند نزولی تند، آهسته، ناچیز و یا فوق‌العاده را با ظرافت توصیف می‌کنند.
 • معرفی steady trend (روند ثابت) و اسم‌ها و فعل‌های مرتبط با آن‌ها
 • بررسی دقیق درجه تغییر روند‌ها، مثلاً سرعت و شیب تغییر | معرفی 3 روش متنوع برای توصیف روندها کارگاه رایتینگ آیلتس

 

مرحله سوم – اولویت‌بندی

 • تشخیص ویژگی‌های اصلی نمودارها: تشخیص‌دادن روند‌ها و تغییراتی که در حین نوشتن جزئیات تغییرات، موارد کلی را نیز در بر می‌گیرد که بتوان یک متن شسته رفته در حد نهایتاً 170 کلمه نوشت.
 • آموزش نحوه به کاربردن صفت‌های مقایسه‌ای و برترین (comparative and superlative adjectives)کارگاه رایتینگ آیلتس
 • آشنایی با قیدهای مهم مقایسه‌ای به‌منظور تعیین درجه دقیق تغییرات در روندها
 • بررسی نمونه پاسخ‌های آماده وبسایت‌ها و کتاب‌های معروف تسک یک رایتینگ آیلتس
 •  تشخیص شباهت‌ها و تفاوت‌ها در نمودارها

 

مرحله چهارم – نحوه نوشتن پاراگراف مقدمه و آموزش سازماندهی پاراگراف‌ها

 • نوشتن پاراگراف مقدمه: نحوه بازنویسی سوال تسک یک رایتینگ آیلتس (how to paraphrase)
 • نوشتن overview یا بازبینی تغییرات کلی نمودارها یا ویژگی اصلی آن‌ها در بخش مقدمه کارگاه رایتینگ آیلتس

 

مرحله پنجم- بررسی فرآیندهای انسانی و طبیعی

فرایند کارگاه اسپیکینگ آیلتس

 • چگونگی نوشتن پاراگراف مقدمه فرآیندها
 • نحوه استفاده از کلمات تناوبی و حروف ربط ( sequencing words , conjunctions and connectors)
 • آموزش ساختار مجهول و نحوه استفاده آن در توصیف تغییرات در فرآیندها کارگاه رایتینگ آیلتس

 

مرحله شش – بررسی نقشه‌ها

بررسی نقشه ها در کارگاه رایتینگ آیلتس

 • بررسی انواع نقشه‌ها: | past- past | past -present | present- future|
 • معرفی لغات دقیق و صحیح برای توصیف نقشه‌ها
 • نحوه پاراگراف‌بندی
 • استفاده از ساختار گرامری متفاوت و مناسب برای هر نوع نقشه

کارگاه رایتینگ آیلتس


Scroll to Top