مکالمه دربارۀ شهرها، کشورها و ملیت‌های مختلف به زبان آلمانی

مکالمه دربارۀ شهرها، کشورها و ملیت‌های مختلف به زبان آلمانی

زمانی که با کسی درحال آشنایی هستید، مکالمه‌تان ممکن است به سمت اصل و نسب پیش برود. اکثر افراد از مبادلۀ اطلاعات درمورد خودشان لذت می‌برند. با استفاده از واژگان مطرح‌شده در این بخش می‌توانید اطلاعات خود را با اعتماد به‌نفس توصیف کنید. و واژگان تخصصی شهرها و کشورها به زبان آلمانی را یاد بگیرید. همچنین با مطالعۀ این بخش، آمادگی لازم را برای مواقعی که دیگران از شما دربارۀ شهر یا کشورتان می‌پرسند، یا شما می‌خواهید این سوالات را از آن‌ها بپرسید کسب می‌کنید.


 صحبت‌کردن دربارۀ زادگاه خود به زبان آلمانی

صحبت‌کردن دربارۀ زادگاه یا محل زندگی خود در زبان آلمانی بسیار آسان است. کلمات مورد نیاز:

Ich komme aus . . . (iH kom-e ous . . .) (I come from . . .)(من اهل... هستم.)

Ich bin aus . . . (iH bin ous . . .) (I am from . . .)(من اهل... هستم.)

از این کلمات می‌توانید برای کشورها، ایالات و شهرها استفاده کنید:

Ich komme aus Amerika. (iH kom-e ous â-mey-ree-kâ.) (I come from America.)

(من اهل آمریکا هستم/ آمریکایی هستم.)

Ich bin aus Pennsylvania. (iH bin ous pennsylvania [as in English].) (I am from Pennsylvania.)(من اهل پنسیلوانیا/ پنسیلوانیایی هستم.)

Ich komme aus Zürich. (iH kom-e ous tsue-riH.) (I come from Zurich.)(من اهل زوریخ هستم.)

Ich bin aus Wien. (iH bin ous veen.) (I am from Vienna.)(من اهل وین هستم.)
 

زبان آلمانی گاهی اوقات چالش‌برانگیز می‌شود، بنابراین هنگام صحبت‌کردن دربارۀ اصل و نسب خود مراقب باشید.

این چند نکته را مدنظر خود قرار دهید:

نام برخی از کشورها و مناطق به‌صورت جمع است. در این خصوص از شکل جمع حرف تعریف معین  die (dee) (the) استفاده کنید. ایالات متحدۀ آمریکا شامل این لیست می‌باشد.

در آلمانی، به شکل die USA (dee ooh-ês-ah) یا

 die Vereinigten Staaten (dee fer-aynik-ten shtah-ten)

بیان می‌شود.  بیان جملۀ "من آمریکایی هستم" به آلمانی بسیار آسان است

Ich bin aus Amerika. (iH bin ous â-mey-ree-kâ.) (I’m from America.)

هرچند ممکن است منظور شما یکی از دو قارۀ آمریکا باشد. بنابراین برای اینکه دقیق باشید اینگونه بیان کنید:

Ich bin aus den USA. (iH bin ous deyn ooh-ês-ah.) (I’m from the USA.) (من اهل ایالات متحدۀ آمریکا هستم.)

یا می‌توانید کمی خود را به چالش بکشید و از این جمله استفاده کنید:

with Ich bin aus den Vereinigten Staaten. (iH bin ous deyn fer-ay-nik-ten shtah-ten.) (I’m from the United States.) (من اهل ایالات متحده هستم.)


 

نام برخی از کشورها مؤنث است. برای مثال سوئیس مؤنث است die Schweiz (dee shvayts). خانم اگلی که در بخش Talkin’ the Talk در مقالات دیگر سایت با او رو به رو میشوید، سوئیسی است. بنابراین برای بیان ملیت او از این جمله استفاده می‌کنید:

Frau Egli ist aus der Schweiz. (frou eyglee ist ous dêr shvayts.) (Ms. Egli is from Switzerland.) ( خانم اگلی سوئیسی است.)

حرف تعریف die زمانی که با ضمیر aus (ous) (from) همراه شود به‌حالت داتیو (مفعول غیرمستقیم) تغییر شکل می‌دهد.

 

استفاده از فعل بسیار مهم “sein”

یکی از افعال بسیار رایج و اساسی در هر زمانی فعل “to be” (بودن) است که در آلمانی به شکل sein (zayn) است. شما از این فعل در عباراتی مانند Das ist . . . (dâs ist . . .) (This is . . ) (او هست/ آن هست) و  Ich bin . . . (iH bin . . .) (I am . . .) (من...هستم) استفاده می‌کنید. فعل "بودن" در زبان آلمانی مانند زبان انگلیسی برای توصیف احوالات (مانند خوشحال‌بودن، مریض‌بودن، ناراحت‌بودن و ...) استفاده می‌شود تا ویژگی‌های فیزیکی. و متأسفانه sein مانند فعل “to be” فعلی بی‌قاعده است. بنابراین تنها راه استفاده از این فعل دانستن و حفظ‌کردن اشکال مختلف آن است. لیست پایین اشکال مختلف فعل "بودن" به زبان آلمانی را برایتان مطرح کرده است:

 

صرف فعل

تلفظ

ich bin

iH bin

du bist

dooh bist

Sie sind

zee zint

er, sie, es ist

êr, zee, ês ist

wir sind

veer zint

ihr seid

eer zayt

Sie sind

zee zint

sie sind

zee zint

 


لینک های مرتبط :

صحبت کردن درباره خانه و خانواده به زبان آلمانی

 

صحبت کردن درباره خود در زبان آلمانی