فقط بگویید نه : کلمات و عبارات منفی در زبان فرانسه

فقط بگویید نه : کلمات و عبارات منفی در زبان فرانسه

آموزش کلمات و عبارات منفی در زبان فرانسه

در این بخش خواهیم خواند:

1- شروع با الفبای منفی ها

2- اعمال چند قانون به جملات منفی

3- صرفا گفتن نه با جواب های منفی

زمانیکه شما نمی توانید کاری را انجام دهید، یا نمی خواهید به جایی بروید، زیرا هیچ لباسی ندارید که بپوشید، از یک ساختار منفی استفاده می کنید. نحوه ی استفاده از جملات منفی در زبان فرانسه با انگلیسی متفاوت است، اما در این بخش شما را با این تفاوت ها آشنا خواهیم کرد بنابراین به هنر "نه" گفتن تسلط پیدا می کنید. در این بخش اطلاعاتی درباره ی کلمات و عبارات متفاوت به دست خواهید آورد، نحوه ی ساخت جملات منفی را خواهید دانست، و خواهید دانست چگونه به سوالات پاسخ منفی بدهید.

 

آشنایی با الفبای کلمات و عبارات منفی در زبان فرانسه

زبان فرانسه همواره برای ساختن یک جمله ی منفی از دو کلمه ی منفی استفاده می کند. یک ساختار منفی همیشه با واژه ی ne شروع میشود، که در زبان انگلیسی به هیچ چیز ترجمه نمیشود، و سپس باید از pas (not) و هم خانواده هایش استفاده کنید. مانند یک ساختارمنفی در زبان انگلیسی که در آن کلماتی از قبیل not any more (دیگر نه)، never (هرگز)، nowhere (هیچ جا) دارد، یک ساختار منفی در زبان فرانسه تمام گزینه هایی که میتوانند جای pas را بگیرند، دارد. قسمت زیر به تفضیل آنها و نیز اینکه دقیقا آنها را در کجای جمله قرار داده شوند را برایتان شرح میدهد.

شروع با چند کلمه و عبارت منفی رایج

یک جمله ی منفی بر اساس یک الگوی متفاوتی از زبان انگلیسی ساخته شده(برای جزئیات قسمت زیر را ببینید)، اما کلمات منفی ای مانند هیچی،هرگز، و هیچکدام، همگیدر زبان فرانسه معادل انگلیسی دارند:   rien, jamais, personne  . در این قسمت فهرستی از کلمات و عبارات منفی فرانسوی همراه با معادل انگلیسی آنها آمده.

 • aucun/aucune }+ اسم} (نه/هیچ/دیگر هیچ)
 • jamais (هرگز)
 • même pas (حتی نه)
 • ni . . . ni (نه (این) ... نه (آن))
 • nulle part (هیچ جا)
 • pas (نه/ حرف منفی)
 • pas encore (هنوز نه)
 • pas grand-chose (خیلی نه) (غیررسمی)
 • pas non plus (هر یک ار این دو/ هیچکدام از این دو)
 • personne (هیچکدام، هیچکس)
 • plus (دیگر نه)
 • Rien (هیچ چیز)

ساخت یک نفی مضاعف (منفی در منفی) در زبان فرانسه

در زبان انگلیسی، یک کلمه ی منفی، مانند هرگز، یا یک فعل منفی مانند don't ، برای ساختن یک جمله ی منفی کافیست. برای مثال میگویید من فوتبال بازی نمیکنم، یا من هرگز فوتبال بازی نمیکنم (I never play soccer). بااینحال، برای نشان دادن همین در زبان فرانسه، باید از دو کلمه ی منفی استفاده کنید: ne و pas (که با یکدیگر به معنی not هستند (علامت نفی)) در کنار فعل صرفی، به گونه ایکه انگار دو گوینده در هر دو طرف شما هستند.

بخاطر بسپارید:

برای ساختن یک جمله ی منفی فرانسوی، این مراحل را طی کنید:

1. با فاعل+فعل شروع کنید.

برای مثال: Tu jounes. (تو بازی میکنی.)

2. بین فاعل و فعل، ne را اعمال کنید.

مانند این: Tu ne joues.

3. دقیقا بعد از فعل، pas را قرار دهید.

شما منتج به چیزی مثل این میشوید: Tu ne joues pas. (تو بازی نمیکنی.)

بخاطر بسپارید:

اگر یک فعل با یک مصوت در زبان فرانسه آغاز شود، ne تبدیل به n' میشود- برای مثال،

Ils n’ont pas de chien. (آنها سگی ندارند.) علاوه بر این، pas میتواند با دیگر کلمات منفی عوض شود. (لیست قسمت قبل را ببینید.) Ne همواره ثابت میماند. در اینجا چندین مثال است:

Il n’a plus d’argent.

(او دیگرهیچ پولی ندارد)

Elle ne boit jamais de vin.

(او هیچ وقت شراب نمی نوشد)

Nous n’irons nulle part pour les vacances.

(ما برای تعطیلات به هیچ جا نخواهیم رفت)

Ces gens n’aiment personne.

(این افراد دیگر دوست ندارند.)

Ils ne font pas grand-chose le dimanche.

(انها یکشنبه ها کار زیادی انجام نمی دهند.)

 

تمرین. با استفاده از واژه ی منفیِ موجود در پرانتز جملات مثبت زیر را به منفی تبدیل کنید.

1. Il réfléchit. (jamais)

2. Tu as besoin de ta voiture. (plus)

3. Ils aiment les animaux. (pas)

4. Vous sortez le dimanche, et le samedi. (ni/ni)

5. J’apprends la leçon. (pas encore)

 

- ساخت یک منفی سه جزئی (3برابر ) در زبان فرانسه

گاهی اوقات زبان فرانسه میتواند واقعا منفی باشد و کلمه ی منفیِ دیگری را - یا گاها دو یا سه کلمه – به جفت اصلیِ ne/pas اضافه کند که در این مورد در قسمت قبل حرف زدیم. کافیست فقط ساختار منفیِ اضافی را به اولی اضافه کنید. در اینجا چندین مثال داریم که همراه با یک عدد بعد از هر جمله آمده اند تا نشان دهند که چند کلمه ی منفی به این جفت اضافه شده اند:

Elle ne fera plus jamais rien.

(او دیگر هیچ وقت دوباره هیچ کاری نمیکند) + (jamais/risen)2

Elle ne pose jamais de questions à personne.

(او هیچ وقت هیچ سوالی از کسی نمیپرسد.) +1 (jamais)

Rien ne l’intéresse plus.

(دیگر هیچ چیز او را مجذوب نمی کند) + 1 (Plus)

Nous n’allons jamais nulle part pour les vacances.

(ما هرگز برای تعطیلات هیچ جا نمیرویم) +1 (jamais)

نکته: اما شما میتوانید تا زمانیکه ترتیب کلمات در هر کلمه ی منفی رعایت شده باشد، به ویژه در زمان های مرکب، قوه ی تخیلتان را آزاد بگذارید. در یک زمان مرکب (که با être یا avoir + شکل سوم فعل ساخته میشود)، ne قبل از فعل کمکی می آید، و دومین (یا بیشتر) کلمه ی منفی بعد از آن می آید، که البته این استثنائاتی هم دارد که در قسمت بعدی فهرست شده اند. در اینجا یک مثال از چندین منفی در یک جمله با یک فعل مرکب آمده است:

Ils n’ont jamais rien trouvé nulle part.

(آنها هرگز هیچ چیز را هیچ جا پیدا نکرده اند.)

 

استفاده از اصطلاحات منفی به تنهایی در زبان فرانسه

نکته:

بعضی اوقات در مکالمات، برای فهماندن منظورتان نیازی نیست یک جمله ی کامل بسازید. در اینجا چندین اصطلاح منفی وجود دارد که میتوانید به تنهایی از آنها استفاده کنید، یعنی مانند یک جمله ی منفی عادی از ne کمک نگیرید. فقط حواستان باشد که این اصطلاحات مخصوص ارتباط شفاهی هستند و رگه هایی از ارتباط غیررسمی در آن است.

- jamais plus (دوباره هرگز)

- moi non plus (من هم نه)

- pas du tout (به هیچ وجه)

- pas grand-chose (خیلی نه)

- pas maintenant (الان نه)

- pas moi (من نه)

- pas question (اصلا)

- personne (هیچکس)

- presque pas (تقریبا نه)

- rien (هیچی)

در اینجا بصورت عملی نشان داده شده اند:

 —Tu veux sortir?

(میخوای بری بیرون؟)

- Pas maintenant!

(الان نه.)

—Est-ce que tu retourneras là-bas?

(من الان گرسنه نیستم. تو چطور؟)

-Moi non plus.

(من هم گرسنه نیستم)

—Qui va faire la vaisselle?

(کی قراره ظرفا رو بشوره؟)

Pas moi!

(من نه!)

—Qu’est-ce qu’il y a?

(جریان چیه؟)

-Rien.

(هیچی)

 

به خاطر سپردن چند راهکار ساده برای ساختارهای منفی در زبان فرانسه

زمانیکه از کلمات و عبارات منفی با یک فعل ساده مانند حال، ناکامل و آینده استفاده میکنید، به چند راهکار نیاز خواهید داشت. و متاسفانه، ساختارهای منفی همواره دقیقا قبل و بعد از فعل نمی آیند. بعضی اوقات در جاهای مختلف قرار می گیرند! قسمت بعدی آن چه را که باید درباره ی استفاده ی صحیح از ساختارهای منفی در موقعیت های مختلف بدانید را به شما می گوید.

 

صحبت درباره ی کمیت ها به روش های منفی در زبان فرانسه

آیا مقداری پول داری  (de l’argent) در جیبت؟ یا هیچ پولی نداری(pas d’argent)؟ شاید چند ایده داشته باشید  (desidées)  ، اما شاید هم هیچ نظر و ایده ای ندارید   ((aucune idée! . برای منفی کردن یک کمیت، یا رسیدن از تعدادی/هیچی به صفر، زبان فرانسه چند پیشنهاد دارد:

- برای منفی کردن un (یک {مذکر})، une (یک {مونث})، des (چند/تعدادی)، du (چند {مفرد مذکر})، de la (چند {مفرد مونث})، یا de l’ (چند {قبل از یک مصوت استفاده میشود}) در یک جمله، از de استفاده کنید. برای مثال:

—Est-ce que tu as de la chance?

(شانسی داری؟) 

—Non, je n’ai pas de chance.

(نه، من هیچ شانسی ندارم.)

—Est-ce qu’ils ont des chiens?

(آنها سگ دارند؟)

—Non, ils n’ont pas de chien.

(نه، آنها سگ ندارند.)

- به جای un, une, des, du, de la, de I' در یک جمله ی انگلیسی از uncun/aucune استفاده کنید تا بر میزان/کمیت صفر (چیزی) تاکید کنید. این روش حساب شده برای به یاد داشتن این است که aucun یک صفت است. همچنین، با جنسیت اسمی که همراهش است نیز تطابق دارد، بنابراین یک شکل مونث دارد  (aucune)و یک شکل مذکر (aucun) ، اما شکل جمع ندارد، زیرا به معنای کمیت صفر است. برای مثال:

Je n’ai aucune idée.

(من اصلا نظری ندارم.)

Cet “artiste” n’a aucun talent.

(این "هنرمند"هیچگونه استعدادی ندارد.)

 

- برای گفتتن هیچکدام از + اسم، از   aucun (اگر اسمی که بعدش می آید مذکر باشد) des + اسم جمع استفاده کنید. برای مثال:

Je n’ai trouvé aucun des livres que je voulais.

(من هیچکدام ازکتاب هایی که میخواستم را پیدا نکردم.)

 

از aucune (اگر اسمی که بعدش می آید مونث باشد) des + اسم جمع استفاده کنید. برای مثال:

Il n’a choisi aucune des solutions proposées.

(او هیچکدام از راه حل های پیشنهادی را انتخاب نکرد.)

تمرین. هرکدام از سوال ها را بطور منفی جواب دهید. فراموش نکنید که در زبان فرانسه حروف تعریف نامعین و جزئی باید در جملات منفی به de تغییر کنند.

6. Est-ce que vous avez des cigarettes ؟(سیگار)

7. Est-ce qu’ils ont une voiture (یک ماشین)?

8. Est-ce que vous utilisez un portable (یک موبایل)?

9. Est-ce que tu bois du café?

10. Est-ce qu’il a de la monnaie (کمی تغییرات)?

منفی کردن یک مصدر در زبان فرانسه

اگر یک فعل به شکل مصدر است، دو کلمه ی منفی در مقابل فعل به یکدیگر میچسبند، به جای اینکه در دو طرف فعل قرار بگیرند، همانطور که در افعال صرفی اینکار را می کنند. چند مثال در اینجا آمده:

Je préfère ne pas sortir ce soir.

(من ترجیح میدهم امشب بیرون نروم.)

Ils aiment ne rien faire.

(آنها دوست دارند کاری نکنند.)

 

سروکار داشتن با یک فعل بعلاوه ی یک حرف اضافه در زبان فرانسه

وقتیکه با کسی حرف نمی زنید یا با کسی بازی نمیکنید، از حروف اضافه (مانند به، با) استفاده می کنید، و کلمات منفی را خوشحال می کنید زیرا آنها حروف اضافه را دوست دارند. در حقیقت، آنها را بسیار دوست دارند که دومین منفی فعل را رها کرده تا حرف اضافه را دنبال کند! ترتیب کلمات بدین شرح است:

فاعل + ne + فعل + حرف اضافه +دومین منفی

چند مثال در اینجا وجود دارند:

 

Je n’ai besoin de rien.

(من به هیچ چیز نیازی ندارم.)

Il ne joue avec personne.

(او با هیچکس بازی نمیکند)

 

مدیریتِ ضمایر مفعولی در زبان فرانسه

در یک جمله ی منفی با یک ضمیرمفعولی، مانند le/la (it), le/lui (him), la/lui (her) ، ترتیب کلمات کمی تغییر می کند. با هر ضمیر مفعولی ای بغیر از y (ضمیرِ مکان ها) و en (ضمیر کمیت)، این الگو را خواهیم داشت:

فاعل+ne + ضمیر+فعل+ pas (یا کلمه ی منفیِ دیگر)

در این قسمت مثال هایی از یک جمله ی منفی با همین ساختار آمده:

 

Ils ne la veulent pas.

([مونث] آن ها آن را نمی خواهند)

Je ne le vois jamais.

(من هرگز او را نمی بینم.)

با y و en در یک جمله ی منفی، همین روش انجام میشود، اما به جای ne از n' استفاده کنید، مثل این:

 Nous n’y allons pas souvent.

(ما زیاد به آنجا نمیرویم.)

Tu n’en prends jamais.

(تو هیچ وقت هیچ چیز نمیگیری.)

 

تمرین.  هر کدام از جملات (ناکامل)منفی را با اعمال ضمیر داخل پرانتز دوباره بنویسید.

11. Elle n’écoute jamais. (les)

12. Vous n’allez pas. (y)

13. Je ne veux pas. (en)

14. Tu ne regardes pas. (la)

15. Nous ne finissons pas. (le)

استفاده از کلمات منفی بعنوان فاعل در زبان فرانسه

Rien (هیچ چیز) و personne (هیچکس) گاهی اوقات می توانند به جای اینکه نقش دومین منفی را ایفا کنند، فاعلِ فعل باشند. زمانیکه میخواهید در زبان فرانسه جمله ی هیچ چیز مهم نیست را نشان دهید ، جمله را مانند زبان انگلیسی با rien شروع کنید، و بقیه را مثل همیشه انجام دهید، همراه با ne که بعد از آن فعل می آید. برای مثال:

Rien n’est important.

(هیچ چیز مهم نیست.)

Personne ne fait la vaisselle.

(هیچکس ظرف ها را نمیشورد.)

به خاطر داشته باشید: زمانیکه rien و personne فاعل هستند، فعل همواره به شکل سوم شخص مفرد می آید. مثال زیر گذر از یک فعل جمع در سوال را به سمت یک فعل مفرد در جواب با استفاده از personne، نشان می دهد:

Est-ce que les enfants regardent la télé?

(آیا بچه ها تلویزیون می بینند؟)

Non, personne ne regarde la télé.

(هیچکس تلویزیون تماشا نمی کند.)

 

دانستن قوانین مخصوص نه این نه آن  neither/nor در زبان فرانسه

برای گفتن نه این نه آن (هیچ یک از این دو)، زبان فرانسه از ne … ni … ni. استفاده میکند. برای مثال، Il n’aime ni les chiens, ni les chats  (او نه سگ ها را دوست دارد نه گربه ها). خیلی راحت است، نه؟ اما قسمت مهم این است که با بقیه ی جمله چه کار میکنید، زیرا ni میتواند اسم ها، عبارات حرف اضافه ای، صفت ها، مصادر، و ضمایر را منفی کند.

اسم ها در زبان فرانسه

در زبان فرانسه اسم ها همواره با حروف تعریف می آیند. با استفاده از ni در جمله، چندین چیز میتوانند بسته به حرف تعریفی که همراه اسم می آید، رخ دهند. چیزیکه باید بدانید در قسمت زیر آمده است:

- در اسم هایی که با حرف تعریف آمده اند، حرف تعریف را نگهدارید و ni را در مقابل آن اضافه کنید، مانند این:

—Tu aimes les pommes, les bananes et les oranges?

(شما سیب، موز، و پرتقال دوست دارید؟)

—Non, je n’aime ni les pommes, ni les bananes ni les oranges.

(نه، من سیب دوست دارم، نه موز و پرتقال.)

 

نکته:

مانند زبان انگلیسی، اگر لیستی که میخواهید آنها را منفی کنید et (و) دارد، آن را از جمله ی منفی حذف کنید.

- در اسم هایی که با ملکی یا صفت اشاره شروع میشوند، صفت را حفظ کرده و ni را در جلوی آن اضافه کنید، مانند این:

Nous ne verrons ni mon frère, ni mes oncles.

(ما نه برادر من را خواهیم دید، نه عموهایم را)

- در زبان فرانسه اسم هایی که با حروف تعریف نامعین یا جزئی آغاز میشوند، جای هر حرف تعریف را مانند این با ni عوض کنید:

—Vous avez des chiens et des chats?

(آیا شگ و گربه دارید ؟)

—Non, nous n’avons ni chiens ni chats.

(نه، ما نه سگ داریم نه گربه)

 

عبارات حرف اضافه در زبان فرانسه

زمانیکه عباراتِ حرف اضافه ای مانند à la maison (در خانه) یا  au bureau(در کار) را با ni منفی می کنید، کل عبارت را نگهدارید و ni را جلوی آن اضافه کنید، مانند این:

Mon sac n’est ni à la maison, ni au bureau, ni dans la voiture!

(کیف من نه در خانه است نه در کار نه در ماشین!)

Elle ne parle ni à Jules, ni à Jacques.

(او (مونث) نه با جولز حرف میزند نه با جکوز.)

 

صفت ها، مصادر، و ضمایر در زبان فرانسه

آسان بودن منفی کردن صفت ها، مصادر، و ضمایر با ni را دوست خواهید داشت!

- در مورد صفت ها، ne را قبل از فعل صرفی قرار دهید و ni را مقابل هر صفت اضافه کنید، مانند این:

Paul n’est ni beau, ni riche, mais il est très drole.

(پاول نه خوش قیافه ست نه پولدار، اما خیلی بامزه ست.)

 

- درمورد مصادر، ne را قبل از فعل صرفی قرار دهید و ni را مقابل هر مصدر بعدی اضافه کنید، مانند این:

 Elle n’aime ni courir, ni marcher.

(او نه دویدن را دوست دارد نه راه رفتن را.)

 

- درمورد ضمایرتاکیدی، ne را قبل از فعل صرفی قرار دهید و ni را مقابل هر ضمیری اضافه کنید،مانند این:

 Ce n’est ni lui, ni elle.

(اون نه اون (دختره س نه اون پسره))

تمرین. سوالات زیر را با ni منفی پاسه دهید؛ اگر معنای لغتی را ندانستید از یک دیگشنری فرانسه به انگلیسی کمک بگیرید. حواستان کاملا به حروف تعریف باشد.

16. Tu aimes chanter et danser?

17. Est-ce que tes amis sont ennuyeux et bêtes?

18. Est-ce que vous avez des oiseaux et des chiens à la maison?

19. Est-ce que tu manges au bureau ou à la maison le lundi?

20. C’est toi ou eux?

پاسخ منفی دادن در زبان فرانسه

برای دادن یک پاسخ منفی درست به یک سوال، باید چند کلمه ی کلیدی در سوال را بدانید. برای مثال، اگر بپرسید، ce que quelqu’un est malade? Est (کسی مریض است؟) اما ندانید که

 quelqu’unیعنی کسی، نمی توانید پاسخ منفی یا مثبت بدهید. جدول 1-8 تعدادی از کلماتی که در سوالات ظاهر میشوند و کلمات منفی ایکه در پاسخ هایتان هستند را مرور می کند.

 

جدول 1-8 دادن پاسخ منفی به سوالات در زبان فرانسه

اگر سوال داشته باشد:      پاسخ منفیتان خواهد داشت:
beaucoup (خیلی زیاد) aucun (+ اسم) (هیچ)
 déjà (از قبل) pas encore (هنوز نه)
déjà (هیچ وقت/تابحال/ ever jamais (هیچ وقت)
 encore (هنوز)  plus (دیگه نه)
parfois  (بعضی اوقات) jamais (هرگز)
quelque chose (چیزی) rien (هیچی)
quelque part (یک جایی)  nulle part (هیچ کجا)
quelqu’un (کسی)  personne (هیچکس)
souvent (اغلب) jamais (هرگز)

 

در اینجا عملا کاربردشان نشان داده شده است:

 

—Il y a quelqu’un?

(کسی هست؟)

—Il n’y a personne.

(هیچکس نیست.)

—Avez-vous beaucoup de chance?

(من هیچ شانسی ندارم.)

—Tu as déjà fini?

(از قبل تموم کردی؟)

—Je n’ai pas encore fini.

(من هنوز تمام نکرده ام.)

—Vous êtes déjà allés en France?

(آیا تابحال (هیچ وقت) به فرانسه رفته ای؟)

—Nous ne sommes jamais allés en France.

(ما هرگز به فرانسه نرفته ایم)

—Elle joue encore à la poupée?

(آیا او هنوز با عروسک ها بازی میکند؟)

—Elle ne joue plus à la poupée.

(او دیگر با عروسک ها بازی نمیکند.)

 

تمرین. به این سوالات پاسخ منفی بدهید. توجه کنید که du, de la, de l', un, une, des در حالت منفی به de تغییر می کندد، و اگر برای مهنای کلمه ای مشکل داشتید، از یک دیکشنری فرانسه به انگلیسی یا فارسی استفاده کنید.

 

21. Est-ce que tu aimes quelqu’un?

22. Allez-vous quelque part pour les vacances?

23. Est-ce qu’ils veulent quelque chose?

24. Est-ce qu’il y a quelque chose dans ce sac?

25. Est-ce qu’elle danse parfois?

پاسخ نامه:

 1. Il ne réfléchit jamais.
 2. Tu n’as plus besoin de ta voiture.
 3. Ils n’aiment pas les animaux.
 4. Vous ne sortez ni le samedi, ni le dimanche.
 5. Je n’apprends pas encore la leçon.
 6. Je n’ai pas de cigarettes.
 7. Ils n’ont pas de voiture/Ils n’ont aucune voiture.
 8. Je n’utilise pas de portable.
 9. Je ne bois pas de café.
 10. Il n’a pas de monnaie./Il n’a aucune monnaie.
 11. Elle ne les écoute jamais.
 12. Vous n’y allez pas.
 13. Je n’en veux pas.
 14. Tu ne la regardes pas.
 15. Nous ne le finissons pas.
 16. Je n’aime ni chanter ni danser.
 17. Mes amis ne sont ni ennuyeux ni bêtes.
 18. Nous n’avons ni oiseaux ni chiens à la maison.
 19. Je ne mange ni au bureau ni à la maison le lundi.
 20. Ce n’est ni moi, ni eux.
 21. Je n’aime personne.
 22. Nous n’allons nulle part.
 23. Ils ne veulent rien.
 24. Il n’y a rien dans ce sac.
 25. Elle ne danse jamais.

پست های مرتبط