چگونگی نمره‌دهی در آزمون آیلتس

چگونگی نمره‌دهی در آزمون آیلتس

چگونگی نمره‌دهی در آزمون آیلتس | شرکت در ورکشاپ‌های آیلتس

چگونه نمرۀ آزمون IELTS  شما محاسبه می‌شود؟ نتایج آیلتس آکادمیک و عمومی (General and Academic) در مقیاس 9 نمره‌ای اعلام می‌شوند. فرم گزارش آزمون شامل جمع نمرات و نمره جداگانه هر بخش (listening, reading, writing,Speaking) است. در این مقاله چگونگی نمره‌دهی در آیلتس به شما به‌صورت کامل توضیح داده میشود.

 

جمع کل نمرات شما در آزمون IELTS

جمع نمرات شما متوسط نمرات 4 بخشِ آزمون است که گرد شده است.  نمرات هر بخش به‌طور مساوی سنجیده می‌شود. چگونگی نمره دهی در آیلتس

برای مثال:

چگونگی نمره دهی در آیلتس

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید اگر متوسط نمرات در 25 به پایان برسد، نمرۀ کلی شما به نیم نمره گرد می‌شود و اگر در 75 پایان یابد، نمره کلی به نمرۀ بعد گرد می‌شود. چگونگی نمره دهی در آیلتس

 

نمرات بخش‌های مختلف آیلتس 

بخش شنیداری (listening):

بخش شنیداری آزمون آیلتس شامل 40 سوال است. برای هر پاسخ صحیح یک نمره دریافت می‌کنید. نمره شما از این 40 نمره ضمیمۀ کل نمرات از 9 نمره می‌شود. نمرات شما بهصورت نمرات کامل ( برای مثال 6.0 یا 8.0) و یا نیم‌نمره (6.5, 8.5) گزارش می‌شوند.

نمرات بخش های مختلف آیلتس

بخش خواندن و درک مطلب (Reading):

بخش خواندن و درک مطلب آزمون آیلتس شامل 40 سوال است. برای هر پاسخ صحیح یک نمره دریافت می‌کنید. نمره شما از این 40 نمره ضمیمۀ کل نمرات از 9 نمره می‌شود. نمرات شما به‌صورت نمرات کامل ( برای مثال 6.0 یا 8.0) و یا نیم‌نمره (6.5, 8.5) گزارش میشوند.
نمرات general  و academic این بخش در مقیاس مساوی محاسبه می‌شوند. تفاوت بین این دو در نوع متن است. هرچند، بخش درک مطلب آکادمیک معمولاً متن، شکل و کلمات سخت‌تر و پیچیده‌تری را داراست . بنابراین عادی است که افراد در بخش عمومی (general) درک مطلب به سوالات بیشتری پاسخ درست بدهند.
در زیر شما متوسط نمرات لازم برای کسب نمرۀ کلی در بخش شنیداری، خواندن و درک مطلب عمومی و آکادمیک را مشاهده می‌کنید: چگونگی نمره دهی در آیلتس

 

بخش درک مطلب

آکادمیک:

بخش خواندن و درک مطلب (Reading)

بخش درک مطلب

عمومی:

بخش خواندن و درک مطلب (Reading) - عمومی

 

بخش نوشتاری (Writing):

بازرسان آزمون از معیارهای ارزیابی برای نمره‌گذاری در هر 4 معیار استفاده می‌کنند:

  • دستاورد در این بخش ( بخش 1) و نحوه پاسخ به این بخش (بخش 2) چگونگی نمره دهی در آیلتس
  • انسجام و پیوستگی
  • منبع واژگان
  • دقت و گستره قواعد و گرامر

این معیارها به‌طور مساوی سنجیده می‌شوند و متوسط نمرۀ این بخش درنظر گرفته می‌شود.

 

بخش گفتاری (speaking):

بازرسان آزمون از معیارهای ارزیابی برای نمره‌گذاری در هر 4 معیار استفاده می‌کنند:

  • سلاست و انسجام
  • منبع واژگان
  • دقت و گسترۀ قواعد و گرامر
  • تلفظ

این معیارها به‌طور مساوی سنجیده می‌شوند و متوسط نمرۀ این بخش در نظر گرفته می‌شود. چگونگی نمره دهی در آیلتس
 

معیارهای ارزیابی:

برای فهم بهتر سطح عملکردتان برای اخذ نمرۀ موردنظر باید خودتان را با این معیارهای ارزیابی مطرح‌شده کاملاً آشنا کنید.

 

چرا نتیجه آزمون آیلتس تنها برای دو سال اعتبار دارد؟

بازرسین آزمون آیلتس بر این باورند که گزارش این آزمون تنها برای دو سال معتبر است مگر اینکه مدرکی داشته باشید تا ثابت کند شما هنوز مهارت‌های زبانی خود را حفظ کرده و حتی آن‌ها را تقویت کرده‌اید. چگونگی نمره دهی در

آیلتس


تماس با کارشناسان دید

به منظور مشاوره مهاجرت به انگلیس، کانادا، استرالیا و آلمان و … و  کسب اطلاعات دقیق درباره دوره های خصوصی، عمومی و آنلاین آیلتس و ورکشاپ های تک مهارتی آیلتس، با ما تماس بگیرید