پارت 2 اسپیکینگ آیلتس – سوالات ماه می سال 2019

پارت 2 اسپیکینگ آیلتس – سوالات ماه می سال 2019

پارت 2 اسپیکینگ آیلتس – سوالات ماه می سال 2019

در این مقاله یک‌سری از سوالات پارت 2 اسپیکینگ آیلتس را بررسی میکنیم. این سوالات واقعی در ماه می 2019 در امتحان آمده‌اند. شما می‌توانید در بخش کامنت‌ها جواب سوالات را بنویسید و جواب تصحیح‌شده را دریافت کنید.

 

موضوع سوال این هفته پارت 2 اسپیکینگ آیلتس

قبل از مطالعه سوال، پیشنهاد می‌کنیم درس 27 از کتاب Collocations in Use: Intermediate را بخوانید. این درس مربوط به اصطلاحات سلامت و بیماری است. برای تقویت اسپیکینگ آیلتس،  نکته مهم‌ دانستن اطلاعات مرتبط با موضوعات مختلف است، نه حفظ‌کردن کلمات بسیار پیچیده. بسیاری برای بهبود و حرفه‌ای‌کردن اسپیکینگ خود طرف کتاب‌های 504 کلمه یا 1100 کلمه می‌روند؛ درحالی که برای تقویت IELTS Speaking، یادگیری collocations باعث می‌شود شما مثل یک native انگلیسی‌زبان صحبت کنید.

 

سوال پارت 2 اسپیکینگ آیلتس

نکات و تکنیک های بخش اسپیکینگ آیلتس

 

A

To tell you the truth, whenever I look at myself in the mirror, the feeling that overtakes my mind is dissatisfaction. I don’t, in fact, find my appearance so appealing to my own self because I don’t have sufficient time to dedicate to going to a gym in order to lose some weight. I am not sure if I am the right person to talk about a healthy lifestyle, because mine sure is not healthy to the slightest. I am planning on going to the gym, that is what I promise myself every day.

B

In my view, taking regular vigorous exercise is the first step towards reaching a healthy lifestyle; however, I think, to have a balanced diet and cutting down on fatty, oily food, or all fast food, which contains high calories, is of great importance. I think having a specific personal nutritional program as well as following fitness programs are the preliminary steps.

C

These are the principles I have learned from Telegram Nutrition and Health Channels. Besides, I have a friend who studies nutritional science and he fills me in with a lot of nutritional information as well as right physical exercise.

D

To accomplish this lifestyle that I pointed out, one must manage one’s time masterfully and stop being lazy and stick to the plan he or she writes for being in shape. They say ‘you are what you eat’ and I do believe in this old saying because I believe whatever you eat can either make you totally energetic or extremely listless. Whenever I have dairy products for breakfast alongside honey, I feel full of beans all day long.

 

 برای نمره بالا گرفتن در پارت 2 اسپیکینگ آیلتس، سعی کنید به همه سوالات جواب داده و خارج از موضوع (off topic) صحبت نکنید. سعی کنید حداقل 90 ثانیه از 2 دقیقه‌ای که دارید را صحبت کنید.


برای ثبت نام دوره های آیلتس و همچنین ورکشاپ های پارت 2 اسپیکینگ آیلتس، با شماره زیر تماس یگیرید:

 شماره تماس: 02122040877

پست های مرتبط