نقطه‌گذاری در جملات زبان آلمانی

نقطه‌گذاری در جملات زبان آلمانی

نقطه‌گذاری در جملات زبان آلمانی

در حالت کلی، نقطه‌گذاری در جملات زبان آلمانی تفاوت چندانی با زبان انگلیسی ندارد. فقط علامت ویرگول (کاما) است که استفاده‌اش کمی با زبان انگلیسی فرق دارد، اما تعداد کمی از علائم نقطه‌گذاری در زبان آلمانی هم هستند که استفاده از آن‌ها می‌تواند تا حدودی با زبان انگلیسی فرق داشته باشد. در اینجا، فقط آن دسته از قراردادهای مربوط به نقطه‌گذاری جملاتی که با زبان انگلیسی فرق دارند شرح داده شده‌اند.

علامت‌گذاری در زبان آلمانی

 

ویرگول (،)

تعیین ویرگول در گرامر زبان آلمانی مانند انگلیسی نیست که در اغلب موارد، هر جا نویسنده احساس کرد در جمله مکثی لازم است، از آن استفاده کند.

Er wird abber innerhalb von vierzehn Tagen zurückkommen.

aber= however اگرچه، به‌هرحال

He will, however, return within a fortnight.

به‌هرحال او تا دو هفته برمی‌گردد

 

 

درنقطه‌گذاری جملات زبان آلمانی، همواره باید بین یک جملۀ وابسته و یک جملۀ پایه (ناوابسته)، یک کاما اعمال کنید، هرچند این جمله‌ها کوتاه باشند.

Ich will das Buch nicht übers Internet kaufen, obwohl es dort billiger wäre.

نمی‌خواهم کتاب را از طریق اینترنت بخرم هرچند آنجا ارزان‌تر باشد.

Er wusste, dass ich es war.

او فهمید که (اون آدم) من بودم.

 

زمانیکه دو عبارت اصلی (ناوابسته) را به وسیلۀ یک حرف ربط همپایه (مانند: and, but, or) به یکدیگر وصل می‌کنید، اگر عبارت دومی فاعل خودش را داشته باشد، یک کاما باید بین این دو عبارت اعمال شود.

Er fliegt heute nach London, aber er kommet morgen schon zurück.

او امروز به لندن می‌رود اما  (او) فردا برمی‌گردد.

اما اگر در جملات زبان آلمانی فاعل عبارت اول به‌عنوان فاعل عبارت دوم هم استفاده شود، که این در هر دو زبان آلمانی و انگلیسی گونه‌ای ادبی محسوب می‌شود، نمی‌توانید به‌وسیلۀ یک کاما دومین فعل مسندی را از فاعلش جدا کنید.

Er fliegt heute nach London, aber kommet morgen schon zurück.  

او امروز به لندن می‌رود اما  (او) فردا برمی‌گردد.

قواعد املایی متعلق به سال‌های بعد از 1998 دو تغییر کوچک در اینجا را مطرح کردند. فقط درمورد حروف ربط همپایۀ oder (یا)  و und (و)، استفاده از کاما اختیاری است حتی اگر فاعل آن عنوان شده باشد.

Meine Festplatte funktioniert nicht mehr richtig(,) und ich muss sie reparieren lassen.

هارد دیسک من دیگه کار نمی‌کنه و باید بدم تعمیرش کنن.

تغییر کوچک دیگر که ازسال 1998 ایجاد شده این است که استفاده از کاما اینک قبل از یک عبارت مصدری  که متشکل از بیش از zu به‌علاوه ی یک مصدر است، نیز اختیاری است.

Er hat probiert(,)ihr zu helfen.

آن مرد سعی کرد که به آن خانم کمک کند.

 

استفاده از کاما در نقطه‌گذاری جملات آلمانی هرگز زمانی‌که عبارت مصدری به فراتر از zu به‌علاوۀ یک مصدر گسترش نیافت، الزامی نبود.

Wenn er mir damals geholfen hätte, hätte ich ihm gestern mit dem Umzug geholfen.

اگر اون موقع به من کمک می‌کرد، دیروز تو اسباب‌کشی خونه‌شون بهش کمک می‌کردم.

 

اما حتی زمانی‌که ترتیب عبارت‌ها جابه‌جا شوند، استفاده از یک کاما کاملاً ضروریست.

Ich hätte ihm gestern mit dem Umzug geholfen, wenn er mir damals geholfen hätte.

دیروز تو اسباب‌کشی خونه بهش کمک می‌کردم، اگه اون موقع بهم کمک می‌کرد.

در زبان انگلیسی، در چنین مواردی این به نویسندگی بستگی دارد تا تصمیم بگیرد که این جمله به اندازه کافی بلند است و برای واضح‌کردن معنای آن از کاما استفاده کند، یا نه و سبک استفادۀ دو نفر از کاما یکسان نیست. این  موضوع به هیچ وجه درمورد زبان آلمانی صدق نمی‌کند.

 

کاما با عبارات موصولی

کاما باید هم در ابتدا و هم در انتهای یک عبارت موصولی قرار بگیرد تا کاملاً آن را از عبارت اصلی که در آن گنجانده شده است، مشخص کند.

Der Kuli, mit ich den Scheck unterschreiben wollte, war leer.

قلمی که می‌خواستم با آن چک را امضا کنم، خشک بود.

 

نشان دو نقطه(:) با نقل قول مستقیم

زمانی‌که سخنی با استفاده از عبارت‌هایی نظیر "او گفت"،"او نوشت" و غیره، گفته می‌شود، در زبان آلمانی از دو نقطه استفاده می‌شود در حالی‌که در چنین موقعیتی در زبان انگلیسی از کاما استفاده می‌شود.

Sie schrie: „Wach auf! “

She shouted, ‘Wake up’.  او فریاد زد، بیدار شو.

اما اگر نقل قول مستقیم قبل از فعلی که گزارش می‌دهد بیاید، به‌جای دو نقطه از کاما استفاده می‌شود.

„Mach schnell “, sagte er.

 ‘Hurry up’, he said. بیدارشو، او گفت.

„Der Vertrag ist unterzeichnet worden“, berichtete der

Journalist.

 ‘The contract has been signed’, the journalist reported.

 روزنامه نگار گفت که قرارداد امضا شده است.

کامای وارونه/ نشان نقل قول

در  نقطه‌گذاری جملات زبان آلمانی اولین کامای وارونه یا نشانه‌های نقل قول یک مجموعه در خط  قرار می‌گیرد و قرارگیری دومین کامای وارونه در این زبان، از قوانین زبان انگلیسی تبعیت می‌کند.

„Mach schnell “, sagte er.

‘Hurry up’, he said . او گفت، عجله کن

 

علامت تعجب (!)

در نقطه‌گذاری زبان آلمانی مانند زبان انگلیسی، علامت تعجب بعد از حرف ندا استفاده می‌شود.

Um Gottes Willen!

محض رضای خدا.

از علامت تعجب بعد از جملات دستوری نیز در زبان آلمانی استفاده می‌کنند، هرچند ممکن است ناهماهنگی‌هایی در این مورد اینجا پیدا کنید.

Setz dich!

بشین.

Komm nach dem Abendbrot zu uns rüber, wenn du Lust  hast(!)

اگه حسش بود، بعد از شام پیش ما بیا.

 

در گذشته از علامت تعجب در ابتدای نامه بعد از اسم گیرنده استفاده می‌شد و اولین کلمه در خط بعدی با حرف بزرگ نوشته می‌شد، درست مثل ضمیرهای آشنا که آنها هم با حروف بزرگ نوشته می‌شدند (مثل، Du, Dich, Dir, Dein ).

Lieber Franz!

Ich habe Deinen Brief vom 11. März dankbar erhalten.

فرانز عزیز،

خیلی ممنونم بایت نامه‌ای که 11 مارچ برام فرستادی.

این روزها، کاما جایگزین علامت تعجب شده است اما اولین کلمۀ خط بعدی برخلاف زبان انگلیسی باحرف بزرگ نوشته نمی‌شود، زیرا اولین کلمه در نامه به‌عنوان شروع‌کنندۀ جمله درنظر گرفته می‌شود و تمام شکل‌هایی که مربوط به du هستند، وقتیکه در اول جمله نیایند با حروف کوچک نوشته می‌شوند.

Lieber Franz,

ich habe deinen Brief vom 11. März dankbar erhalten.