مقایسه‌کردن به کمک صفات و قیدها

مقایسه‌کردن به کمک صفات و قیدها

مقایسه‌کردن دوچیز در زبان انگلیسی به کمک صفات و قیدها

حالا که یاد گرفتید چه‌طور از صفات و قیدها حالت‌ تفضیلی و عالی بسازید، بد نیست که به این چند نکته هم توجه کنید.

1. از حالت تفضیلی -er  یا  more فقط برای مقایسه بین دوتا چیز استفاده کنید.

Your house is bigger than mine.

خونه تو از خونه من بزرگتره.

Your house has more rooms than mine.

خونه تو نسبت به خونه من اتاقای بیشتری داره.

 

2. از صفت عالی est  یا  most برای مقایسۀ بین 3تا چیز یا بیشتر استفاده کنید.

The kitchen is the largest room in the house.

آشپزخونه بزرگترین بخش خونس.

 It is the most impressive room of all.

باشکوه‌ترین بخش خونس.

نکته: کلمات Fewer و less معنی‌های متفاوتی دارن و نمیشه به‌جای هم ازشون استفاده کرد. کلمۀ Fewer برای موارد قابل شمارش میاد (مثل fewer sandwiches, fewer cookies) . ولی کلمه Less برای اسامی غیرقابل شمارش میاد (مثل less sugar, less sand, less anger, less filling ).

 

3. از کلمات other  و  else به درستی در مقایسه‌های خودتون استفاده کنید.

وقتی دارید توی یک گروه، یه مورد رو با موارد دیگه گروه مقایسه می‌کنید، حواستون رو جمع کنید که از این دوتا کلمه‌ای که گفتم استفاده کرده باشید. اون وقته که مقایسۀ شما معنی پیدا می‌کنه.

 مقایسه‌ای گیج کننده :

Truman was greater than any American president.

ترومن از هر رئیس جمهور آمریکایی بهتر بود.

مقایسه‌ای صحیح و منطقی :

Truman was greater than any other American president.

ترومن از هر رئیس‌جمهور آمریکایی دیگه‌ای بهتر بود (نمونه‌ای از صفات تفضیلی در زبان انگلیسی)

 

مقایسه‌ای گیج کننده:

 The sinkhole in our front yard is deeper than any in the neighborhood.

چاه فاضلابی که تو حیاط جلویی داریم از چاه فاضلاب همه همسایه‌ها عمیق‌تره. ( نمونه‌ای از صفات تفضیلی در زبان انگلیسی)

 

مقایسه‌ای صحیح و منطقی :

The sinkhole in our front yard is deeper than any other in the neighborhood.

چاه فاضلابی که تو حیاط جلویی داریم از چاه فاضلاب همه همسایه های دیگه عمیق تره.

 

مقایسه‌ای گیج‌کننده :  

Tina scored more points than anyone on the badminton team.

تو تیم بدمینتون تینا بیشتر از همه امتیاز گرفت.

مقایسه‌ای صحیح و منطقی:

 Tina scored more points than anyone else on the badminton team.

تینا بیشتر از هر کس دیگه‌ای تو تیم بدمینتون امتیاز گرفت.

 

مقایسه‌ای گیج کننده :

 The sumo wrestler is heavier than anyone in the competition.

کشتی‌گیر سومو تو مسابقات از همه سنگین وزن تره.

 

مقایسه‌ای صحیح و منطقی:

 The sumo wrestler is heavier than anyone else in the competition.

کشتی‌گیر سومو تو مسابقات از هرکس دیگه‌ای سنگین تره.

 

4. یک مقایسۀ کامل بسازید، بی کم و کاست.

چیزی که به یه مقایسه معنی میده جملاتیه که اونو تموم می‌کنه. مقایسه‌های نصفه و نیمه یا اونایی که دوتا چیز غیرمرتبط رو مقایسه می‌کنن گیج‌کننده می‌شن. اینجور مسائل هستن که باعث می‌شن خواننده منظور شما رو درست متوجه نشه.

مقایسه‌ای گیج‌کننده :

Jack spends more time playing video games than homework.

جک بیشتر وقتشو بازی ویدیویی می‌کنه تا انجام دادن تکالیفش.

 

مقایسه‌ای صحیح و منطقی:

 Jack spends more time playing video games than doing homework.

جک به‌جای انجام دادن تکالیفش بیشتر وقتشو صرف بازی ویدیویی می‌کنه.

 

مقایسه ای گیج کننده:

 My suit is more stylish than Nick.

کت شلوار من شیک‌تر از نیکه.

 

مقایسه‌‌‌‌ای صحیح و منطقی:

 My suit is more stylish than Nick’s suit.

کت و شلوار من شیک‌تر از کت و شلوار نیکه. ( نمونه‌ای از صفت تفضیلی در زبان انگلیسی)

 

بعد از افعال ربطی از صفات پیش‌بینی استفاده کنید.

صفت پیش‌بینی همون صفتیه که بعد از فعل ربطی میاد و دربارۀ فاعل توضیح می‌ده. یادتون باشه که فعل ربطی دربارۀ یه موقعیت و حالت توضیح می‌ده. و شامل همه حالت‌های to be هم می‌شه (am, is, are, were, was)، و افعالی که مربوط به احساسات می‌شن (look, smell, sound, feel). افعال ربطی، فاعل جمله رو به کلماتی که دربارش توضیح می‌ده وصل می‌کنن.

اشتباه:  This goulash (اسم) tastes (فعل ربطی) deliciously (قید).

گولاش (غذایی از گوشت گاو و سبزیجات) به خوبی مزه می‌ده.

 

صحیح:  This goulash (اسم) tastes (فعل ربطی) delicious (صفت).

گولاش مزه خوبی داره.

 

بعد از فعل کمکی سعی‌کنید که به‌جای قید از صفت استفاده کنید.

اشتباه:  The child (اسم) felt (فعل کمکی) badly (قید).

بچه به بدی حس می‌کرد.

صحیح:  The child (اسم) felt (فعل کمکی) bad (صفت).

بچه حس بدی داشت.

 

بعد از فعل کمکی تلاشتونو بکنید که به‌جای قید از صفت استفاده کنید.

اشتباه:  I (ضمیر) look (فعل کمکی) awfully (قید) in that shade of orange.

من تو اون حالت نارنجی به بدی به نظر می‌اومدم.

 

صحیح:  I (ضمیر) look (فعل کمکی) awful (صفت) in that shade of orange.

من تو اون حالت نارنجی خیلی بد به نظر می‌اومدم.

 

بعد از فعل کمکی تلاشتونو بکنید که بجای قید از صفت استفاده کنید.

اشتباه:   Sammi (اسم) is (فعل کمکی) happily (قید).

سامی به خوشحالی هست.

 

صحیح:  Sammi (اسم) is (فعل کمکی) happy (صفت).

سامی خوشحاله.

چون is یه فعل to be هستش، پس یه فعل ربطیه. به همین خاطر باید براش صفت بیارید نه قید.

نکته: بعضی از افعال هستن که دوتا وظیفه دارن: بعضی وقتا فعل ربطی هستن و بعضی وقتا هم فعل عملی. مثل بقیه فعل‌های ربطی، این افعال هم درکنارشون صفت میاد. وقتی هم به‌عنوان فعل عملی میان درست مثل بقیه فعل‌های عملی با قید میان.


لینک های مرتبط :

کلاس فشرده زبان انگلیسی

صفات برترین در زبان انگلیسی