لحن رسمی و غیررسمی در زبان آلمانی

لحن رسمی و غیررسمی در زبان آلمانی

لحن رسمی و غیررسمی در زبان آلمانی چگونه است؟

مردم آلمانی به احترام‌گذاشتن به یک‌دیگر و غریبه‌ها اهمیت زیادی می‌دهند. زبان آلمانی به خودیِ‌خود دارای خصوصیاتی است که راه‌های مختلفی برای بیان رسمی و غیررسمی در پیش می‌گیرد.(زمان‌های قدیم در زبان انگلیسی نیز این روش رایج بود، اما کلماتی چون thee و thou از میان رفتند.) در زبان آلمانی، یا از ضمیر رسمی Sie (zee) (you)، یا یکی از دو ضمایر غیررسمی du (dooh) (you) (تو، مفرد) و ihr (eer) (you) (شما، جمع) استفاده می‌شود. تمییز قائل‌شدن بین اشکال رسمی و غیررسمی ضمیر تو/شما در زبان آلمانی مهم است. اما چرا؟ چون اگر در یک شرایط رسمی از ضمایر غیررسمی برای مخاطب قرار دادن آلمانی‌ها استفاده‌کنید یک نوع توهین و بی‌ادبی تلقی می‌شود .به‌طورکلی، روزانه برای ارتباط برقرارکردن با افرادی که خارج از دایره خانواده و دوستان شما هستند از ضمیر رسمی Sie استفاده کنید. حتی در رابطه با افرادی که مدام آن‌ها را میبینید و با آن‌ها معاشرت دارید مانند همکار یا همسایه، Sie بهترین راه مخاطب قرار دادن آن‌هاست. هرقدر که با طرف مقابل صمیمی‌تر می‌شوید می‌توانید از ضمیر du استفاده کنید. هرچند قوانین خیلی سختی برای استفاده از ضمایر du, Sie وجود ندارد. در واقع، استثناهای زیادی وجود دارند. برای مثال، تصور کنید که دوست آلمانی‌تان شما را با خود به جشنی می‌برد. با وجود اینکه شما و دیگر مهمان‌ها کاملاً باهم غریبه هستید، ممکن است شما را با ضمیر du مخاطب قراردهند و اگر شما هم خوش‌مشرب باشید آن‌ها را با du مخاطب قرار می‌دهید و از لحن رسمی در زبان آلمانی استفاده نمی‌کنید. اگر هنگام برقراری ارتباط و مکالمه با دیگر افراد، سردرگم می‌شوید و نمی‌دانید که از چه ضمیری برای مخاطب قراردادن طرف مقابل استفاده کنید، Sie را به‌کار ببرید (از لحن رسمی در زبان آلمانی استفاده کنید) تا ببینید طرف مقابل شمارا چگونه مخاطب قرار می‌دهد. اگر از ضمیر duاستفاده کرد شما نیز می‌توانید از این ضمیر استفاده کنید.

 

بیان «سلام»، «خداحافظی» و «احوال‌پرسی» در زبان آلمانی

اولین قسمت احوال‌پرسی در زبان آلمانی سلام‌دادن است. سلام‌دادن شما بستگی به ساعت آن در طول روز دارد.

لیست زیر را ببینید:

Guten Morgen! (gooh-ten mor-gen!) (Good morning!) (صبح بخیر)

این نحوه‌ی احوال‌پرسی در بازه‌ی زمانی صبح تا ظهر است.

Guten Tag! (gooh-ten tahk!) (Hello!) (سلام)

از این عبارت برای سلام در تمام روز به‌جز صبح زود و اخر شب استفاده می‌شود.

Guten Abend! (gooh-ten ah-bent!) (Good evening!)(عصر بخیر)

مشخص است. از این عبارت برای احوال‌پرسی در غروب استفاده می‌شود.

Hallo! (hâ-loh!) (Hello!)(سلام)

 در استفاده از این کلمه مانند hello در زبان انگلیسی، راحت باشید.

 

و حالا در زمان خداحافظی:

Auf Wiedersehen! (ouf vee-der-zey-en!) (Goodbye!) (خداحافظ)

این شکل رسمی و رایج خداحافظی است. (لحن رسمی در زبان آلمانی)

Gute Nacht! (gooh-te nâHt!) (Good night!) (شب بخیر)

مشخص است. از این نوع خداحافظی شب، هنگام خواب استفاده می‌کنید.

War nett, Sie kennenzulernen. (vahr nêt, zee kên-en-tsoo-lêrn-en.) (It was nice meeting you.) (از دیدار شما خوشحال شدم.)

از این عبارت هنگامی که برای اولین‌بار شخصی را دیده و قصد خداحافظی از او را دارید استفاده می‌کنید.

Tschüs! (chues!) (Bye!)(بای)

این طریقۀ غیررسمی بیان خداحافظی است.

 

مردم در مناطق جنوب آلمان، اتریش و مناطق آلمانی‌زبانِ سوئیس زمانی که از عبارات  Guten Morgen  (صبح بخیر)، Guten Tag (سلام)، Guten Abend (عصر بخیر) استفاده می‌کنید متوجه آن‌ها می‌شوند. اما مردم این مناطق از دیگر عبارات نیز در احوال پرسی‌های خود استفاده می‌کنند. در سوئیس، عبارت Grüezi (grue-e-tsee) (hello) (سلام) زیاد به گوشتان می‌خورد. و مردمی که باهم آشنا هستند از salut (sâ-lue) هم برای سلام و هم برای خداحافظی استفاده می‌کنند.

در اتریش و آلمان جنوبی، برای سلام‌دادن در موقعیت رسمی از Grüß Gott (grues gôt) و در موقعیت غیررسمی از  Grüß dich استفاده می‌کنند. دوستان صمیمی نیز برای سلام و خداحافظی از یک عبارت Servus (sêr-voohs) استفاده می‌کنند.

بین جوانان آلمانی خداحافظی معمولاً با  Ciao (chou) به گوش می‌خورد که این عبارت به آلپ و ایتالیا نیز رسیده است.

 

عبارات Mr, Mrs و  Miss

در زبان آلمانی از Herr (hêr)  برای بیان «آقا» "Mr" و Frau (frou) برای بیان «خانوم» "Mrs" استفاده می‌شود. همین کلمه die Frau (dee frou) هم‌چنان به معنای «زن» یا «همسرم/زنم» است. همچنین عبارت  meine Frau (mayn-e frou) (my wife) به معنای «همسرم/زنم» است. هیچ معادل آلمانی‌ای برای عبارت انگلیسی ""Ms. در زبان آلمانی وجود ندارد. بنابراین باید از Frau استفاده کنید.

 همچنین در زبان آلمانی عبارت  Fräulein (froy-layn) وجود دارد که  معادل Miss" " در زبان انگلیسی است که برای مخاطب قراردادن خانمی مجرد از آن استفاده می‌شود. اما آن روزها دیگر گذشته‌اند. بنابراین بدون در نظرگرفتن شرایط تأهل خانم‌ها فقط از Frau برای مخاطب قراردادن آن‌ها استفاده کنید. و اگر در مواقعی دچار شک و تردید شدید چیزی نگویید. پس اگر بخواهید کسی را مخاطب قرار دهید به‌خصوص اگر خانم باشد چکار باید بکنید؟

از عبارت  Entschuldigung! (ênt-shool-deegoong!) (Excuse me!) (ببخشید، معذرت می‌خوام) استفاده کنید.

در گذشته نیز برای صدا زدن پیش‌خدمت یا گارسون از Fräulein استفاده می‌کردند. اما امروزه برای این‌کار می‌توانید دستتان را بلند کنید یا با ارتباط چشمی طرف را صدا بزنید.

 

«احوال‌پرسی» در زبان آلمانی

قدم بعدی برای احوال‌پرسی در زبان آلمانی مانند اکثر زبان‌های دیگر سوال «حال شما چطور است» می‌باشد. استفاده از روش رسمی و غیررسمی برای بیان این عبارت بستگی به مخاطب شما دارد.

پیچیده به‌نظر می‌رسد؟ دانستن اشکال مختلف به استفادۀ راحت‌تر از آن کمک می‌کند. سه شکل بیان سوال «حال شما چطور است؟» با استفاده از سه ضمیر داتیو (تو/شما) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Ihnen (een-en) معادل داتیو Sie، dir (deer) معادل du و euch (oyH) معادل ihr است. در اینجا اشکال مختلف احوال‌پرسی مطرح شده‌اند:

Wie geht es Ihnen? (vee geyt ês een-en?) (How are you?) (حال شما چطور است؟)

این عبارت شکل رسمی احوال‌پرسی است.

Wie geht es dir? (vee geyt ês deer?) (How are you?)(حالت چطوره؟)

این عبارت شکل غیررسمی و مفرد احوال‌پرسی است.

Wie geht’s? (vee geyts?) (How’s it going?)(چخبر؟/ چطوری؟)

اگر با شخصی خیلی نزدیک باشید می‌توانید از این عبارت استفاده کنید.

Wie geht es euch? (vee geyt ês oyH?) (How are you?)(حالتان چطور است؟)

از این عبارات زمانی که با چند نفر به‌طور غیررسمی صحبت می‌کنید می‌توانید استفاده کنید.

 

زمان دیدار و حالات فیزیکی

احوال‌پرسی‌ها و معرفی کردن خود یا دیگران اغلب با ارتباط فیزیکی همراه هستند. در آلمان، اتریش و سوئیس دست‌دادن رایج‌ترین شکل ارتباط فیزیکی هنگام احوال‌پرسی است. دوستان خانم هنگام دیدار، یکدیگر را در آغوش می‌گیرند یا روبوسی می‌کنند. مردها معمولا روبوسی نمی‌کنند یا یک‌دیگر را در آغوش نمی‌گیرند؛ البته ممکن است با خانم‌ها روبوسی کنند! کمی دقت کنید متوجه می‌شوید که مردم اروپایی در اتوبوس، مترو یا فروشگاه‌ها هنگام صحبت کردن نزدیک‌تر از مردم دیگر مناطق می‌ایستند.

 

پاسخ به احوال‌پرسی در زبان آلمانی

در انگلیسی، سوال «چطوری؟» روشی برای سلام‌دادن است و اگر پاسخی ندهید به سوال‌کننده بر نمی‌خورد. اما در آلمان پاسخ آن واجب است. عبارات زیر پاسخ‌های مناسب برای احوال‌پرسی هستند.

Danke, gut. (dân-ke, gooht.) (Thanks, I’m fine.) (ممنون، خوبم)

یا Gut, danke. (gooht, dân-ke.) (Fine, thanks.)(خوبم، ممنون)

Sehr gut. (zeyr gooht.) (Very good.)(عالی هستم)

Ganz gut. (gânts gooht.) (Really good.)(خیلی خوبم)

Es geht. (ês geyt.) (So, so.)(بد نیستم)

Nicht so gut. (niHt zoh gooht.) (Not so good.)(خیلی خوب نیستم)

مانند زبان انگلیسی، پس از پاسخ، حال طرف مقابل نیز پرسیده می‌شود که کار آسانی است. شکل رسمی آن:

Und Ihnen? (oont een-en?) (And you?) (شما چطور؟/ شما حالتان چطور است؟)

و در اینجا شکل غیررسمی آن‌را مشاهده می‌کنید:

Und dir? (oont deer?) (And you?) (singular, informal you) (مفرد، غیررسمی) (تو چطوری؟)

Und euch? (oont oyH?) (And you?) (plural, informal you)(جمع، غیررسمی)

پست های مرتبط