زمان حال ساده در گرامر آلمانی – Präsens

زمان حال ساده در گرامر آلمانی – Präsens

قواعد زمان حال ساده - Präsens  در آلمانی و طرز استفاده از آن

زمان حال ساده در آلمانی که Präsens نیز نامیده می‌شود برای صحبت‌کردن دربارۀ زمان حال و آینده در زبان آلمانی استفاده می‌شود. زمان حال در انگلیسی درواقع مطابق با زمان‌های: حال ساده (simple present)، حال استمراری (present progressive) و آینده با will و going to است. زمان حال ساده در آلمانی به‌صورت رایج در زبان آلمانی استفاده می‌شود.

مثال:

Das ist Felix. Jeden Dienstag geht er zum Fußballtraining. Er spielt schon seit fünf Jahren Fußball.

Nächsten Sonntag um 14 Uhr hat seine Mannschaft ein wichtiges Spiel.

موارد استفاده زمان حال ساده در آلمانی

 • برای بیان حقیقت یا عملی در زمان حال

مثال: .Das ist Felix (این فیلیکس است)

 • عملی که در زمان حال برای یک‌بار، به‌طور مداوم یا هرگز اتفاق نمی‌افتد

مثال: Jeden Dienstag geht er zum Fußballtraining (او هر سه شنبه برای تمرین فوتبال می‌رود)

 • برای نشان‌دادن طول جریان‌داشتن عملی

مثال: Er spielt schon seit fünf Jahren Fußball (او برای پنج سال است که فوتبال بازی می‌کند)

 • عملی در زمان آینده که از پیش برنامه‌ریزی و یا تصمیم‌گیری شده است

مثال: Nächsten Sonntag hat seine Mannschaft ein wichtiges Spiel (یکشنبۀ هفتۀ آینده این تیم بازی مهمی دارد/ خواهد داشت.)

 

صرف افعال آلمانی به زمان حال ساده در آلمانی

برای صرف افعال آلمانی به زمان حال، نشانۀ مصدری –en و موارد مطرح‌شده زیر را از پایان افعال حذف می‌کنیم:

صرف افعال آلمانی به زمان حال ساده در آلمانی

 

افعال sien و haben بی‌قاعده هستند:

افعال sien و haben بی قاعده هستند

استثناها

 • اگر هستۀ کلمه با d/t پایان یابد ما پیش از –st و –t یک e اضافه می‌کنیم.

برای مثال:

warten – du wartest, er wartet, ihr wartet

warten : منتظر ماندن

 • با تغییر مصوت‌ها این اتفاق نمی‌افتد. (در این خصوص، t در سوم شخص مفرد نیز حذف می‌شود)

برای مثال:

(laden – du lädst, er lädt, ihr ladet (vowel change a to ä

laden: بارگزاری

 • برای نشان‌دادن طول جریان‌داشتن عملی

برای مثال:

halten – du hältst, er hält, ihr haltet

halten: متوقف‌کردن

 • اگر هستۀ کلمه با s/ß/x/z پایان یابد، s را از پایان دوم شخص مفرد حذف می‌کنیم.

برای مثال:

tanzen – du tanzt

tanzen: رقصیدن

 • اگر هستۀ کلمه با ie پایان یابد، e را از پایان حذف می‌کنیم.

برای مثال:

knien – ich knie, wir knien, sie knien

knien: زانوزدن

 • در برخی افعال هستۀ کلمه تغییر می‌یابد.

برای مثال:

lesen – ich lese, du liest, er liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen

lesen: خواندن

 • اگر مصدر با -eln/-ern پایان یابد، e را از پایان آن حذف می کنیم.

برای مثال:

wandern – ich wandere, wir wandern, sie wander

wandern: پیاده‌روی

 • برای نشان دهنده طول جریان داشتن عملی

درصورت وجود –eln، همچنین می‌توانیم e را از هستۀ کلمه در اول شخص مفرد حذف کنیم.

برای مثال:

lächeln – ich läch (e)le, wir lächeln, sie lächeln

lächeln: لبخند‌زدن


تماس با ما

به منظور کسب اظلاعات دقیق از دوره های زبان آلمانی و همچنین تعیین وقت برای مشاوره مهاجرت به آلمان و اتریش، با ما تماس بگیرید