ریدینگ آیلتس – نوع سوال: Sentence Completion – Choosing Endings

ریدینگ آیلتس – نوع سوال: Sentence Completion – Choosing Endings

ریدینگ آیلتس - تکنیک‌ها با اساتید حرفه‌ای آکادمی زبان‌ها و آیلتس دید

در این بخش IELTS Reading باید تعدادی جمله را با انتخاب پایان مناسب از لیست ارائه‌شده ( و با استفاده از اطلاعات داخل متن) کامل کنید. همیشه گزینه‌های (پایان‌های) بیشتری نسبت به سوالات (جملاتی که باید تکمیل شوند) وجود دارند. بنابراین، باید تعدادی از گزینه‌های غلط را در ابتدا شناسایی کرده و آن‌ها را کنار بگذارید.

ریدینگ آیلتس

مهارت های ریدینگ آیلتس

ریدینگ آیلتس – نوع سوال: Sentence Completion – Choosing Endings

ریدینگ آیلتس تکنیک

 • این بخش ممکن است بر اطلاعات قسمتی از متن یا برعکس بر اطلاعات کل متن تمرکز کند. اگر هدف از سوالات بررسی فهم شما از کل متن باشد بنابراین باید شما کل متن را به‌دقت بررسی کنید.
 • ترتیب سوالات مطابق با ترتیب اطلاعات داخل متن است. گزینه‌های داخل لیست تصادفی انتخاب شده‌اند.
 • هدف از این بخش آزمودن فهم شما از متن است نه قواعد و گرامر. تمام پایان‌های داخل لیست از لحاظ گرامری مناسب با جملۀ ناقص هستند، پس شما باید به‌دقت بخوانید تا پایان‌های متناسب از لحاظ مفهومی را بیابید. اغلب، تمام گزینه‌ها (پایان‌ها) با ادات سخن مشابهی (اسم، فعل و…) آغاز می‌شوند. برای مثال یا با فعل گذشتۀ ساده یا افعال کمکی (may, might, could, etc.) یا … آغاز می‌شوند.
 • زبان استفاده شده در این گزینه‌ها و جملات هسته (جملات ناقص یا همان سوال) مشابه زبان متن است. شما باید تمام گزینه‌ها را به‌دقت بخوانید تا بفهمید کدام یک از آن‌ها دقیقاً به همان چیزی که در قسمت مرتبط متن وجود دارد اشاره می‌کند. 
 • گزینه‌های اضافی (آن‌هایی که حذف می‌کنید) نیز مرتبط با اطلاعات داخل متن هستند و از لحاظ معنا بسیار با سوالات نزدیک هستند. بنابراین، گزینه‌ای را که سریعاً مرتبط با جمله  (سوال یا جملات ناقص) میبینید، انتخاب نکنید. ممکن است از قصد خواسته باشند شما را به اشتباه بیندازند.  

 

راهنمای گام به گام

بهترین روش برای این بخش این است که: 

 • ابتدای هر جمله را بخوانید
 • بخش مشخصی از متن را که به هر کدام از این جمله‌ها مرتبط است پیدا کنید
 • همان‌طور که دارید گزینه‌ها (پایان‌ها) را می‌بینید آن بخش از متن را به دقت بخوانید.
 • تصمیم بگیرید که کدام گزینه مطابق با اطلاعات آن قسمت از متن است و به‌طور کاملاً صحیحی با جمله هسته هم‌خوانی دارد. 

 

گام اول: قسمت مرتبط  با سوال را در متن پیدا کنید

به‌خاطر داشته باشید که این بخش ممکن است با اطلاعات کل متن مرتبط باشد، بنابراین ممکن است مجبور باشید متن را از ابتدا تا انتها بررسی کنید. هرچند در اینجا دو بخش اول (سوالات 23-14( مرتبط با اطلاعاتی است که تا پایان بخش window and doors مطرح شده‌اند، بد نیست که باقی متن را نیز بررسی کنید که شاید بخش آخر به آن مرتبط باشد. 

سوال 24 را بخوانید و ببینید کجا an outside deck مطرح شده است.

زمانی که آن را یافتید، خواهید دانست که دیگر سوالات (سوالات 27-25) مرتبط با اطلاعات پس از آن است و باید دو قسمت پایانی را برای تکمیل این بخش بخوانید.

 

گام دوم: با دقت بخوانید

بخش مرتبط متن را همانطور که گزینه ها را با دقت نگاه می کنید بخوانید. بخاطر داشته باشید که موضوعات با کلمات متفاوتی از متن در گزینه ها ارائه می شوند. 

 

گام سوم: پاسخ را بیابید

 1. متن نکاتی را دربارۀ outside decks مطرح می‌کند. کدام یک از نکات زیر مطابق با موضوعی است که در یکی از گزینه‌ها مطرح شده است؟

ielts reading skills

ielts reading

 1. کدام یک گزینۀ صحیح است؟

این روش را هنگام پاسخ‌دادن به سوالات 27-25 پیاده کنید. شما باید برای کنارگذاشتن پایان‌هایی که فکر می‌کنید به جملۀ هسته نمی‌خورند دلیل داشته باشید. 


تماس با کارشناسان آکادمی آیلتس دید

برای کسب اطلاعات درباره مهاجرت به کانادا، استرالیا و کشور های دیگر و همچنین برای مطلع شدن از دوره ها و کلاس های آیلتس، تماس بگیرید