ریدینگ آیلتس | سوالات Matching Information to Sections of Text

ریدینگ آیلتس | سوالات Matching Information to Sections of Text

تکنیک‌های ریدینگ  و درک مطلب آیلتس | کارگاه‌های تک‌مهارتی با دید

در این بخش تکنیک‌های درک مطلب آیلتس، متن به چند بخش تقسیم شده است. گاهی اوقات، ممکن است یک بخش شامل یک پاراگراف باشد اما معمولاً یکی از بخش‌ها بیش از یک پاراگراف خواهد بود. شما باید بخش‌هایی که دارای اطلاعات خاص هستند را شناسایی کنید.

ریدینگ آیلتس

IELTS Reading Skills

تکنیک های ریدینگ آیلتس

 

 • در این بخش همچنین، سوالات جملات کاملی نخواهند بود – یعنی سوالات با حروف بزرگ (capital letter) شروع نمی‌شوند و با علامت سوال پایان نمی‌یابند. محتوای گزینه‌ها معمولاً ایده‌ها و موضوعاتی است که شما باید مدام در جست‌و جوی شواهد و مدارک، پیشنهاد و توصیه، مقایسه، توضیحات و موارد این چنینی در متن باشید ( گسترۀ اینگونه کلمات را در این بخش ببینید).
 • گاهی اوقات ممکن است یک بخش پاسخ بیش از یک سوال باشد. دستورالعمل‌ها به شما میگ‌ویند که آیا گزینه را بیش از یک بار می‌توانید استفاده کنید یا خیر. همچنین ممکن است که بخشی پاسخ هیچ سوالی نباشد و در دستور‌العمل یا همان صورت سوال در این باره چیزی مطرح نشده باشد. نگران نباشید اگر بخشی را پاسخ هیچ کدام از سوال‌هایتان در نظر نگرفته‌اید. 
 • این بخش فهم کلی شما از متن و بخشهایی که آن را تشکیل می‌دهند می‌سنجد. هدف بررسی کلمات و عباراتی که در سوالات و در متن هستند نیست. بخشی از متن را که صرفاً کلمات یکسانی با بخشی از متن دارد سریعاً انتخاب نکنید. کلمات کلیدی که در سوال می‌بینید اغلب در چند بخش تکرار شدهاند. 
 • بخشی که را اطلاعات مرتبطی با سوال دارد سریعاً انتخاب نکنید. اغلب اطلاعات یک بخش با اطلاعات دیگر بخشها مرتبط هستند، اما فقط یک بخش اطلاعات دقیق مرتبط با سوال را داراست.
 • از آنجایی‌که این بخش فهم شما را از کل متن می‌سنجد، با هر بخش دیگری که پس از این در ارتباط با متن رو به رو شوید به این معناست که متن را باید “دوباره” بخوانید؛ زیرا یک بار از پیش خوانده‌اید.س

راهنمای گام به گام 

بهترین روش برای پاسخ‌دادن به این بخش این است که:

 • سوال اول را بخوانید و در متن برای یافتن پاسخ آن جست و جو کنید.
 • سپس سراغ سوال بعدی بروید و همین رویه را تکرار کنید.

 

سوال 28

گام اول: بدانید که دنبال چه چیزی هستید

 • این سوال اشاره به “تحقیق و بررسی” (investigation) دارد. این به آن معناست که شما احتمالاً باید در جست و جوی:
 • سوال هایی
 • پاسخ‌هایی
 • جزئیات و حقایقی باشید
 • این سوال اشاره به “گسترۀ هوش و آگاهی حیوانات” دارد. این به آن معناست که شما باید در جست و جوی:
 • مثالهای حقیقی از رفتار هوشمندانۀ  حیوانات،
 • لیستی از اسامی حیواناتی که دارای رفتار هوشمندانه هستند،
 • و ارجاعاتی به چگونگی هوشمندی حیوانات و چگونگی ارزیابی آن، باشید. 

 

گام دوم: پاسخ را بیابید

از پاسخ‌های خود در گام اول برای یافتن “بخش” مرتبط استفاده کنید.

دنبال اطلاعاتی که مرتبط با الزامات سوال باشند بگردید – چیزهایی که مرتبط با “تحقیق و بررسی” و همچنین مرتبط با ” هوش حیوانات” و چیزهایی که مرتبط با هوش و آگاهی باشند.

به‌خاطر داشته باشید که شما لزوماً در جست‌و جوی کلمات و عباراتی که دقیقاً مشابه آن‌ها در سوالات باشد نیستید. بایستی بخش‌هایی از متن را که از لحاظ محتوا مرتبط با سوال هستند بیابید. 

حالا پاسخ خود را برای سوال 28 بنویسید.

 

سوال 29

گام اول: بدانید که دنبال چه چیزی هستید

 • این سوال اشاره به حیوانی دارد که از لحاظ هوش خیلی حیوان مطرحی نیست. این به آن معناست که باید در جستو جوی:
 • سگ یا حیوان اهلی دیگری باشید،
 • شامپانزه یا گونۀ دیگری از بوزینه،
 • و یا حیوانی که اکثر مردم آن را “خنگ” به حساب میآورند، باشید. 
 • این به “حافظۀ خارق العاده” اشاره دارد. این به آن معناست که شما در جست‌و جوی حیوانی هستید که:
 • می‌تواند بشمارد.
 • چیزها را تشخیص می‌دهد.
 • می‌داند چگونه در موقعیتی خاص برخورد کند.

 

گام دوم: پاسخ را بیابید

از پاسخ خود در گام اول برای شناسایی بخش مرتبط متن با سوال استفاده کنید.

زمانی که بخش مرتبط را شناسایی کردید، قادر به پاسخ‌دادن به این سوالات خواهید بود.

 1. What type of animal is often considered stupid but surprised people?

…………………………………………………………………………………………………………

 1. What was this animal able to remember?

……………………………………………………………………………………………………….

 

حالا پاسخ خود را برای سوال 29 بنویسید.

همین روش را برای پاسخ دادن به سوالات 30 تا 35 پیاده کنید. 


برای برقراری ارتباط با کارشناسان آیلتس دید ، به منظور  کسب اطلاعات درباره ورکشاپ های تک مهارتی آیلتس، با ما تماس بگیرید