ده اصطلاح کاربردی در مکالمه زبان انگلیسی

ده اصطلاح کاربردی در مکالمه زبان انگلیسی

معرفی چند اصطلاح کاربردی در مکالمه زبان انگلیسی

 

Make waves

Make waves idiom in english

دردسر درست کردن، ایجاد تغییرات چشمگیر.

"اون با کمپین های بازاریابی خلاقانه ش همیشه دردسر درست میکنه. اونها باعث جلب توجه مشتری ها میشن."

“She likes to make waves with her creative marketing campaigns. They get a lot of attention from customers.”

 

Go with the flow

Go with the flow idiom in english

حفظ آرامش و کنار آمدن با هر اتفاقی که میفتد.

“Quite often in life, good things happen when you don’t make plans. Just go with the flow and see what happens!”

" خیلی وقتا تو زندگی، اتفاقات خوب بدون برنامه ریزی میفتند.فقط با جریان زندگی پیش برو و ببین چی پیش میاد!"

 

Lost at sea

Lost at sea idiom in english

یعنی راجع به چیزی احساس سردرگمی کنید یا ندانید چه کار باید بکنید.

“I am lost at sea with this new system at work. I just can’t understand it.”

"این سیستم جدید در کار منو سردرگم کرده. واقعا نمیفهممش."

 

Sail close to the wind

Sail close to the wind

عمل نکردن طبق محدودیت های قانونی یا قابل قبول اجتماعی، مرزها راکنار زدن.

“They fired their accountant because he sailed too close to the wind.”

" آنها حسابدارشان را بخاطر اینکه محدودیت های قانونی را دور میزد، اخراج کرد."

 

Make a mountain out of a molehill

Make a mountain out of a molehill

در نشان دادن سختی و شدت یک موقعیت اغراق کردن.

“She shouted at him angrily for being five minutes late, but it really didn’t matter that much. She really made a mountain out of a molehill.”

"برای اینکه پنج دقیقه دیر کرده بود، با عصبانیت سرش داد زد، اما این اونقدرام مهم نیست. واقعا از یک کاه کوه ساخت."

 

Gain ground

Gain ground

مشهور شدن، پیشرفت کردن و ارتقا یافتن.

“As Airbnb gains ground in many cities all over the world, many locals complain that they can no longer find a place to live. Landlords would rather rent their places out to tourists and earn more money.”

"با توسعه ی ایر بی ان در بسیاری از شهرها در تمام دنیا، بسیاری از افراد محلی به اینکه دیگر نمیتوانند جایی را برای زندگی پیدا کنند، اعتراض میکنند. مالکان هم ترجیح میدهند که خانه هایشان را به توریست ها اجاره بدهند و پول بیشتری به دست بیارند." (ایر بی ان وبسایتی است که مردم در آن مکان های اقامتی را کرایه میدهند.)

 

Walking on air

Walking on air

بسیار هیجان زده یا خوشحال بودن. اصطلاحات پیشرفته ی انگلیسی بیشتری هستند که خوشحالی را نشان میدهند، مانند:

“over the moon”, “on cloud nine”, “in good spirits”.

“She’s been walking on air since she found out that she’s pregnant.”

"از وقتیکه فهمیده بارداره، تو پوست خودش نمیگنجه."

 

Many moons ago

Many moons ago

این یکی از اصطلاحات انگلیسی است که یک مقدار رسمی است و منسوخ شده است. احتمالا این اصطلاح را بیشتر در داستانها بشنوید یا زمانیکه شخصی سعی دارد تاثیر چشمگری ایجاد کند.

"سالیان بسیار دور، خیلی با هم صمیمی بودیم. حالا هر کدوممون راههای متفاوتی رفتیم و دیگه با هم ارتباط نداریم."

 

Castle in the sky

Castle in the sky

داشتن یک رویا یا امید، مخصوصا برای زندگی ، که به وقوع پیوستنش بعید است.

“World traveling used to be a castle in the sky for most people a few decades ago, but with cheap flight tickets and the global use of English, many youngsters are living that dream.”

" در دهه های اخیر برای بسیاری از مردم، سفر به دور دنیا، یک رویای دست نیافتنی بود، اما با بلیط های پرواز ارزان و استفاده ی جهانی از انگلیسی، بسیاری از جوانان به آن رویا دست یافتند."

 

Down to earth

Down to earth

سودمند و معقول بودن.

“It’s a stereotype, but Dutch people are known for being down to earth.”

"این یک کلیشه ست، اما مردم هلند به منطقی بودن معروف هستند".


آکادمی دید

برای یادگیری حرفه ای زبان انگلیسی به منظور آمادگی برای دوره های آزمون های بین المللی چون آیلتس و تافل، با ما تماس بگیرید.

 

لینک های مرتبط :

40 Commonly Used and Popular English Idioms

 

پست های مرتبط