preloader
 • 09332061561 | 02166895207 دپارتملن انگلیسی، آیلتس، تافل و دولینگو
 • info@deedlanguage.ir
درک مطلب آیلتس – نوع سوال : Classification

درک مطلب آیلتس – نوع سوال : Classification

در این بخش از درک مطلب آیلتس شما باید تکه‌هایی از اطلاعات را با طبقه‌بندی‌های داخل متن تطبیق دهید. نباید به اینکه از پیش درباره این طبقه‌بندی می‌دانید تکیه کنید. شما بایستی آن بخش از متن را که با این تکه اطلاعات هم‌خوانی دارند مطابقت دهید.

درک مطلب آیلتس

درک مطلب آیلتس – نوع سوال : Classification

 

بخش طبقه‌بندی درک مطلب آیلتس

راهنمای این بخش:

 • از تطابق دقیق اطلاعات داخل متن و اطلاعات داده شده اطمینان حاصل کنید. اغلب، اطلاعات با اکثر طبقه‌های داخل متن به طریقی هم‌خوانی دارند اما کاملاً با آن مطابقت ندارند.
 • طبقه‌بندی‌ها ترتیب منطقی خواهند داشت؛ برای مثال ترتیب آن‌ها یا زمانی است یا الفبایی. طبقه‌بندی‌ها و سوالات ترتیب یکسانی ندارند. از نوشتن حروف یا اعداد مرتبط با هر پاسخ دقیقاً برای همان پاسخ اطمینان حاصل کنید تا سوالات و پاسخ‌های آن ها اشتباه نباشند.

 

راهنمای گام به گام درک مطلب آیلتس

درابتدا، بخش یا بخش‌هایی از متن را که با اطلاعات داخل طبقه‌بندی همخوانی دارند بیابید. این به آن معناست که می‌توانید بر بخش‌های مرتبط با متن تمرکز کنید بدون آنکه مجبور باشید کل متن را بررسی کنید. به‌خاطر داشته باشید که ممکن است یک طبقه‌بندی درعین حال با چند بخش از متن مطابقت کند.
 

گام اول: طبقه‌بندی‌های داخل متن را بیابید

متن را بخوانید و اطلاعات مطابق با هر دسته‌بندی A تا D را بیابید.

اطلاعات در کدام پاراگراف و کجای پاراگراف قرار دارد؟

A   Brazil

……………………………………………………………

B    India

……………………………………………………………

C    Peru

……………………………………………………………

D    Rwanda

……………………………………………………………

درک مطلب آیلتس

گام دوم: بادقت بخوانید

به لیست اطلاعات همزمان با خواندن طبقه‌بندی‌ها دقت کنید.

 

گام سوم: پاسخ‌ها را بیابید

زبان برخی از سوالات درواقع خلاصه‌شده زبان متن است. هرچند، بخش طبقه‌بندی چیزی بیش از تطبیق‌دادن کلمات و عبارات بامعانی مشابه است. هدف این بخش ارزیابی فهم ایده‌های اصلی متن توسط شما و تواناییتان در تطبیق‌دادن ایده‌های داخل متن یا اطلاعات واقع در سوال است.

 

سوال 5

 1. بار دیگر به بخش‌هایی از متن که در گام اول شناسایی کردید نگاهی بکنید و آن بخش از متن که مرتبط با سوال 5 است را بیابید. باید اطلاعات درخصوص جشن‌های عروسی و همچنین ارجاعات به‌خصوص دربارۀ تغییر در این سنت را بیابید. 
 2. پاراگراف نهم شامل اطلاعاتی درباره مراسم ازدواج است اما آیا این پاراگراف درباره تغییر این سنت اطلاعاتی ارائه می‌دهد؟ بله یا خیر؟

…………………………………………………………………….

 1. کدام پاراگراف اطلاعاتی درخصوص تغییر در سنت مراسم ازدواج ارائه می‌دهد؟

…………………………………………………………………….

 1. کدام کلمه در پاراگراف‌های مرتبط مترادف کلمۀ custom است و کدام پاراگراف به‌طور خاصی به جشن‌های عروسی مرتبط است؟

……………………………………………………..

 1. آیا کل جمله به این معناست که تغییراتی وجود داشته؟ بله یا خیر؟

……………………………………………………………………

حالا شناسایی کنید که کدام کشور (A-D) با این بخش از متن مرتبط است. پاسخ سوال پنج را بنویسید. 

 

 

سوال 6 

 1. بار دیگر به بخش‌هایی از متن که در گام اول شناسایی کردید نگاهی بیندازید و آن بخش از آن که مرتبط با سوال 6 است را بیابید. در اینجا، شما باید اطلاعاتی دربارۀ یک رابطۀ ناخوشایند را بیابید.
 2. کدام پاراگراف مرتبط است؟

………………………………………

 1. کدام جمله کلیدی خلاصه relationship destined to fail است؟

………………………………….

حالا شناسایی کنید که کدام کشور (A-D) با این بخش از متن مرتبط است. پاسخ سوال شش را بنویسید.

حالا از همین راهنمای گام به گام برای سوالات 7 تا 11 استفاده کنید. 


تماس با کارشناسان آکادمی زبان ها و آیلتس دید

برای اطلاع از ورکشاپ‌های آیلتس (IELTS)، می‌توانید تماس بگیرید


Scroll to Top
آیکون تماس با ما