حروف صدادار و بی‌صدا در زبان ترکی استانبولی

حروف صدادار و بی‌صدا در زبان ترکی استانبولی

یادگیری زبان ترکی استانبولی | تلفظ حروف صدادار و بی صدای ترکی استانبولی

بیش از 70 میلیون نفر به زبان ترکی استانبولی در خود ترکیه، قبرس شمالی و قبرس صحبت می‌کنند. افراد دیگری نیز در اروپای شرقی، و آسیای شرقی به این زبان صحبت می‌کنند. اگر قصد یادگیری زبان ترکی استانبولی را دارید، یادگیری الفبای زبان ترکی استانبولی شروع خوبی است. چون کلمات ترکی همان‌طور که نوشته می‌شوند خوانده می‌شوند، وقتی الفبای زبان ترکی استانبولی را یاد گرفتید، به‌راحتی کلمات را می‌توانید بخوانید. و درک مبتدی گرامر ترکی استانبولی و ساختار گرامری یادگیری شما را بسیار ساده می‌کند. İyi şanslar! (موفق باشید). (1)

 

یادگیری الفبای ترکی استانبولی

الفبای زبان ترکی استانبولی

 

اکثر حروف صدادار زبان ترکی استانبولی را همانند زبان انگلیسی تلفظ کنید. زبان ترکی حروف لاتین را با کمی تغییر به‌کار می‌برد که به جز سه حرف صدادار، همه آن‌ها با زبان انگلیسی مشترک هستند. زبان ترکی استانبولی سه حرف q، w و x را ندارد. به‌غیر چند استثنای کوچک، اکثر حروف مثل حروف انگلیسی تلفظ می‌شوند. (2

حرف c در ترکی مثل j زبان انگلیسی تلفظ می‌شود، مثل کلمه jar.

حرف g ترکی مثل g انگلیسی در کلمه garden تلفظ می‌شود.

حرف j مثل حرف s انگلیسی در کلمه pleasure تلفظ می‌شود، یا مثل حرف ژ زبان فارسی.

حرف r مثل حرف r انگلیسی در کلمه red تلفظ می‌شود. هرچند، تلفظ این کلمه بستگی به موقعیت این حرف در داخل کلمه دارد.

حرف y همیشه مثل حرف y انگلیسی در کلمه yellow ترجمه می‌شود.

حروف صدادار و بی صدا در زبان ترکی استانبولی

 

تلفظ صحیح حروف صدادار در زبان ترکی استانبولی

با اینکه حروف صدادار ترکی در نوشتار شبیه هم به‌نظر می آیند، اما تلفظشان متفاوت از حروف صدادار زبان انگلیسی است. برخلاف حروف صدادار زبان انگلیسی که حالت‌های مختلف تلفظی دارند (بلند و کوتاه)، حروف صدادار زبان ترکی فقط به یک حالت تلفظ می‌شوند. (3)

 • حرف a در زبان ترکی استانبولی مثل حرف u انگلیسی در کلمه sun (سآن) تلفظ می‌شود.
 • حرف در زبان ترکی استانبولی مثل حرف e انگلیسی در کلمه egg (اِگ) تلفظ می‌شود.
 • حرف i در زبان ترکی استانبولی مثل حرف i انگلیسی در کلمه internet تلفظ می‌شود. توجه کنید که حرف بزرگ i در زبان ترکی دربالایش نقطه می‌گذاریم:
 • حرف o در زبان ترکی استانبولی مثل حرف o انگلیسی در کلمه orange تلفظ می‌شود.
 • حرف o در زبان ترکی استانبولی مثل حرف o انگلیسی در کلمه orange تلفظ می‌شود.
 • حرف u در زبان ترکی استانبولی مثل حرف oo انگلیسی در کلمه book تلفظ می‌شود.

یادگیری گرامر زبان ترکی استانبولی

یادگیری تلفظ حروف زبان ترکی استانبولی که منحصر این زبان هستند

6 حرف در زبان ترکی استانبولی وجود دارد که در زبان انگلیسی نمیتوان آن‌ها را پیدا کرد. در مجموع 29 حرف در زبان ترکی وجود دارد. سه حرف بی‌صدای çǧ,  و ş را نمی‌توان در انگلیسی یافت. همچنین، سه حرف صدادار  ıöü را نیز نمی‌توان در زبان انگلیسی پیدا کرد. (4)

 • ǧ همان g نرم محسوب میشود. این حرف پشت‌سر یک حرف صدا‌دار می آید. این حرف اگر پشت‌سر  aıoبیاید، تلفظ حروف صدادار ماقبل آن به‌صورت کشیده تلفظ می‌شود. اگر بعد از eiö, or ü بیاید مثل y انگلیسی در کلمه yellow تلفظ می شود.
 • ç مثل ch انگلیسی در کلمه chat یا چ فارسی تلفظ می‌شود.
 • ş مثل sh انگلیسی در کلمه shoe یا ش فارسی تلفظ می‌شود.
 • ı مثل i انگلیسی در کلمه cousin یا ای فارسی تلفظ می‌شود.
 • ö مثل ure انگلیسی در کلمه cure (کی یور) تلفظ می‌شود.
 • ü مثل u انگلیسی در کلمه cute (کی یوت) تلفظ می‌شود.

آکادمی دید برگزارکننده حرفه ای ترین دوره های خصوصی و عمومی تخصصی ترکی استانبولی به صورت فشرده و فوق فشرده در تهران است.