تکنیک‌های رایتینگ تافل (Independent writing)

تکنیک‌های رایتینگ تافل (Independent writing)

تکنیک‌های رایتینگ تافل

آکادمی دید متشکل از حرفه‌ایترین اساتید زبان انگلیسی تهران است که دارای مدرک ارشد آموزش زبان انگلیسی یا ادبیات انگلیسی از بهترین دانشگاه‌های تهران هستند. این اساتید جزء بهترین‌های تافل و آیلتس با مدرک آیلتس 8.5 و همچنین مدرک TTC می‌باشند. مطالب آموزشی این وبسایت نتیجه زحمات و تحقیقات این اساتید هستند. در این مطلب برخی از تکنیک‌های رایتینگ تافل را برای شما آموزش می‌دهیم.

 

سوال امتحانی تکنیک های رایتینگ تافل

 

Some people believe watching TV is bad for children. Others believe it is a good thing. Compare these two views. Which view do you agree with and why? Please provide specific reasons, details, and examples to support your response.  تکنیک های رایتینگ تافل

سوال را بررسی کنید: آن را در ذهنتان با کلمات خودتان تکرار کنید.

دو نظر در مورد تلویزیون وجود دارد: تاثیر منفی روی کودکان یا تاثیر مثبت روی کودکان. این دو نظر را مقایسه کنید. (مزیت‌ها و مضرات دیدن تلویزیون برای کودکان) نظر خودتان چیست؟ با آوردن دلیل، جزئیات و مثال از نظر خودتان دفاع کنید.  تکنیک های رایتینگ تافل

 

از روش طوفان فکری (brainstorm) ایده‌ها استفاده کنید.

تلویزیون برای کودکان بد است:

 • باعث افزایش بی‌فکری و چاقی مفرط می‌شود.
 • فعالیت و خلاقیت را تشویق نمی‌کند.
 • تبلیغات تاثیر منفی دارند.
 • باعث فشار بر پدر و مادرها برای خرید بیشتر و درنتیجه باعث فرهنگ مصرف‌گرا میشود.
 • برخی از برنامه‌ها برای کودکان مناسب نیستند. 
 • تصاویر خشونت‌آمیز؛ حتی در کارتون‌ها.
 • برخی از برنامه‌ها باعث تقویت کلیشه‌ها "stereotypes" می‌شوند.

 

تلویزیون برای کودکان خوب است:

 • برنامه‌های آموزشی و مستندها.
 • یادگرفتن درمورد جهان.
 • باعث تقویت مهارت‌های زبانی می‌شود. مثلاً: آموزش زبان‌های خارجی.
 • با مشغول‌کردن کودکان به والدین زمان استراحت می‌دهد.
 • یک سرگرمی باارزش است.
 • وقت‌گذراندن خانواده دورهم که همۀ اعضای خانواده از آن لذت می‌برند و گاهی می‌خندند.
 • می‌تواند یک جایزه برای انجام‌دادن تکالیف homework باشد. 

 

یک طرح کلی (outline) دیگر بنویسید.

تاثیر منفی:

دلیل اول: فعالیت منفعل

 • کودک از لحاظ جسمی یا ذهنی فعال نیست.
 • باعث چاقی مفرط می‌شود.
 • باعث عدم‌خلاقیت می‌شود. 

نکات و تکنیک های رایتینگ تافل

دلیل دوم: نامناسب بودن قسمتی از محتوا

 • تبلیغات که باعث مصرف‌گرایی می‌شود.
 • خشونت، حتی در کارتونها، که باعث پرخاشگری می‌شود. 

 

تاثیر مثبت:

دلیل اول: یادگیری

 • برنامه های آموزشی و مستند ها.
 • یادگیری زبان.
   

دلیل دوم: سرگرمی

 • جایزه برای کودکان.
 •  بعد از انجام دادن تکالیف.
 • لذت‌بردن از جمع‌شدن خانواده دور هم و در کنار یکدیگر خندیدن.
 • زمان استراحت به والدین دادن. 

 

از روش طوفان فکری (brainstorm) برای نتیجه‌گیری (conclusion) استفاده کنید.

Limited and monitored television viewing is appropriate.

تماشای محدود و تحت نظارت تلویزیون مناسب است.

 

یک جمله thesis statement بنویسید.

Television viewing for children encompasses both disadvantages and advantages.

تلویزیون‌دیدن مزیت‌ها و مضراتی برای کودکان دارد.

 

از روش طوفان فکری (brainstorm) برای پیدا‌کردن مترادف برای کلمات کلیدی (key words) موجود در صورت سوال استفاده کنید.

تکنیک های رایتینگ تافل (Independent writing)


تماس با کارشناسان دید

به منظور برقراری ارتباط با کارشناسان دید برای ثبت نام در دوره های خصوصی تافل ، تماس یگیرید