تکنیک‌های رایتینگ آیلتس – چگونگی مقابله با بخش نوشتاری آیلتس

تکنیک‌های رایتینگ آیلتس – چگونگی مقابله با بخش نوشتاری آیلتس

تکنیک‌های رایتینگ آیلتس

در این مقاله نگاه جزئی به تکنیکهای رایتینگ آیلتس تسک 2 خواهیم داشت. در تسک 2 رایتینگ آیلتس، متنی به شما داده می‌شود که باید به سوالات مربوط به آن پاسخ دهید. به‌طور کلی 5 نوع سوال در بخش  IELTS Writing Task 2 وجود دارد. تشخیص‌دادن نوع سوالات به شما کمک می‌کند که برای بهتر پاسخ‌دادن به آن‌ها برنامه‌ریزی دقیق‌تری کنید.

 

5 نوع سوال به شرح ذیل هستند:

  • Opinion(Agree or Disagree)
  • Advantagesand Disadvantages.
  • Problemand Solution.
  • Discussion (Discuss both view)
  • Two-part Question.

 

یک نمونه متن برای بخش Discussion

این متن درباره سواستفاده از حیوانات توسط انسان‌ها بحث می‌کند.

سوال را مشاهده کنید:

تکنیک های رایتینگ آیلتس

 

دو نظر:

در این متن به شما دو نظریه متناقض داده خواهد شد.

این نظریه اول است:

نکات بخش رایتینگ آیلتس

و این نظریه دوم است:

نکات و تکنیک های آیلتس - بخش رایتینگ

 

در این نوع متن، باید به هر دو نظریه نگاه کنید. به عبارت دیگر شما باید دربارۀ حقوق حیوانات و مخالف آنها بحث کنید. همچنین باید اطمینان حاصل کنید که نظر “خود” را مطرح می‌کنید.

 

سازمان‌دهی متن یکی از تکینک‌های رایتینگ آیلتس

یک راه برای سازمان‌دادن متن این است که هر دو نظریه را درنظر بگیرید، سپس نظر خود را در آخرین پاراگراف مطرح کنید یا کل آن را برای مطرح‌کردن نظریه خود اختصاص دهید. رعایت این موضوع یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های رایتینگ آیلتس است.
راه دیگر برای نوشتن متن این است نظر خود را برپایۀ دو نظریه مطرح‌شده ( دفاع از حقوق حیوانات و مخالف‌بودن با آن‌ها) شکل دهید.
به متن نمونۀ مطرح‌شده در پایین دربارۀ حقوق حیوانات نگاه کنید. دومین پاراگراف اصلی (body paragraph) درباره اولین نظریه بحث می‌کند، ولی عنوان جمله (topic sentence) به‌خوبی روشن می‌کند این پاراگراف شامل نظریات خود نویسنده هم می‌باشد:

However, I do not believe these arguments stand up to scrutiny.

این به این معنا است که  پاسخ هر سه قسمت سوال متنِ حقوق حیوانات در دو پاراگراف اصلی (body paragraph) مطرح شده‌اند:

1.نظریه اول

2.نظریه دوم

3.نظریه خود

فایدۀ استفاده از این روش به‌جای استفاده از یک پاراگراف جداگانه این است که شما نیازی به خلق ایده‌های جدید برای پاراگراف جدید ندارید.
اگر یک پاراگراف جداگانه دارید ممکن است نتوانید ایده‌ها و نظریات جدید مطرح کنید و باید نظریات قبلی خود را دوباره تکرار کنید. این نیز یکی از مهمترین نکات و تکنیک‌های رایتینگ آیلتس است.

 

متن نمونه برای بخش نوشتاری آیلتس

شما برای این بخش تقریباً 40 دقیقه زمان دارید.

درباره موضوع زیر بنویسید:

نمونه سوالات بخش رایتینگ آیلتس

 

برای پاسختان دلیل بیاورید و مثال‌های مربوط به متن بزنید که از دانش و تجربه خودتان سرچشمه گرفته باشند. در مقالات مختلف این وبسایت ، ما  سعی کرده‌ایم چگونگی استدلال را به شما آموزش دهیم. می‌توایند روی این لینک کلیک کرده و نحوه استدلال کردن را یاد بگیرید. نحوه استدلال درست و قوی یکی از تکنیک‌های رایتینگ آیلتس است.

 

تعداد کلمات متن: حداقل 250 کلمه

متن حقوق حیوانات: نمونه پاسخ

 

نکات و تکنیک های موفقیت در آزمون آیلتس

کلاس ها و دوره های آمادگی آزمون آیلتس

 

(290 کلمه)

پنج روش برای راحت متوجه‌شدن رایتینگ تسک 2 آیلتس

تحلیل سوال

شما اول باید سوال را متوجه شوید تا بدانید که آزمونگر از شما چه‌چیزی می‌خواهد. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که زبان‌آموزان دچار می‌شوند پاسخ‌ندادن سوال به‌طور صحیح است. اگر سوال را به‌طور کامل پاسخ ندهید، نمره بالاتر از 5 در این قسمت نخواهید گرفت.
برای اینکه بتوانید به‌طور صحیح پاسخ دهید، باید نوع سوال را شناسایی کنید، کلمات کلیدی درون سوال را تشخیص دهید و سپس کلمات دستوری را شناسایی کرده تا بفهمید آزمون‌گر در جواب به سوال از شما چه چیزی می‌خواهد.

 

برنامه‌ریزی قبل نوشتن

داوطلبی که در تسک دوم رایتینگ IELTS نمرات بالا می‌گیرد قبل اینکه بنویسید برنامه‌ریزی می‌کند و سعی می‌کند درعرض 10 دقیقه متن را تکمیل کند. برنامه‌ریزی موجب می‌شود قبل اینکه بنویسید ایدهها و ساختار متن‌تان را سازماندهی کنید، زمان را حفظ کرده و یک متن صحیح بنویسید. روی این لینک نیز کلیک کرده تا نحوه استدلال صحیح که یکی از مهم‌ترین تکنیکهای رایتینگ آیلتس است را یاد بگیرید.

 

مقدمه

مقدمه باید طوری واضح باشد که به آزمون‌گر بفهماند که بقیه متن درباره چیست و همچنین به‌طور مستقیم به سوال پاسخ دهد.

این به آزمونگر نشان می‌دهد که شما به‌طور کامل سوال را متوجه شده‌اید و به شما کمک می‌کند که که پاراگراف‌های اصلی (body paragraphs ) را سازمان دهید.

 

پاراگراف‌های اصلی (body paragraphs)

این جایی است که به آزمون‌گر باید جزئیات بیشتری ارائه دهید. این کار را باید با بیان‌کردن نکات اصلی و نکات بسط‌دهنده اصلی انجام دهید و همراه با توضیحات و مثال‌های مربوط ارائه دهید.

 

نتیجه‌گیری

در این قسمت باید خلاصه‌ای از چیزهایی که در متن نوشته‌اید ارائه دهید. به هیچ عنوان حتی کوچکترین ایده جدیدی که قبلاً در پاراگراف‌های اصلی توضیح نداده‌اید را در این بخش وارد نکنید.


آشنایی و تماس با آکادمی آیلتس دید

آکادمی زبان دید اولین موسسه در سطح تهران و ایران است که رایتینگ IELTS را اصولی تدریس می کند. تکنیک های رایتینگ آیلتس در آکادمی دید موضوعی تدریس می شود. با شرکت در کارگاه های تکنیک های آیلتس، شما می توانید با موضوعاتی چون Features of Postmodern، 10 most important Environmental Issues و موضوعات روانشناختی و جامعه شناختی دیگر آشنا شوید تا متن خود را سریع تحلیل کنید.

اگر هدف مهاجرت کاری، تحصیلی و غیره در سر دارید، عجله کرده و به کادر حرف ای ما اطمینان کنید. با ما قطعا به مقصد خواهید رسید.

پست های مرتبط