بررسی کلی صرف فعل در آلمانی

بررسی کلی صرف فعل در آلمانی

بررسی کلی صرف فعل در زبان آلمانی

زبان آلمانی دارای 6 زمان فعلی است. زمان حال (Präsens)، حال کامل (Perfekt)، گذشته ساده (Imperfekt/Präteritum)، گذشته کامل (Plusquamperfekt)، آینده (Futur I) و آیندۀ کامل (Futur II). لیست پیش رو قوانین صرف افعال باقاعده و بی‌قاعده در زمان‌های فعلی مختلف را نشان می‌دهد. در این مطلب نگاهی به صرف فعل آلمانی می‌اندازیم. 

 

خلاصۀ افعال آلمانی: طریقه استفاده وصرف فعل درآلمانی

 زمان حال  (Präsens)  

 موارد استفاده:

1. حالت یا عملی که در زمان حال رخ می‌دهد.

2. عمل از پیش تنظیم‌شدهای که قرار است در آینده رخ دهد.  

 صرف فعل lernen (یادگرفتن) - باقاعده 

صرف فعل lernen (یاد گرفتن)با قاعده

 

 صرف فعل sehen (دیدن) - بی‌قاعده

 صرف فعل sehen (دیدن( ؛ بی قاعده در آلمانی

 

موارد استفاده:

1. عملی که در گذشته کامل شده است. 

2. تمرکز بر نتیجه عمل انجام شده.

 

 صرف فعل lernen (یادگرفتن) - باقاعده 

صرف فعل lernen (یاد گرفتن)؛ با قاعده در آلمانی

 

صرف فعل sehen (دیدن)؛ بی قاعده

صرف فعل sehen (دیدن) ؛ بی قاعده

 

زمان گذشته ساده (Präteritum, Imperfekt)

موارد استفاده:

1. حالت یا عملی که در گذشته انجام شده و به پایان رسیده است.

2. برای داستان‌ها و گزارش‌ها

 

 صرف فعل lernen (یادگرفتن) - باقاعده 

صرف فعل lernen (یاد گرفتن)؛ با قاعده

 

صرف فعل sehen (دیدن) - بی‌قاعده

صرف فعل sehen (دیدن ( ؛ بی قاعده

 

زمان گذشته کامل (Plusquamperfekt)

موارد استفاده:

عملی که پیش از عمل دیگر در گذشته اتفاق افتاده است.

 

 صرف فعل lernen (یادگرفتن) - باقاعده 

صرف فعل lernen (یاد گرفتن)؛ با قاعده

 

صرف فعل sehen (دیدن) - بی‌قاعده

صرف فعل sehen (دیدن( ؛ بی قاعده

 

زمان آینده (Zukunft)

موارد استفاده:

برای اهداف، حدس و گمان و یا امید رخ‌دادن حادثه‌ای در آینده.

 

 صرف فعل lernen (یادگرفتن) - با قاعده 

صرف فعل lernen (یاد گرفتن)؛ با قاعده

 

صرف فعل sehen (دیدن) - بی قاعده

صرف فعل sehen (دیدن ( ؛ بی قاعده

 

زمان آینده کامل  (vollendete Zukunft)

موارد استفاده:

 1. برای بیان تصوراتی مرتبط با اتفاقات گذشته.

2. امید به اتفاق‌افتادن چیزی در یک زمان مشخص در آینده 

 

 صرف فعل lernen (یادگرفتن) - باقاعده 

صرف فعل lernen (یاد گرفتن)؛ با قاعده

 

صرف فعل sehen (دیدن) - بی‌قاعده

صرف فعل sehen (دیدن( ؛ بی قاعده


آکادمی زبان ها و آیلتس دید، حرفه ای ترین نکات آموزش زبان آلمانی را در وبسایت خود در اختیار شما عزیزان قرار می دهد. برای کسب اطلاعات تکمیلی، درباره دوره های آلمانی تماس بگیرید