بخش integrated تافل (TOEFL)

بخش integrated تافل (TOEFL)

نوت‌برداری در بخش integrated تافل (TOEFL)

اگر به‌دنبال مهاجرت از طریق کار، تحصیل یا غیره هستید، با آکادمی زبان دید همراه شوید تا به‌راحتی بتوانید در کلاس‌های گروهی، نیمه خصوصی و خصوصی تافل آی بی تی و آزمون آیلتس (IELTS) نمره دلخواه خود را کسب کنید. در این مقاله یاد می‌گیرید چگونه با بخش integrated تافل (TOEFL) باید مقابله کرد.

1. با نوشتن نکات ریدینگ تافل (TOEFL Reading) در سمت چپ و نکات گوش‌دادن (TOEFL Listening) در سمت راست نت‌برداری کنید. این کار باعث می‌شود که آسان‌تر روابط اساسی مابین دو قسمت اصلی را درک کنید.

2. برای گرفتن نمره بهتر در بخش integrated تافل (TOEFL)، متن را بخوانید. نت‌های خود را از طریق جزییات مرتبط تکمیل کنید.

3. به‌یاد داشته باشید که متن دوباره بر صفحۀ نمایشگر ظاهر خواهد شد. با این حال بسیار موثر است که ساختار آن را به‌وضوح خلاصه کنید. بدین علت که این روش پروسۀ نهایی را ساده‌تر خواهد کرد.

4. به سخنرانی گوش فرادهید، و بادقت از سه قسمت اصلی و جزئیات مرتبط با آن نت‌برداری کنید. شما تنها یک‌بار متن را خواهید شنید، به همین دلیل باید نت‌هایی دقیق و درست بنویسید.

5. درحالی که دارید گوش می‌دهید، تعیین کنید که آیا متنی که گوش می‌دهید متن نوشتاری را رد و یا تایید می‌کند. در اغلب اوقات سخنرانی باعث شک افکندن در متن نوشتاری می‌شود.

6. بهدقت به قسمت‌هایی که در ارتباط با متن نوشتاری شک برانگیز می‌باشد یا آن را مورد تایید قرار میدهد گوش فرادهید. به هنگام گوشدادن زیر این قسمت‌ها خط بکشید. تمرکز در بخش integrated تافل (TOEFL) بسیار مهم است، پس سعی کنید مهارت تمرکز خود را بالا ببرید.

7. سوال از شما خواهد خواست تا قسمت‌های اصلی در سخنرانی یا اسپیکینگ را خلاصه نمایید و نشان دهید که آن قسمت‌ها به چه شکل متن نوشتاری را تایید می‌کند و یا بر آن شک می‌افکند.

8. از نت‌های خود به‌منظور شکل‌دادن طرح کلی استفاده کنید. قسمت‌های اصلی در سخنرانی را شماره‌گذاری کنید. خطوطی رسم کنید تا این قسمت‌های اصلی را به قسمت‌های مرتبط از متن نوشتاری متصل نماید. زیر اطلاعات مرتبط از هر دو منبع خط بکشید.

 

نکات مهم دیگر در بخش integrated تافل (TOEFL)

9. هنگامی که رایتینگ تافل خود را می‌نویسید نکات کلی زیر را درنظر بگیرید تا در بخش integrated تافل (TOEFL) نمره دلخواه خود را کسب کنید:

. مقدمه : موضوع متن لیسنینگ (listening) و این که آیا متن ریدینگ (Reading) را تایید و یا رد می‌کند.

. قسمت اصلی اول لیسنینگ(Listening)

.جزییات

.قسمت مرتبط از متن نوشتاری باجزییات مرتبط

. قسمت اصلی دوم گوش‌دادن (listening)

.جزییات

. قسمت مرتبط با آن از متن نوشتاری با جزییات مرتبط

. قسمت اصلی سوم گوش‌دادن (listening)

.جزییات

. قسمت مرتبط با آن از متن نوشتاری باجزییات مرتبط

. در انتها: درصورت باقی‌ماندن زمان، مقدمه و قسمت‌های اصلی را خلاصه کنید.

 

در بخش integrated تافل (TOEFL) کپی برداری ممنوع

10. اطلاعات هر دو قسمت نوشتاری و شنیداری را تفسیر کنید. درصورت کپی‌کردن امتیاز از دست می‌دهید. درحقیقت، اگر تمامی رایتینگ شما تنها شامل اطلاعات کپی‌شده از متن نوشتاری باشد امتیاز 0 دریافت می‌کنید.

و اگر متن شما شامل هیچ اطلاعاتی از سخنرانی یا اسپیکینگ نباشد امتیاز 1 خواهید گرفت. پس برای اینکه در بخش integrated تافل (TOEFL) نمره از دست ندهید، به این نکته بسیار دقت کنید.

11. از عبارات خاص نقل قول استفاده کنید مانند : بنابر متن (according to the reading) یا پروفسور درباره … بحث می‌کند (professor discusses) تا از اطلاعات هر دو منبع نقل قول نمایید.

12. به‌دلیل اهمیت روان و ساده نوشتن، از زمان حال ساده استفاده نمایید. سعی کنید غالباً از حال ساده استفاده نمایید.

13. از عبارت‌های متصل‌کننده و سایر ابزارهای ارتباط‌دهنده ( مترادف‌ها، ضمایر، صفت‌های اشاره) به‌منظور ارتباط‌دادن و منسجم نمودن ایده‌های خود بهره بگیرید.

14. تعداد کلمات خود را درنظر بگیرید. حداقل از 150-225 واژه استفاده کنید تا رایتینگ خود را به‌طور تمام و کمال بسط دهید.

15. نمره بالاگرفتن در بخش integrated تافل (TOEFL) مستلزم این است که زمان را بهدقت کنترل کنید. 5 دقیقه پایانی زمان خود را برای ویرایش متن خود کنار بگذارید.

محتوا، گونه گونی جملات، جریان جملات، دستورزبان، انتخاب کلمات و همچنین نکاتی مانند درست‌بودن هجاها، نقطه‌گذاری و حروف بزرگ را به‌دقت بررسی کنید. این مرحله بسیار حائز اهمیت است.