اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی

اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی

اصطلاحات کاربردی در انگلیسی

با یک مقاله دیگر درباره اصطلاحات کاربردی در انگلیسی با ما همراه باشید. در این مقاله 10 اصطلاح دیگر را برای شما فراهم کرده ایم.

 

weather a storm

Weather a storm idiom in english

از یک حادثه ی خطرناک جان سالم به در بردن یا به درستی با یک موقعیت سخت کنار آمدن.

“Last year, they had some financial difficulties when her husband was fired. Together, they weathered the storm and figured out how to keep going.”

"پارسال وقیکه شوهرش از کار اخراج شد، مشکلی مالی پیدا کردند،اما از پسش بر اومدند و فهمیدن که چجوری باید به راهشون ادامه بدن."

 

when it rains, it pours

When it rains, it pours

اتفاقات بد پشت سر هم میفتند اما اتفاقات بزرگ و مهم فقط یکبار مییفتند. 

“First he was laid off, then his wife got into a car accident. When it rains, it pours.“

" اول خودش از کار بیکار شد، بعدهم همسرش با یه ماشین تصادف کرد. بدبختی پشت سر هم میاد."

 

chasing rainbows

Chasing rainbows

دنبال یک رویا، سعی به انجام کاریکه نمیشود به آن رسید.

“His paintings have neither style nor imagination, but he insists on being a professional painter. He’s always chasing rainbows.”

"نقاشی هاش نه استایل دارن نه تخیلی اند، اما اصرار داره که یک نقاش حرفه ای بشه. همیشه رویاپردازی میکنه."

 

rain or shine

Rain or shine

این اصطلاح حاکی از آن است که اتفاقی خواهد افتاد، مهم نیست چه اتفاقی. این یکی از اصطلاحات نادریست که گاها بصورت لفظی هم از آن استفاده میشود، برای مثال حوادث بیرونی، چه باران ببارد و چه نبارد، اتفاق میفتند. 

“I’ll see you at the airport, rain or shine.”

" هر اتفاقیم که بیفته، تو هواپیما میبینمت."

 

under the sun

Under the sun

این اصطلاح به هر چیزیکه روی زمین است اشاره میکند، اغلب بعنوان بخشی از یک صفت عالی استفاده میشود.

“Gili Trawangan must be one of the most beautiful islands under the sun.”

"جزیره ی گیلی تراوانگان باید یکی از زیباترین جزایر روی زمین باشد." 

 

Once in a blue moon

Once in a blue moon

به ندرت.

“He used to call his grandma once in a blue moon. Now that she has passed away, he regrets not making more of an effort to keep in touch.”

"به ندرت به مادربزرگش زنگ میزد. حالا که اون فوت کرده، پشیمونه که چرا بیشتر باهاش در تماس نبوده."

 

Every cloud has a silver lining

Every cloud has a silver lining

یک جنبه ی مثبت در هر موقعیت بدی وجود دارد.

“Don’t worry about losing your job. It’ll be okay. Every cloud has a silver lining!“

"نگران از دست دادن کارت نباش. درست میشه. تو هر موقعیت بد و ناامیدی، یک امیدی هست."

 

A rising tide lifts all boats

A rising tide lifts all boats

وقتیکه یک نظام اقتصادی به خوبی کار میکند، همه ی مردم از آن بهره میبرند.

“When the economy showed the first signs of recovering, everyone started investing and spending more. A rising tide lifts all boats.“

"زمانیکه نظام اقتصادی اولین نشانه های بهبود را نشان داد، همه شروع به سرمایه گذاری و گذاشتن پول بیشتر کردند. وقتیکه چرخ یک نظام اقتصادی خوب بچرخه، همه ازش سود میبرن."

 

Get into deep water

Get into deep water

در دردسر افتادن. بسیار شبیه به اصطلاح in hot water  است که در بالا توضیح داده شد.

“He got into deep water when he borrowed a lot of money from a loan shark.”

"وقتیکه از یک نزول خور پول زیادی قرض گرفت، خودشو به دردسر انداخت."

 

Pour oil on troubled waters

Pour oil on troubled waters

بعد از یک مشاجره، کاری کنید که افراد حالشان خوب شود و دوباره با هم دوست شوند. این اصطلاح از تاثیر تسکین روغن بر امواج، زمانیکه بر سطح آب پخش میشود، منشا میگیرد.

با توجه به بلایای اکولوژیک در سالهای اخیر، بعضی از افراد ممکن است فکر کنند این عبارت با معنای اصلی آن فرق دارد—اما دانستن راجع به آن هنوز جالب است.

“She hated seeing her two best friends arguing, so she got them together and poured oil on troubled waters.”

" اون از دیدن مشاجره ی دو تا از بهترین دوستاش متنفر بود، پس اونا رو کنار هم آورد و آشتیشون داد."


آکادمی دید ارائه دهنده دوره های خصوصی، گروهی و آنلاین زبان انگلیسی و آیلتس می باشد.

پست های مرتبط