اصطلاحات مهم در زبان انگلیسی

اصطلاحات مهم در زبان انگلیسی

کاربردی ترین idiom های زبان انگلیسی
با یک مقاله دیگر با ما همراه باشید تا کاربردی ترین idiom های زبان انگلیسی را با تصاویر و مثال های کاربردی یاد بگیرید.

 

As cold as stone

As cold as stone

بسیار سرد و بی روح (بی احساس) بودن

“In the Victorian times, many women were told to suppress their feelings and, thus, appeared as cold as stone.”

"در زمان ویکتوریا، بسیاری از زنها رو مجبور میکردن که احساساتشونو سرکوب کنن، در نتیجه اونها سرد و بی روح به نظر میرسدند."

 

Between a rock and a hard place

Between a rock and a hard place

این اصطلاح به معنای در سختی بودن و مواجه شدن با انتخاب بین دو چیز بد، است.

“I can understand why she couldn’t make up her mind about what to do. She’s really between a rock and a hard place.”

" میفهمم چرا اون نمیتونه تصمیم بگیره که چیکار کنه. واقعا تو انتخاب بین بد و بدتر گیر افتاده."

اصطلاحات انگلیسی دیگری که همین معنی را دارند عبارتند از:

The lesser of two evils

Between the devil and the deep blue sea

Between Scylla and Charybdis

Hobsons’s choice

 

Nip something in the bud

Nip something in the bud

با اقدام به موقع، از بدتر شدن یک وضعیت جلوگیری کردن.

“When the kid shows the first signs of misbehaving, you should nip that bad behavior in the bud.”

"وقتی کودک اولین نشانه هایی از بی ادبی در خود را نشان داد، باید آن رفتار را در نطفه خفه کنید."

 

Breaking up the wrong tree

Breaking up the wrong tree

انجام دادن کاری که نتیجه ی مورد انتظار شما را در پی نخواهد داشت.

“If you think she’s going to lend you money, you’re barking up the wrong tree. She never lends anyone anything.”

" اگه فکر میکنی که اون بهت پول قرض مید، باید بگم خیال خام نداشته باش. اون هیچوقت به کسی چیزی قرض نمیده."

 

Out of the woods

Out of the woods

یعنی هنوز شرایط سخت است، اما بهتر یا کمی راحتتر شده است. از سخت ترین قسمت چیزی، عبور شده است.

“The surgery went very well and he just needs to recover now, so he’s officially out of the woods.”

" عمل به خوبی پیش رفت و فقط نیاز به بهبودی داره، رسما خطر رورد کرده."

 

Can’t see the forest for the trees

Can’t see the forest for the trees

یعنی بخاطر اینکه از نزدیک به جزئیات نگاه میکنید، نتوانید وضعیت کلی را به درستی ببینید.

“He’s worried because the flowers haven’t all arrived, but everyone says the wedding has been perfect and beautiful. He just can’t see the forest for the trees.”

" اون بخاطر اینکه به همه گل نرسید، نگرانه، اما همه میگن که عروسی عالی و زیبا بود. اون نمیتونه کلیت ماجرا رو ببینه."

 

To hold out an olive branch

To hold out an olive branch

تلاش کنید با رقیب یا دشمنتان آشتی کنید.

“After years of rivalry with her cousin, she decided to hold out an olive branch and go have fun together.”

" بعد ازسالها رقابت با دخترعموش، تصمیم گرفت که با اون آشتی کنه و با همدیگه خوش بگذرونن."

 

Beat around the bush

Beat around the bush

زمان زیادی را برای گفتن اصل مطلب صرف کنید، بویژه اینکه گفتنش خجالت آور است.

“I don’t have much time, so stop beating around the bush and tell me what actually happened.”

" من وقت زیادی ندارم، پس طفره نرو و بهشون بگو که واقعا چه اتفاقی افتاد."

 

دفعه ی بعدی که یک فیلم انگلیسی یا سریال تلویزیونی دیدید، یک دفترچه یادداشت بردارید و هر اصطلاح عجیب و بامزه ی انگلسی که شنیدید را بنویسید تا بعدا معنای آن را چک کنید. آنها اصطلاحات رایجی هستند.

و هر چقدر راحتتر از اصطلاحات و عبارات انگلیسی استفاده کنید، به انگلیسی سلیس نزدیکتر خواهید بود.


آکادمی زبان ها آیلتس دید ، برگزار کننده حرفه ای ترین دوره های زبان انگلیسی در کنار خبره ترین اساتید به منظور آمادگی برای دوره های آیلتس و تافل

پست های مرتبط