زمان استفاده از کلمه quel در زبان فرانسه

زمان استفاده از کلمه quel در زبان فرانسه

زمان و نحوه استفاده از کلمه quel در زبان فرانسه - پرسیدن سوال با استفاده از کلمه quel در فرانسوی

دانستن زمان استفاده از quel

Quel یک صفت پرسشی است که به معنی کدام یا چه است. آن مانند اغلب صفت ها، چهار شکل دارد: مفرد مذکر (quel) و جمع مذکر (quels)، و مفرد مونث  (quelle) و جمع مونث (quelles). مثال های زیر کاربرد هر چهار شکل را عملا نشان میدهد:

 Quel jour sommes-nous?

(امروز چه روزیست؟)

Quelle heure est-il?

(ساعت چند است؟)

Quels cours vas-tu prendre?

(چه کلاس هایی رو میخواهید بردارید؟)

Quelles sont tes couleurs préférées?

(رنگ های مورد علاقه تان چیست؟)

quel و qu’est-ce que هر دو معادل چه هستند، بنابراین چگونه انتخاب میکنید؟ اگر بدانید دنبال چه چیزی هستید انتخاب برایتان دشوار نخواهد بود.  Quel یک صفت است، و صفت یک اسم را توصیف میکند، پس این یک راهنمایی بزرگ است: دنبال اسم هایی باشید که quel میتواند همراه آنها بیاید. 

این مثالی در زبان انگلیسی است: در سوالِ امشب چه لباسی میخواهی بپوشی؟ و در سوالِ بهترین رستوران این اطراف چیست؟، چه به کلمه ی رستوران گره خورده. بنابراین، برای آن دو سوال، درزبان فرانسه از quel استفاده کنید، مانند این:

Quelle robe vas-tu porter ce soir?

(امشب میخواهی چه لباسی بپوشی؟)

Quel est le meilleur restaurant par ici?

(بهترین رستوران این اطراف چیست؟)

حال، آن سوالات را با سوالی مانند دیشب چه کار کردی؟ مقایسه کنید. در این سوال هیچ اسمی به چه نپیوسته، پس در زبان فرانسه از qu’est-ce que استفاده کنید.

Qu’est-ce que tu as fait hier soir?

(دیشب چه کار کردی؟)

 

الگوی استفاده از کلمه quel در زبان فرانسه

زبان فرانسه از quel به دو روش خاص استفاده می کند، که در قسمت های بعد با آنها اشنا میشوید.

 

 Quel بعلاوه ی یک اسم

Quel میتواند مستقیما جلوی اسم قرار بگیرد، و بعد از آن یک سوال بله-خیر بیاید که با est-ce que یا ساختار معکوس ساخته شده. مثال های زیر هر دو ساختار را نشانتان می دهند:

Quelle robe est-ce que tu vas porter ce soir?

(امشب میخواهی چه لباسی بپوشی؟)

Quelle robe vas-tu porter ce soir?

(امشب میخواهی چه لباسی بپوشی؟)

نکته: در ساختار quel + اسم + سوال بله-خیر، quel جایگزین حرف تعریفی میشود که عموما قبل از اسم می اید.

نکته: اگر سوال حرف اضافه ای مانند جمله ی  در چه زمانی داشته باشد، از یکی از عبارات زیر استفاده کنید:

حرف اضافه+ quel + اسم+ سوال بله-خیر با est-ce que

حرف اضافه + quel + اسم + سوال بله-خیر با ساختار معکوس

برای مثال، میتوانید بگویید

À quelle heure commencerons-nous?

(در چه زمانی میخواهید شروع کنید؟)

 

Quel بعلاوه ی être بعلاوه ی یک اسم

روش دوم برای استفاده از quel ، جدا کردن آن از اسم است. در این ساختار، شکل صرفیِ فعلِ

être (to be)

همواره بین quel و اسم می آید، مانند:

Quels sont vos films préférés?

(فیلم های مورد علاقه ی شما چه هستند؟)

Quelle a été votre réaction?

(واکنش شما چه بود؟)

برای اینکار، باید این کارها را بکنید:

1. اسمی که سوال درباره ی آن پرسیده میشود را بیابید و جنسیت و تعداد آن را در زبان فرانسه تعیین کنید.

برای مثال،در جمله ی واکنش شما چه بود؟،  reaction (واکنش) مفرد مونث است.

2. شکل مناسبِ quel را با اسم تطبیق دهید.

شکل مفرد مونثِ quel بصورت  quelle است. اینک شما réaction quelle را دارید.

3. زمان درستِ être را با شکل quel و اسم تطبیق دهید و آن را بین این دو کلمه قرار دهید.

در این مثال، شما به زمان گذشته ی  être در سوم شخص نیاز دارید: a été. آن را بین quelle و reaction اعمال کنید. Et voilà!

 

تمرین. جاهای خالی را بسته به اینکه چه چیزی مناسب جای خالیست، با شکل quel یا qu’est-ce que پر کنید.

51. ________________ tu préfères: le Coca ou le jus de fruit?

52. ________________ boisson préfères-tu avec tes repas?

53. ________________ tu bois le soir?

54. ________________ sont vos films préférés?

55. ________________ jour sommes-nous?

56. ________________ vous faites le dimanche?

57. ________________ nous devons faire après?

58. ________________ est l’adresse correcte?

59. ________________ ils prennent au petit-déjeuner?

60. ________________ sports pratiquez-vous?

 

پرسیدن "چه کسی؟" در زبان فرانسه

معادل های فرانسوی چه کسی، عبارتنداز qui, qui est-ce qui و  qui est-ce que. انتخاب بین این شکل ها بستگی به این دارد که آیا qui فاعل فعل است یا مفعول آن.

"چه کسی" بعنوان فاعل در فرانسوی

در جمله ی Qui est là? (چه کسی آنجاست؟)، qui بعنوان فاعلِ فعل عمل میکند. استفاده از qui به این روش، رایج ترین و ساده ترین روش پرسیدنِ چه کسی است. برای ساختن این نوع سوال، با qui شروع کنید و فعل (همواره به شکل سوم شخص مفرد) و بقیه ی سوال را اضافه کنید، و سوال را با علامت سوال تکمیل کنید.

اینها مثال هایی هستند که در آنها qui بعنوان فاعل آمده است:

Qui parle espagnol?

(چه کسی به زبان فرانسه حرف میزند؟)

Qui arrive toujours en retard?

(چه کسی همیشه دیر میکند؟)

Qui veut un bonbon?

(چه کسی آبنبات میخواهد؟)

 

"چه کسی" بعنوان مفعول در فرانسوی

Qui میتواند مفعول فعل در سوال نیز باشد، و در استفاده ی صحیح انگلیسی، غالبا بصورت چه کسی را/به چه کسی (whom) است، مانند چه کسی را ترجیح میدهید؟. برای ساختن این شکل در زبان فرانسه، با qui شروع کنید و سپس از شکل est-ce que یا ساختار معکوسِ یک سوال بله-خیر استفاده کنید. البته باید آنرا با یک علامت سوال تمام کنید، مانند:

Qui est-ce que tu préfères?

(چه کسی را ترجیح میدهید؟)

Qui les pompiers ont-ils aidé?

(آتش نسان ها به کسی کمک کردند؟)

مانند qui که نقش فاعل را دارد، qui ایکه نقش مفعول را دارد، ساختار معکوس طولانی ای دارد: qui est-ce que. با اینحال اینبار نمیتوان از ساختار معکوس استفاده کرد، زیرا شما در سوال، est-ce que  را دارید. از qui est-ce que استفاده کنید، بعد از آن فاعل بیاورید (یا یک اسم یا یک ضمیر)، و عبارت را به پایان برسانید. در اینجا مثال های قبلیِ شکل طولانی آمده اند که میتوانید انها را مقایسه کنید:

Qui est-ce que les pompiers ont aidé?

(آتش نشانها به چه کسی کمک کردند؟)

Qui est-ce que Paul préfère?

(پاول چه کسی را ترجیح میدهد؟)

نکته: هنگامیکه یک سوال با qui شروع میشود، همواره درمورد شخصی سوال میپرسد.

تمرین. پرسیدن چه کسی را با پرسیدن سوالاتی که به جوابهای زیر خواهند رسید را تمرین کنید. از qui/qui est-ce qui یا que qui/qui est-ce استفاده کنید. کلمه ایکه زیر آن خط کشیده شده کسیست که راجه به آن میپرسید. (بخاطر داشته باشید زمانیکه qui فاعل فعل است، آن فعل باید به شکل سومشخص مفرد باشد.)

61. Il a donné une bague à sa fiancée.

62. Le président a signé la lettre.

63. C’est mon prof.

64. Tous les enfants aiment le chocolat!

65. Il a vu ses parents récemment.


انواع کلاس ها و دوره های زبان فرانسه و تدریس خصوصی زبان فرانسه توسط اساتید برتر تهران در آکادمی زبانها و آیلتس دید

لینک های مرتبط :

Learn French Online For Free

پست های مرتبط