تعیین سطح رایگان

; ;

نتایج جستجو برای کلمه کلیدی کلمات پرسشی پرکاربرد در زبان فرانسوی

ساختار معکوس در ساختن سوال در زبان فرانسه

در این مقاله انواع ساختار معکوس در ساختن سوال در زبان فرانسه را مورد بررسی قرار می دهیم. زمانیکه از فعل aller (رفتن) + مصدر در آینده ی نزدیک (که به آن futur proche گفته میشود) استفاده میکنید، شکل صرف شده ی aller را بیابید تا ساختار وارونه اعمال شود.

کلمه ی یاغیِ où در زبان فرانسوی

کلمه ی پرسشیِ où (کجا) نسبت به سایر کلمات پرسشی رفتار متفاوتی دارد. درواقع،où یک یاغیِ درجه یک است! بهترین روش برای پرسیدن سوالی که با où شروع میشود، ساختن جمله به این روش است: où + فعل+ هر فاعلی (ضمیر یا اسم).

زمان استفاده از کلمه quel در زبان فرانسه

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه و زمان استفاده از کلمه quel در زبان فرانسه صحبت کنیم. Quel یک صفت پرسشی است که به معنی کدام یا چه است و مانند اغلب صفت ها، چهار شکل دارد: مفرد مذکر (quel) و جمع مذکر (quels)، و مفرد مونث (quelle) و جمع مونث (quelles).

; آیکون تماس با ما