تعیین سطح رایگان

; ;

نتایج جستجو برای کلمه کلیدی ضمیر Locative در ترکی استانبولی

ضمایر در زبان ترکی استانبولی

ضمایر کلماتی هستند که میتوانند جایگزین اسم ها شوند. در زبانها انواع مختلفی از ضمایر وجود دارند. در این بخش، بر آن خواهیبود تا درمورد ضمایر شخصی مثل ben "من" و ضمایر اشاره مانند bu "این" صحبت کنیم.

; آیکون تماس با ما