تعیین سطح رایگان

; ;

نتایج جستجو برای کلمه کلیدی ضمیر اشاره در زبان ترکی استانبولی

ضمایر در زبان ترکی استانبولی

ضمایر کلماتی هستند که میتوانند جایگزین اسم ها شوند. در زبانها انواع مختلفی از ضمایر وجود دارند. در این بخش، بر آن خواهیبود تا درمورد ضمایر شخصی مثل ben "من" و ضمایر اشاره مانند bu "این" صحبت کنیم.

; آیکون تماس با ما