تعیین سطح رایگان

; ;

نتایج جستجو برای کلمه کلیدی ساختار معکوس سوال در زبان فرانسه

ساختار معکوس در ساختن سوال در زبان فرانسه

در این مقاله انواع ساختار معکوس در ساختن سوال در زبان فرانسه را مورد بررسی قرار می دهیم. زمانیکه از فعل aller (رفتن) + مصدر در آینده ی نزدیک (که به آن futur proche گفته میشود) استفاده میکنید، شکل صرف شده ی aller را بیابید تا ساختار وارونه اعمال شود.

کلمه ی یاغیِ où در زبان فرانسوی

کلمه ی پرسشیِ où (کجا) نسبت به سایر کلمات پرسشی رفتار متفاوتی دارد. درواقع،où یک یاغیِ درجه یک است! بهترین روش برای پرسیدن سوالی که با où شروع میشود، ساختن جمله به این روش است: où + فعل+ هر فاعلی (ضمیر یا اسم).

; آیکون تماس با ما