تعیین سطح رایگان

; ;

نتایج جستجو برای کلمه کلیدی دانلود کتاب های آموزش آیلتس

IELTS High Score Vocabulary List

کتاب IELTS High Score Vocabulary List گلچینی از واژگانی را که به افزایش نمرۀ شما کمک می‌کنند را در قالب لیستی از این کلمات برایتان گرداوری کرده است.

کتاب Objective IELTS Intermediate Workbook with Answers

کتاب objective IELTS دوره آمادگی آزمون آیلتس در 2 سطح است که تمرین‌های جامع و موردنیاز برای آیلتس آکادمیک و جنرال را فراهم می‌کند.

کتاب IELTS Speaking Essentials Book 5

کتاب Speaking Essentials هر سه جنبۀ مهم بخش اسپیکنیگ آزمون آیلتس ( بخش 1: تعامل شخصی، بخش 2: کارت ها و بخش 3: ادامه ی بحث) را به‌طور کاملاً موثری پوشش می‌دهد.

کتاب IELTS To Success

کتاب IELTS To Success با ارائۀ استراتژی‌ها و مواد آموزشی موردنیاز در تمام بخش‌های آزمون آیلتس، شما را در آمادگی برای این آزمون کمک می‌کند.

کتاب Step Up to IELTS Teacher’s Book

کتاب Step Up to IELTS تمام مهارت‌های زبانی و آزمونی مورد نیاز برای آزمون آیلتس را در حداکثر 60 ساعت آموزشی پوشش داده و شرکت‌کننده را سریعاً با آزمون آشنا می‌کند.

کتاب Check Your Vocabulary for English for the IELTS Examination: A Workbook for Students (Check Your Vocabulary Workbooks)

این کتاب شامل فعالیت‌هایی برای آماده کردن شرکت‌کنندگان در هر دو آزمون جنرال یا آکادمیک آیلتس است.

کتاب Writing for IELTS (Collins English for Exams)

اگر مهارت نوشتاری‌تان (Writing) مانع کسب نمرۀ دلخواه و مورد نیاز شما در آزمون آیلتس می‌شود، مجموعۀ Collins در این زمینه به کمک شما می آید

کتاب Listening for IELTS (Collins English For Exams)

اگر مهارت شنیداری‌تان (listening) از نمرۀ دلخواه شما در آزمون آیلتس جلوگیری می‌کند، کتاب Listening For IELTS مجموعۀ Collins به شما کمک می‌کند

کتاب Focusing on IELTS – Reading and Writing

مجموعۀ Focusing on IELTS شامل بستۀ جامع و به‌روز یادگیری است که مهارت‌های مورد نیاز زبان‌آموزان را برای آزمون آیلتس تقویت می‌کند

; آیکون تماس با ما