تعیین سطح رایگان

; ;

نتایج جستجو برای کلمه کلیدی بی صدا کردن حروف آخر در ترکی

بی ‌صدا کردن حروف انتهایی و تغییر k∼ ĝ در زبان ترکی استانبولی

در این بخش مثال‌هایی را بررسی می‌کنیم که در آن یک کلمه (ریشه) با اتصال یک پسوند دچار تغییر آوایی می‌شود. این حالت در کلماتی که به t، ç، p و k ختم می‌شوند به چشم می‌خورد.

; آیکون تماس با ما