تعیین سطح رایگان

; ;

نتایج جستجو برای کلمه کلیدی انواع ضمیر در ترکی استانبولی

مرور کلی بر فعل ها در زبان ترکی استانبولی

گروه فعلی متشکل از ریشه ی فعل، زمان، وجه و علامت های قید (کیفیت)، و علامت های شخص است. زبان ترکی فاعل را روی فعل همراه با علامت های شخص نشانه گذاری می کند.

; آیکون تماس با ما