calling gif
تلفظ صامت‌ها در زبان آلمانی

تلفظ صامت‌ها در زبان آلمانی

و بالاخره مرحله‌ی آسان! تسلط بر تلفظ صامت‌ها در زبان آلمانی آسان‌تر از مصوت‌ها ست. در واقع صامت‌های آلمانی تقریباً مانند معادل‌های خود در انگلیسی تلفظ می‌شوند. اما تعدادی استثنا نیز در تلفظ آن‌ها خواهید یافت که آن‌ها را بعد‌ها به شما نشان خواهیم داد.

ادامه مطلب
تلفظ در زبان آلمانی

تلفظ در زبان آلمانی

در این مطلب به تلفظ در زبان آلمانی ، مخاطب قرار دادن رسمی و غیررسمی اشخاص، سلام و احوال پرسی و خداحافظی و معرفی کردن خود، میپردازیم. پیش از شروع به صحبت کردن به زبان آلمانی، باید چگونگی تلفظ حروف آلمانی را بدانید؛ که بیشتر آن ها با تلفظشان در زبان انگلیسی تفاوت دارند.

ادامه مطلب
تلفظ مصوت ها در زبان آلمانی

تلفظ مصوت ها در زبان آلمانی

در زبان آلمانی، مصوت ها (a,e,i,o,u) بطور کلی به دو روش تلفظ میشوند: مصوت های کوتاه و مصوت های بلند. مصوت های کوتاه "مقطع" (clipped) هستند زیرا تلفظ های کوتاه تری نسبت به معادل های انگلیسی خود دارند.

ادامه مطلب
تلفظ حروف در زبان آلمانی

تلفظ حروف در زبان آلمانی

سلام و احوال پرسی و معرفی خود و دیگران اولین گام در برقراری ارتباط با دیگران و تاثیرگذاری مثبت بر روی آن هاست. اگر اولین ارتباط شما با دیگران بطور صحیح برقرار شود، میتواند درهای زیادی را به روی شما باز کند. به همین منظور، این فصل به شما کمک میکند تا بدانید در شرایط مختلف چگونه از زبان رسمی یا غیررسمی استفاده کنید.

ادامه مطلب