کتاب How to be a Woman

معرفی و دانلود کتاب How to be a Woman

این کتاب صرفاً یک کتاب فمینیستی معمولی نیست. نویسنده این کتاب قلم قدرتمند و قانع‌کننده‌ای دارد. اگر قصد یادگیری slang (اصطلاحات خیابانی) را دارید، این کتاب برای شما عالی است.

دانلود