کتاب Focusing on IELTS – Reading and Writing

معرفی و دانلود کتاب Focusing on IELTS – Reading and Writing

مجموعۀ Focusing on IELTS شامل بستۀ جامع و به‌روز یادگیری است که مهارت‌های مورد نیاز زبان‌آموزانرا برای آزمون آیلتس تقویت می‌کند. این مجموعه شامل 2 کتاب مهارتی: 1. شنیداری و گفتاری، 2. خواندن و نوشتاری (مناسب آزمون جنرال و آکادمیک آیلتس است) و دو کتاب تمرین برای هر یک از این دو دسته‌بندی است. این مجموعه مناسب یادگیری خودآموز و یادگیری در کلاس است. 

ویژگی‌های کلیدی کتاب :

• دارا بودن نکاتی درخصوص محتوای آزمون آیلتس و چگونگی ارزیابی آن

• دارا بودن راهنمای دقیق برای تقویت عملکرد در آزمون، که شامل دستورالعمل دقیق درخصوص تقویت مهارت‌های بخصوص آزمونی نیز است.

• دارا بودن گسترۀ متنوعی از تمرین‌ها و مثال‌ها برای افزایش مهارت‌های زبانی و آزمونی شما

• دارا بودن راهنمایی برای چگونگی برنامه‌ریزی یادگیری خودآموز همراه با آزمون‌های آزمایشی

• همچنین دارای 4 سی دی فایل‌ صوتی با لهجه‌های مختلف این زبان است که نمونه صدای شرکت کنندگان همراه با تحلیل پاسخ آن‌ها را نیز دارد.

دانلود