تدریس خصوصی زبان نروژی

تدریس خصوصی زبان نروژی

یادگیری به صورت یک‌به‌یک همراه با استاد، تجربۀ یادگیری مناسب و کامل ایجاد کرده و شانس بیشتری برای تمرین صحبت‌کردن فراهم می‌کند. در مقایسه با کلاس درس عمومی که استاد مجبور است به همۀ دانش‌آموزان توجه کند، کلاس خصوصی معمولاً زودتر به نتیجه می‌رسد.

مشاهده دوره