معرفی و دانلود مجموعۀ آموزش اسپانیایی نوئبو پریسما (Nuevo Prisma)

معرفی و دانلود مجموعۀ آموزش اسپانیایی نوئبو پریسما (Nuevo Prisma)

در این موضوع هیچ شکی وجود ندارد که موسسۀ سروانتس، بزرگترین مرجع آموزش زبان اسپانیایی در سرتاسر دنیاست که تحت نظر وزارت آموزش‌وپرورش اسپانیا فعالیت می‌کند. هدف اصلی این مجموعه برقراری ارتباط موثر با تمرکز مخصوص بر مهارت مکالمه است.

ادامه مطلب